Kreisā mala
Labā mala
Guntars Sietiņš
Profesors, katedras vadītājs
Pasniedz dobspieduma tehnikas un kompozīciju.
E-pasts: guntars.sietins@lma.lv
Lasīt vairāk ...
Anna Zvaigzne
Izglītības metodiķe
Valdis Villerušs
Emeritētais profesors
Pasniedz augstspieduma tehnikas, grāmatu un kompozīciju.
E-pasts: valdis.villeruss@lma.lv
Lasīt vairāk ...
Juris Petraškevičs
Profesors
Pasniedz kompozīciju, burtus un tipogrāfiju.
E-pasts: juris.petraskevics@lma.lv
Lasīt vairāk ...
Kristaps Ģelzis
Asociētais profesors
Pasniedz kompozīciju.
E-pasts: kristaps.gelzis@lma.lv
Lasīt vairāk ...
Anatolijs Šandurovs
Asociētais profesors.
Pasniedz litogrāfiju.
Lasīt vairāk ...
Vita Lēnerte
Docente.
Pasniedz dobspieduma tehnikas.
Lasīt vairāk ...
Rūta Briede
Lektore, pasniedz ilustraciju.
Paulis Liepa
Pasniedzējs, pasniedz kompozīciju.
Sabīne Vekmane
Pasniedzēja, pasniedz sietspiedi.