Kreisā mala
Labā mala
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/13
LMA gatavojas iepirkt foto un videotehniku. Paredzamā līgumcena līdz 10 000 Ls (bez PVN).
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.02.2009, plkst.12.00, 22kab., Kalpaka bulv.13, Rīgā