Kreisā mala
Labā mala
BAKALAURA PROGRAMMA

• Reflektantu reģistrācija
(dokumentu pieņemšana) studijām 20.07.09. - 24.07.09.
• Iestājpārbaudījumi 27.07.09. - 30.07.09.
• Uzņemšanas rezultātu paziņošana 03.08.09.
• Studiju līgumu slēgšana 04.08.09. - 06.08.09.

2009. /2010. studiju gada iestājpārbaudījumu grafiks
MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀ
no 20. jūlija līdz 31. jūlijam

• Reģistrācija studijām
(dokumentu pieņemšana un projektu iesniegšana) 20.07.09. - 22.07.09.
• Projektu izskatīšana 23.07.09. - 29.07.09.
• Uzņemšanas rezultātu paziņošana 30.07.09.
• Studiju līgumu slēgšana 30.07.09. - 31.07.09.