Kreisā mala
Labā mala
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr 2009/14
LMA gatavojas iepirkt kancelejas preces. Paredzamā līgumcena 1487,- Ls (bez PVN). Piedāvājums jāiesniedz līdz 3.03.2009, plkst. 12.00, 22. kab.,Kalpaka bulv.13, Rīgā.