Kreisā mala
Labā mala
FEBRUĀRIS

“9 GALVAS. MĀKSLINIEKS REKTORA AMATĀ”
02/02/2017 – 22/02/2017
Izstādes atklāšana: 2017. gada 1. februāris plkst. 17:00
LMA Aula
Kuratoru grupa: LMA mākslas zinātnes apakšnozares 4. kursa studentes - Jana Jākobsone, Māra Lāss, Laura Okdaldere, Laura Kārklīte, Katriona Luīze Rožlapa, Anete Aizsilniece, Agate Marta Šāvēja, Sintija Veinberga
Izstādes koordinatore: Inese Bauģe

Izstāde ir stāsts par Latvijas Mākslas akadēmijas rektoriem, kuri ir ne vien ietekmējuši kopējo Latvijas mākslas attīstību, bet jau no pašiem akadēmijas pirmsākumiem strādājuši pie latviešu nacionālās mākslas skolas izveides un saglabāšanas, jauno talantu kopšanas un savu zināšanu nodošanas nākamajām paaudzēm. Izstādē vienkopus varēs apskatīt Latvijas Mākslas akadēmijas rektoru – Vilhelma Purvīša, Jāņa Kugas, Oto Skulmes, Leo Svempa, Edgara Iltnera, Valda Dišlera, Induļa Zariņa, Jāņa Andra Oša un Alekseja Naumova – nozīmīgāko daiļrades posmu darbus un viņu ieguldījumu LMA attīstībā. Izstādes kuratores – Latvijas Mākslas akadēmijas 4. kursa mākslas zinātnes apakšnozares studentes, izstādi iecerēja un veidoja pateicoties prof. Dr. art.  Andra Teikmaņa un asoc. prof. Dr.art. Aijas Freimanes ierosinājumam pētnieciski un radoši apzināties Latvijas mākslas vēstures norises un iesaistot tās īstenošanā Latvijas Mākslas akadēmijas mācību spēkus un struktūrvienības. Izstādē eksponēti darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Valsts arhīva, Rakstniecības un Mūzikas muzeja, Mūkusalas Mākslas salona, Galerijas “Daugava”, Irinas un Māra Vītolu, Kristapa Zariņa, Kaspara Zariņa, Ievas Iltneres, Ingas Dišleres, Jāņa Andra Oša un Alekseja Naumova kolekcijām.


“SAKAUSĒJOT ROBEŽAS / MELTING LIMITS”
03/02/2017 – 25/02/2017
Izstādes atklāšana: 2017. gada 2. februāris plkst. 18:00
LMA 1. stāva izstāžu zāle
Kurators: Vineta Groza
Izstādes koordinatore: Baiba Nurža

Starptautiska stikla mākslas izstāde “Sakausējot robežas / Melting limits”, kurā apskatāmi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mākslas akadēmiju studentu un pasniedzēju jaunākie darbi. Izstāde atspoguļos aktuālās tendences stikla mākslā vienotā Baltijas valstu ekspozīcijā. Izstādes ideja ir sniegt iespēju novērtēt triju Baltijas valstu mākslinieku veikumu pēdējā gada laikā, apzināties atšķirīgo un akcentēt kopīgo. Tā ļaus stikla nozarē strādājošajiem gūt jaunas ierosmes radošajā procesā un partnerībā, tādējādi stiprinot kopīgās Baltijas valstu mākslas telpas robežas. Ekspozīcijā nozīmīga vieta atvēlēta arī grāmatām. Gan izdevumiem, kas veltītas katras valsts stikla mākslas vēsturei un attīstībai, gan grāmatām, kas māksliniekiem kalpojušas par iedvesmas avotu radošajā procesā vai rosinājušas domāt par kultūrtelpas robežām. Izstādes ietvaros piektdien, 3. februārī LMA telpās notiks Baltijas stikla mākslai veltīta konference “Glass art in Baltic context: past, challenges and prospects”.

MARTS

„DOCUMENTO FUTURAE / NĀKOTNES DOKUMENTS”
02/03/2017 – 21/03/2017
Izstādes atklāšana: 2017. gada 1. marts plkst. 18:00
LMA Aula
Projekta autors: Dr.art. Andris Teikmanis
Izstādes koordinatore: Inese Bauģe

Projekts “documento futurae / nākotnes dokuments” turpina konferences “Art Future/ Future State” tēmu, demonstrējot māksliniecisko pētījumu vienu no iespējamiem pielietojuma aspektiem, prezentēto nākotnes mākslas un nākotnes valsts viedokļu vizualizāciju. Atšķirībā no datu vizualizācijas sociālajās zinātnēs, mākslinieciskie pētījumi vizualizāciju izmanto nevis kā palīglīdzekli, bet kā mērķi, radot jaunu izaicinājumu definēt robežas starp semantiku un estētiku. Nākotnes izaicinājumi nosaka nepieciešamību definēt jaunus mākslas instrumentus un veidot jaunu valodu.
Izstādes piemēri ir saistīti ar Latvijas Mākslas akadēmijas simtgades projekta ietvaros attīstīto mākslas nākotnes un nākotnes mākslinieciskās pētniecības koncepciju. “documento futurae / nākotnes dokuments” iekļaujas “Nākotnes māksla / Nākotnes zīmes” ideju un konceptuālo risinājumu kontekstā, sniedzot mākslinieciskos pētījumos balstītu ieskatu valsts un mākslas nākotnes jautājumos.

E. Geperta Mākslas un dizaina akadēmijas studentu un pasniedzēju darbu izstāde
“ZĪMĒJUMI STEIGĀ”

16/03/2017 – 08/04/2017
Izstādes atklāšana: 2017. gada 15. marts
1.stāva izstāžu zāle
Kuratore: Dina Ābele
Izstādes koordinatore: Inese Bauģe

E. Geperta Mākslas un dizaina akadēmijas (E.Geppert Academy of Art and Design, Wroclaw) studentu un pasniedzēju šķietami sasteigto zīmējumu darbu izstādē “ZĪMĒJUMI STEIGĀ” attēlots mūsdienās aktuālais laika ritums, ikdienas steiga un nepastāvīguma fenomens. “Radošā izpausme identikits (no angļu val. cilvēka bilde, kas rekonstruēta no sejas vaibstu detaļām, kuras piemeklētas atbilstoši liecinieku aprakstam) balstās uz attēliem un cilvēku atmiņas nepilnībām, uz vajadzību  identificēt, aptvert rakstura iezīmes. “ZĪMĒJUMI STEIGĀ” izstāde attēlo mūsu paštēla atspulgus kā reakciju uz mums apkārt notiekošo pārmaiņu intensitāti. Neatkarīgi no tā, cik ļoti mēs vēlētos, lai tagadne saglabātos nemainīga, tā turpina attālināties, kamēr pulksteņa rādītāji šķietami kustas arvien ātrāk un ātrāk. Šo subjektīvo sajūtu izjūt daudzi, sūdzoties par atrašanos nepārtrauktā steigā, tā  par izstādi saka paši autori.

SEB STIPENDIJA GLEZNIECĪBĀ
„HIPOTĒZE”

30/03/2017 – 19/04/2017
Izstādes atklāšana: 2016. gada 29. marts plkst. 18:00
Stipendiāta apbalvošanas ceremonija 2016. gada 19. aprīlis plkst. 18:00
LMA Aula
Kurators: Elīna Ģibiete
Izstādes koordinatore: Inese Bauģe

Latvijas Mākslas akadēmija, sadarbojoties ar SEB banku, reizi gadā izsludina stipendiju konkursu akadēmijas studentiem, kura mērķis ir paust atzinību jaunajiem talantiem par izcilu sniegumu glezniecībā. Profesionalitāte, kvalitāte un radoša pieeja ir SEB bankas un Mākslas akadēmijas jauno talantu vienojošās vērtības. Šogad izstādes „Hipotēze” ir  radīt asprātīgu, konceptuālu un radošu kompozīciju glezniecībā, atraktīvā veidā interpretējot jēdzienu „Hipotēze” un ar mākslas darba starpniecību paužot vēstījumu. Radoši un daudzveidīgi traktēt dotā jēdziena nozīmi, saturu, kultūrslāni u.c. iespējamās šķautnes dažādu tēmu kontekstā. Akcentēt mākslas kā nozīmīga un trāpīga medija lomu sabiedrībā.
Izstāde noslēdzas ar svinīgu konkursa laureāta paziņošanas ceremoniju. Konkursa laureāts saņem braucienu uz kādu no Eiropas laikmetīgās mākslas mesām un iespēju piedalīties radošajā darbnīcā mesas norises pilsētā, kā arī stipendiju 1800 EUR vērtībā.

MAIJS

MĀKSLAS AKADĒMIJAS DIENAS
10/05/2017 – 25/05/2017
Izstādes atklāšana: 2017. gada 9. maijā plkst. 18:00
LMA aula
LMA 1. stāva izstāžu zāle
Kurators: Elīna Ģibiete
Izstādes koordinatore: Agnese Bloka

Studentu skašu darbu izstāde iepazīstina ar studentu veikumu 2016./2017. studiju gada pavasara semestrī. Ekspozīcijai tiek veidota izcilāko studiju darbu izlase, kas sniedz ieskatu topošo mākslinieku, dizaineru un mākslas zinātnieku jaunākajos darbos. Pārstāvēti tiek visi studiju virzieni – glezniecība, grafika, tekstilmāksla, tēlniecība, stikla māksla, keramika, funkcionālais dizains, vides māksla, metāla dizains, modes māksla, vizuālā komunikācija, scenogrāfija, restaurācija un vizuālās mākslas un kultūras vēsture un teorija. Izstādes ietvaros tiek organizētas informatīvās ekskursijas visās nodaļās.

JŪNIJS

DIZAINA DIPLOMANDU DIENAS 2017
02/06/2017 – 14/07/2017
LMA 1. stāva izstāžu zāle
Kurators: Holgers Elers
Izstādes koordinators: LMA Dizaina nodaļa

Kā katru gadu Dizaina diplomandu dienu ietvaros ir apskatāma Dizaina nodaļas bakalaura un maģistra diplomdarbi, paralēli izstādei notiek radošā darbnīcas, studentu prezentācijas dienas, kurās apmeklētājiem ir iespēja iepazīties un sākt sadarbību jaunajiem Latvijas dizaineriem, radošiem uzņēmējiem un dizaina lietotājiem. Izstādes mērķis ir izstāstīt dizaina domāšanas procesu, kas balstīts uz jaunrades un iedvesmas meklējumiem, izpēti un eksperimentiem.

SEPTEMBRIS

KATAVICAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS STUDENTU UN PASNIEDZĒJU GRAFIKU IZSTĀDE
14/09/2017 – 14/10/2017
Izstādes atklāšana: 2017. gada 13. septembris plkst. 18:00
LMA 1. stāva izstāžu zāle
Izstādes koordinatore: Inese Bauģe

Latvijas Mākslas akadēmijā būs apskatāma Katavicas Mākslas akadēmijas (Katowice Fine Art Academy) grafikas apakšnozares studentu un pasniedzēju darbu izstāde.  Ekspozīcija sniegs ieskatu poļu grafiķu jaunākās paaudzes un viņu pasniedzēju darbā, mākslinieciskajos meklējumos, pētniecībā, domāšanā un izjūtās.  Izstādes notiek Erasmus + programmas ietvaros.

PIEPILDI LMA IZSTĀŽU ZĀLI AR LABU SATURU!
28/09/2017 – 21/10/2017
Izstādes atklāšana: 2017. gada 27. septembris plkst. 18:00
LMA 1. stāva izstāžu zāle
Izstādes koordinatore: Inese Bauģe

Jau otro gadu Latvijas Mākslas akadēmija piedāvā LMA studentiem iespēju pieteikt savus izstāžu projektus, un konkursa kārtībā tiek izvēlēta viena izstāde, kuru sadarbībā ar akadēmiju realizē studenti paši. Priekšroka tiek dota izstādēm, kurām ir konceptuāls vēstījums, kurš saturiski un tematiski darbojas kā sabiedrības informējošs medijs. Informācija par 2017. gada izstādi tiks papildināta.

OKTOBRIS

NĀKOTNES MĀKSLA / NĀKOTNES DIZAINS
OTRĀ RĪGAS JAUNĀS MĀKSLAS MINIBIENNĀLE

26/10/2017 – 25/11/2017
Izstādes atklāšana: 2017. gada 25. oktobrī plkst. 18:00
LMA aula
Kurators: Andris Teikmanis
Izstādes koordinators: Ārlietu izstāžu daļa

“Art Future / Design Future” aktualizēs mākslas un dizaina kritiskos saskares punktus, veidojot ilgtspējīgu nākotni. Tās mērķis ir nojaukt barjeras mākslas un dizaina domāšanā un metodēs, līdzekļos un funkcijās. Jaunie mākslinieki un dizaineri tiks iedrošināti izmantot dizaina domāšanu, veidojot mākslas darbus, un mākslinieciskos pētījumus izstrādājot dizaina projektus. Mākslas un dizaina kritiska iesaiste sabiedrības sociālo, ekonomisko, politisko un ekoloģisko problēmu risināšanā ir vienīgais priekšnoteikums ilgtspējīgas nākotnes veidošanā.
Latvijas, Baltijas un tuvo reģionu mākslas un dizaina studenti tiks aicināti iesniegt savu redzējumu ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas nākotnes veidošanai, konkursu pārvarējušie satiksies Latvijas Mākslas akadēmijā un īstenos savus projektus kopējā meistardarbnīcā, kuras rezultāti tiks eksponēti Otrā Rīgas Jaunās Mākslas Minibiennālē “Art Future / Design Future”. Izstādi papildinās ilgtspējīgas nākotnes jautājumiem veltīta apaļā galda diskusija un tikšanās ar autoriem.

NOVEMBRIS

LMA ABSOLVENTU DIPLOMDARBU IZSTĀDE
09/11/2017 – 02/12/2017
Izstādes atklāšana: 2017. gada 8. novembris plkst. 18:00
LMA 1. stāva izstāžu zāle
Kuratore: Antra Priede
Izstādes koordinatore: Inese Bauģe

Latvijas Mākslas akadēmijā par tradīciju kļuvusī maģistra programmas absolventu diplomdarbu izstāde. Katru gadu ciešā sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas katedru vadītajiem dalībai izstādē rūpīgi izvēlēti tie jaunie mākslinieki, kuru rokrakstā un spējās nolasāmas novitātes un saskatāms ievērojams radošais potenciāls, ko nākotnē jutīsim atbalsojamies Latvijas un starptautiskajā kultūrtelpā. Izstādes ekspozīcija tiek veidota no vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nozares absolventu diplomdarbiem.

DECEMBRIS

JARMARKA
20/12/2017 – 30/12/2016
23., 24., 25., 26. decembrī Jarmarka slēgta
LMA aula
Atklāšana: 2017. gada 19. decembris plkst. 19:00
Organizē: Pareizā Ķīmija
LMA koordinatore: Inese Bauģe

Viens no spilgtākajiem notikumiem vizuālajā mākslā – izstāde, gadatirgus un labdarības akcija “Jarmarka” Latvijas Mākslas akadēmijā. LMA gadatirgū ir iespēja apskatīt un iegādāties vairāk nekā 300 jauno mākslinieku darbus – gleznas, vides un interjera priekšmetus, rotas, apģērbus un dažādu citu veidu mākslas eksponātus. „Jarmarka” studentiem sniedz iespēju studiju laikā tapušos darbus izstādīt plašākai auditorijai, iegūstot papildu ienākumus, un daļu nopelnītā ziedojot Latvijas Mākslas akadēmijas restaurācijai. Savukārt apmeklētājiem tā ir izdevība iegādāties oriģinālus mākslas darbus, kuru vērtība ar gadiem tikai pieaugs.