ENGLISH
>
SĀKUMS
 
Dienas jautājums
Cik liela nozīme ir pārzināt tradicionālās amatniecības metodes radot dizainu?
Liela nozīme
67%
Kādas tās varētu būt?
0%
Var iztikt bez
33%

Pavisam nobalsojuši: 3
Aptauja izveidota: 09.11.2011


Aptauju arhīvs
 DIZAINA NODAĻA EIROPAS SAVIENĪBAS DĀRZA SVĒTKOS
2012. gada 12. maijā no plkst.12.00 - 18:00 Rīgā, Vērmanes dārzā Eiropas Savienības Dārza svētku laikā būs skatāma izstādē „Draudzīgs senioriem” skatāmo darbu autori ir Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) dizaina nodaļas maģistru studenti. Izstādes ekspozīcija veidota no dizainparaugiem, kas tapuši sadarbībā ar vannu fabriku PAA.
 
LMA studenti pēta lietotāja vēlmes, vajadzības un attieksmi, apgūst dizaina un tehnoloģiju
iespējas, kā arī pievēršas mārketinga aspektiem. Tādējādi LMA studenti iegūst pilnīgu
ieskatu ne tikai par jauna produkta industriālajiem, bet arī par produkta virzību tirgū,
tā komerciālajiem aspektiem un to kā atšķiras senioru mērķauditorija no citiem tirgus
segmentiem.

2011/12 mācību gadā LMA Dizaina nodaļas maģistrantūras studenti savos dizaina
pētniecības darbos koncentrējas uz produktu attīstību, dzīves komforta nodrošināšanu
gados vecāku iedzīvotāju vidū, ņemot vērā „Star Dust”* projekta vadmotīvu - vecāka
gadagājuma cilvēku paredzamo pieaugumu Baltijas Jūras reģionā.

Šāds studiju kurss studentiem sniedz pilnu priekšstatu par jauna produkta rašanās
procesu no izpētes līdz realizācijai materiālā. Un arī par uzņēmuma potenciālo
rentabilitāte piedāvātajā segmentā 65+.

Baltijas Jūras reģionu programmas projekta "StarDust" vispārējais mērķis ir
veicināt Baltijas jūras reģiona konkurētspēju, radot un realizējot novatoriskas idejas,
izmantojot starptautisku sadarbību, kompetenci, pētniecību, klāsterus un MVU
sadarbības tīklus.
LMA dizaina nodaļa strādā „StarDust” projektā darba grupā Nr.WP4 Senioru
labsajūta sadzīvē (Comfort of living for elderly people) kopā ar IDC West Sweden
AB (Zviedrija), Alītas Dienvidlietuvas uzņēmumu biznesa asociācija (Lietuva)
un Poznaņas universitātes kokapstrādes fakultāti (Polija).

Izstrādāt jaunus un inovatīvu produktu piedāvājumu mājsaimniecībai, demogrāfiskai
mērķa grupai 65+ , lai aktīviem un darbspējīgiem pensijas vecuma cilvēkiem
nodrošinātu neatkarīgu dzīvi vecumdienās.

Radīt jaunus dizainparaugus senioru dzīves apstākļu iespējami augstas kvalitātes
nodrošināšanai un demogrāfiskā trenda radīto izmaksu minimizēšanai.

Vērmanes dārzā notiks Eiropas nedēļas centrālais pasākums - Eiropas Savienības
Dārza svētki, kas jau ceturto gadu pēc kārtas pulcēs visu paaudžu rīdziniekus un
pilsētas viesus. Šogad pasākuma tēma ir „Eiropas aktīvas novecošanas un paaudžu
solidaritātes gads”. Tā mērķis ir atspoguļot aktīvu novecošanu un paaudžu solidaritāti,
kā arī veicināt Latvijas sabiedrībā izpratni par dažādu sabiedrības grupu sadarbību un
runāt par iespēju realizēt sevi un ieņemt aktīvu dzīves pozīciju neatkarīgi no vecuma.

*Latvijas Mākslas akadēmijas sadarbībā ar Zviedrijas Inovāciju sistēmu valsts
aģentūru VINNOVA ir uzsākusi dalību apstiprinātajā Baltijas Jūras reģionu
programmas (BJR) 2007 -2013 projektā „Stratēģiskais projekts par starptautisko
komercdarbību, izpēti un inovāciju, klasteriem un MVU sadarbības tīklu” (The
Strategic Project on Trans-national Commercial Activities in Research & Innovation,
Clusters and in SME-Networks), projekta nosaukuma abreviatūra:StarDust. Vairāk
informācijas www.bsrstars.se

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z9KscM2ex3o
  

kontaktpersona:
Jānis Gailītis
Janis.gailitis@lma.lv
22303221
 
Atgriezties