Kreisā mala
Labā mala
Mobilitāte Šveicē

Kopš 2014. gada Šveicei ir noteikts trešās valsts jeb partnervalsts statuss dalībai Erasmus+ programmā, kas nozīmē, ka Šveices institūcijas var piedalīties programmā ar tādiem pašiem noteikumiem kā dalībvalstu institūcijas, bet mobilitātes finansē Šveices valdība Šveices – Eiropas mobilitātes programmas ietvaros (Swiss-European Mobility Programme).
Pieteikšanās nosacījumi docēšanai un/vai stažēšanai uz Šveici ir tādi paši kā uz citām Erasmus+ dalībvalstīm, bet apstiprināšanas gadījumā stipendija tiek piešķirta no Šveices puses nevis LMA. Stipendijas apjoms docēšanai un/vai praksei uz Šveici ir 160 EUR (170 CHF) par vienu dienu, maksimālās faktiskās ceļojuma izmaksas ir 560 EUR (600 CHF).
 
Latvijas Mākslas akadēmijai ir sadarbība ar sekojošām augstskolām Šveices – Eiropas mobilitātes programmas ietvaros:

BFH Bern University of Applied Sciences / Berne
www.hkb.bfh.ch
Fine Art; Vizuālā komunikācija; Komunikāciju dizains (MA); Restaurācija.
 
Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Lucerne School of Art and Design / Lucerna
www.hslu.ch/design-kunst
Grafiskais dizains; Ilustrācija; Fotogrāfija; Animācija; Video; Tekstila dizains; Objektu dizains. Tikai BA programmā!
 
Ecole cantonale d'art du Valais / Sierre
www.ecav.ch
Visual Arts.


Lai pieteiktos mobilitātēm uz Šveici jāsazinās ar Ārlietu un izstāžu daļas koordinatori Intu Rubuli inta.rubule@lma.lv.