Kreisā mala
Labā mala
Projekts LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana
2017. gada novembra beigās  Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) uzsāka īstenot projektu "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana"( Nr.8.1.1.0/17/I/012)

Projekta mērķis ir ar radošajām industrijām saistīto LMA studiju programmu „Mākslas” modernizācija, nodrošinot pētniecībā un radoši mākslinieciskā darbībā balstītas izglītības īstenošanu un tehnoloģiskās un netehnoloģiskās inovāciju un radoši māksliniecisko prakses pārnesi, sekmējot Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības sociāli ekonomisko attīstību.
Projekta mērķa sasniegšanai tiks īstenotas sekojošās aktivitātes:
1. Attīstīta infrastruktūra, tai skaitā rekonstruēta ēka ērtai piekļuvei cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem;
2. Iegādātas un uzstādītas Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorijas instrumenti, iekārtas un aparatūra;
3. Iegādāta un uzstādīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu aparatūra e-studiju vides attīstībai;
4. LMA bibliotēkas krājumu papildināšana

Ieguldot finansējumu LMA infrastruktūras attīstībā un aprīkojuma iegādē, projekta īstenošana rezultēsies trīs STEM studiju programmu modernizēšanā –

LMA akadēmisko bakalaura augstākās izglītības programmu „Māksla”;
LMA akadēmisko maģistra augstākās izglītības programmu „Māksla”;
LMA doktora augstākās izglītības programmu "Māksla".

Projekta īstenošanas vieta - Rīga, Kalpaka bulvāris 13 un Ikšķile, J.Kugas iela 11.

Projekta kopējais finansējums ir 642 528,00 EURO, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 546 148,80 EURO un valsts budžeta finansējums 96 379,20 EURO.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 30. maija līdz 2022. gada 31. decembrim.

Informācija publicēta 2017.gada 29.novembrī