Kreisā mala
Labā mala
Bakalaura programmas visu apakšnozaru studiju programmas kredītpunktos (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet informāciju par visu apakšnozaru studiju programmu kredītpunktiem, kas aktuāli Bakalaura programmas studentiem 2015./2016. studiju gada ietvaros. Lūdzam studējošos ar šo informāciju iepazīties.
Lasīt vairāk ...
Bakalaura programmas visu apakšnozaru studiju programmas kredītpunktos (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet informāciju par visu apakšnozaru studiju programmu kredītpunktiem, kas aktuāli Bakalaura programmas studentiem 2016./2017. studiju gada ietvaros. Lūdzam studējošos ar šo informāciju iepazīties.
Lasīt vairāk ...
Par studējošo kredītu (0 komentāri)
Informācija par studējošo kredītu, studiju kreditēšanas un kredīta saņemšanas noteikumiem.
Lasīt vairāk ...
Paziņojums par stipendijām (1 komentāri)
No 2016. gada 2. septembra līdz 12. septembrim (plkst. 18.00)
visiem valsts budžeta sekmīgiem studentiem,
kas vēlas piedalīties konkursā uz valsts stipendijām,
jāiesniedz – IESNIEGUMS (jāaizpilda veidlapa) stipendijas saņemšanai.
Iesniegumi jāiesniedz
• Bakalaura programmas studentiem – Studiju daļā (9. telpā)
• Maģistra programmas studentiem – Maģistrantūrā (22. telpā)
• Doktora programmas studentiem –  asoc. prof. L.Bremšai (Doktorantūras sekretārei (5. telpā) )

Lasīt vairāk ...
Iespēja pieteikties uz studējošā kredītu (1 komentāri)
Informācija Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem, kuriem nav ikmēneša studējošā kredīta EUR 170.74 apmērā. Jums ir iespēja pieteikties uz studējošā kredītu no 2016. gada 30. augusta līdz 30. septembrim. Katru darba dienu no plkst. 10.30 līdz 16.30 Studiju daļā (9. telpā) var saņemt kredīta pieprasījuma veidlapas. Aizpildītās iesnieguma veidlapas jāiesniedz Studiju daļā līdz š.g. 30. septembrim!
Lasīt vairāk ...
Paziņojums par stipendijām (0 komentāri)
No 2017. gada 16. janvāra līdz 13. februārim plkst. 17.00 visiem valsts budžeta sekmīgiem studentiem, kas vēlas piedalīties konkursā uz valsts stipendijām, jāiesniedz – IESNIEGUMS (jāaizpilda veidlapa) stipendijas saņemšanai.
Iesniegumi jāiesniedz:
• Bakalaura programmas studentiem – Studiju daļā (9. telpā)
• Maģistra programmas studentiem – Maģistrantūrā (22. telpā)
• Doktora programmas studentiem – Mākslas zin. katedrā (5. telpā, asoc. prof. L.Bremšai)

IESNIEGUMA veidlapas var izdrukāt no LMA mājas lapas www.lma.lv vai saņemt 9. un 22. telpā.

Lasīt vairāk ...
UZMANĪBU, BAKALAURA un MAĢISTRA programmas studenti, kuri nav nokārtojuši eksāmenu pie prof. Ivara Austera! (0 komentāri)
UZMANĪBU, BAKALAURA un MAĢISTRA PROGRAMMAS studenti, kuri vēl nav nokārtojuši eksāmenu PERSONĪBAS PSIHOLOĢIJĀ (BA), DAIĻRADES UZTVERES PSIHOLOĢIJĀ (MA) vai vēlas pārlikt eksāmenu pie  prof. Ivara Austera!
Iespēja nokārtot eksāmenus būs 2017. gada 10. janvārī plkst. 12.30 LMA 10. auditorijā!

Lasīt vairāk ...
LMA Radošo projektu darbnīca (0 komentāri)
2016. gada 1. martā Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) tiek uzsākta Radošo projektu darbnīca, kas turpina projekta "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts" iestrādes un dod iespēju studentiem praktizēties radošo projektu piedāvājuma sagatavošanā un īstenošanā, izstrādāt un ieguldīt savu radošo domu projektu konkursos, pasūtījumos un pētījumos.
Lasīt vairāk ...
Informācija par darbu skatēm Anatomijā (0 komentāri)
Uzmanību, 1. kursa BAKALAURA PROGRAMMAS studenti, kuriem jākārto darbu skates ANATOMIJĀ!

Papildskate un nesekmīgo atzīmju labošana ANATOMIJĀ pie emeritus prof. A.Drīzuļa notiks:
16. decembrī  plkst. 14.00
1. stāva gaitenī un 16. telpā
Mākslas akadēmijā promocijas darbu aistāvēs Katrīna Teivāne-Korpa (0 komentāri)
2016. gada 15. decembrī pl.15.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Kalpaka bulvārī 13, 10. telpā Katrīna Teivāne-Korpa doktora zinātniskā  grāda mākslas zinātnē iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu  „Fotomākslas attīstība Latvijā un Roberta Johansona (1877-1959) radošā darbība.”

Lasīt vairāk ...
Jauna iespēja pieteikties mācību braucienam uz Itāliju un Sicīliju (0 komentāri)
LMA Mākslas vēstures un teorijas katedras vadītāja Silvija Grosa līdz 15. janvārim  aicina pieteikties braucienam uz Itāliju un Sicīliju. 
Brauciens notiks no 14. līdz 30. maijam. Autobusa  maršruts: Florence (3 dienas ar izbraucieniem uz Sjennu un Sandžiminjano), Roma (2 dienas), Tivoli, Pestuma, Katānija (3 dienas ar izbraucieniem un Taorminu, Palermo, Monreāli, Segestu), Perudža, Asīze, Venēcija (2 dienas). Tuvāka informācija: silvija.grosa@lma.lv vai pa tel.26548167.
Iespēja pieteikties kursam „Radošas metodes mākslas pedagoģijā” (0 komentāri)
Studiju kurss „Radošas metodes mākslas pedagoģijā” domāts bakalaura programmas studentiem un sagatavo studentus mākslas praksē balstītu nodarbību vadīšanai bērniem un pusaudžiem. Šāda pieredze var noderēt māksliniekam, mākslas teorētiķim vai dizaineram, kurš ir ieinteresēts pedagoģiskā darbā radošajās darbnīcās, privātstundās vai mākslas skolā. Studiju saturs balstās studentu praktiskā sadarbībā ar audzēkņiem, asistējot mākslas nodarbību vadīšanā 5-15 gadus veciem bērniem - mācoties izvēlēties piemērotākās un radot jaunas mācību metodes. Aicināti visi interesenti, neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes. Nodarbību grafiku būs iespēja individuāli pielāgot katram studentam. Praktiskās nodarbības notiks Mākslas izglītības centrā TRĪS KRĀSAS Miera ielā 33.

Kursa apjoms 2KP. Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu ilze.vitola@lma.lv līdz janvāra beigām.
Iespēja nokārtot eksāmenu pie prof. Andra Rubeņa (0 komentāri)
Gadījumā, ja kaut kāda iemesla dēļ nav bijis iespējams nokārtot pārbaudījumus pie prof. Andra Rubeņa (Kultūras vēsturē un Filosofijas vēsturē), tad iespēja nokārtot eksāmenus būs 2017. gada 12. janvārī plkst. 10.00 LMA 10. auditorijā!

Lasīt vairāk ...
Atkārtota LMA skate gleznošanā un zīmēšanā (0 komentāri)
Atkārtota LMA skate gleznošanā un zīmēšanā notiks 2017. gada 8. februārī, plkst. 11:00 LMA 2. stāva foajē un gaitenī.
Pirms skates parādniekiem un nesekmīgajiem studentiem LMA Studiju daļā jāpaņem individuālās vērtējuma lapas.
!!! Informācija attiecas tikai uz tiem studentiem, kuriem šajos priekšmetos ir parādi.
2016./2017. studiju gada rudens-ziemas sesijas plāns (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet 2016./2017. studiju gada rudens-ziemas sesijas plānu Mākslas akadēmijas bakalaura un maģistra programmās studējošajiem.
Lūdzam sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām! Precizētā informācija plānos tiks izcelta.
Lasīt vairāk ...
Skašu grafiks 2016./2017. studiju gada 1. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai (3 komentāri)
Publicēts skašu grafika projekts 2016./2017. studiju gada 1. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai. Lūdzam ņemt vērā, ka grafikā iespējami labojumi un precizējumi, tādēļ sekojiet līdzi jaunumiem! Visa labotā informācija tiks īpaši izcelta.


Lasīt vairāk ...
Informācija Mākslas akadēmijas studentiem par darbu pieteikšanu "Jarmarkai" (1 komentāri)
Latvijas Mākslas Akadēmijas studenti, esat mīļi aicināti pieteikt savus mākslas darbus jau 14. JARMARKAI.

Anketa
Anketa jāaizpilda online režīmā http://jarmarka.kimija.lv
vai arī jāaizpilda excel tabula un līdz š.g. 7. decembrim jānosūta uz jau ierasto e-pastu: jarmarka@jarmarka.org

Lasīt vairāk ...
Eksāmens Rietumu mākslas vēsturē pie Dr. art. Lauras Lūses (0 komentāri)
Uzmanību! Mākslas bakalaura programmas 1. kursa DIZAINA un AUDIO-VIZUĀLĀS MEDIJU MĀKSLAS NODAĻAS STUDENTI !

Lasīt vairāk ...
Bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu 2016./2017. studiju gada 1. semestra lekciju saraksti (5 komentāri)
Publicēti 2016./2017. studiju gada 1. semestra lekciju saraksti bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studentiem. Divu nedēļu laikā lekciju saraksti var tikt precizēti un papildināti (izmaiņas tiks izceltas ar dzeltenu krāsu).  Lūdzam sekot līdzi jaunumiem!
Plāns publicēts š. g. 1. septembrī.

Lekciju grafikus iespējams lejupielādēt šeit (PDF dokuments):
Lasīt vairāk ...
Izvēles kurss „Tuvo reģionu māksla” (0 komentāri)
Visu nodaļu bakalaura programmas studenti kā izvēles kursu tiek aicināti apmeklēt doc. Aigas Dzalbes Tuvo reģionu mākslas lekcijas (2 kredītpunkti semestrī).
Kursā sniegts ieskats kaimiņu zemju (Igaunijas, Lietuvas, Krievijas u.c.) mākslas vēsturē un jaunākajās parādībās, uzsverot ne tikai reģionālo un vēsturisko, bet arī māksliniecisko interešu kopību ar Latviju.

Lekcijas notiek pirmdienās (no 12. septembra) plkst. 16.20 18. telpā.
Konsultācijas par bakalaura darba teorētiskās daļas izstrādi (0 komentāri)
Informējam 4. kursa bakalaura studiju programmas studentus, ka no 2016. gada 18. februāra ceturtdienās no plkst. 13.45 LMA 18. telpā notiks doc. Aigas Dzalbes konsultācijas par bakalaura darba teorētiskās daļas izstrādi. 
Starpskates gleznošanā (0 komentāri)
2016. gada 8. un 9. martā notiks starpskates gleznošanā.
Lasīt vairāk ...
Uzmanību! Izmaiņas Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares lekciju sarakstā (0 komentāri)
Vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas un restaurācijas apakšnozares bakalaura programmas 2. kursa studentiem Rietumu mākslas vēsture pie pasniedzējas A.Avotiņas 5. septembrī nenotiks.
Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares 2. kursa studentiem Viduslaiku mākslas vēsture pie pasniedzējas A.Avotiņas 6. septembrī nenotiks.
Rietumu mākslas lekcijas pie pasniedzējas Lauras Lūses sāksies no 12. septembra.
Uzmanību! Papildskates gleznošanā notiks 18. maijā plkst.11:00 (0 komentāri)
Uzmanību, BAKALAURA un MAĢISTRA PROGRAMMAS studenti, kuriem jākārto darbu skates GLEZNOŠANĀ!

Papildskates GLEZNOŠANĀ notiks 18. maijā plkst. 11.00 2. stāva gaitenī!
Informācija Glezniecības, grafikas, tēlniecības, stikla, tekstilmākslas, keramikas un restaurācijas apakšnozaru 2. kursa studentiem (0 komentāri)
Glezniecības, grafikas, tēlniecības, stikla, tekstilmākslas, keramikas un restaurācijas apakšnozaru 2. kursa studentiem piektdien, 22. aprīlī
plkst.9:00 (19. telpā) notiks Rietumu mākslas lekcija pie prof.S.Grosas
Iespēja pārlikt eksāmenu kursā "Personības psiholoģija"
UZMANĪBU, BAKALAURA PROGRAMMAS studenti, kuri vēl nav nokārtojuši eksāmenu PERSONĪBAS PSIHOLOĢIJĀ, vai vēlas pārlikt eksāmenu pie  prof. Ivara Austera!
Iespēja nokārtot eksāmenu būs 2016. gada 19. maijā plkst. 11.00 LMA 10. auditorijā!

Lasīt vairāk ...
Jauna iespēja pieteikties mācību braucienam uz Itāliju un Sicīliju (1 komentāri)
LMA Mākslas vēstures un teorijas katedras vadītāja Silvija Grosa līdz 15. janvārim  aicina pieteikties braucienam uz Itāliju un Sicīliju. 
Brauciens notiks no 14. līdz 30. maijam. Autobusa  maršruts: Florence (3 dienas ar izbraucieniem uz Sjennu un Sandžiminjano), Roma (2 dienas), Tivoli, Pestuma, Katānija (3 dienas ar izbraucieniem un Taorminu, Palermo, Monreāli, Segestu), Perudža, Asīze, Venēcija (2 dienas). Tuvāka informācija: silvija.grosa@lma.lv vai pa tel.26548167.
Aicinājums pieteikties izvēles kursam "Mākslas pedagoģija kultūrvidē" (0 komentāri)
Studiju kurss sagatavos studentus praktisku vizuālās mākslas nodarbību organizēšanai un vadīšanai dažādu vecumu cilvēkiem neformālos apstākļos. Mākslas pedagoģijas kursa nodarbības notiks Mākslas izglītības centrā „TRĪS KRĀSAS”, Miera ielā 33, elastīgi plānojot katram studentam ērtu laiku studiju kursa apguvei.

Lasīt vairāk ...
Izmaiņas prof. Silvijas Grosas kursa "Rietumu mākslas vēsture" marta un aprīļa grafikā (3 komentāri)
Nodarbības  Rietumu mākslas vēsturē pie prof. Silvijas Grosas martā un aprīlī notiks sekojošos laikos:
Lasīt vairāk ...
Diplomu izsniegšana LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ 2016. gadā (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas
BAKALAURA studiju programmas absolventiem diplomu izsniegšana notiks
22. jūnijā plkst. 16.00
Akadēmijas aulā!

MAĢISTRA studiju programmas absolventiem diplomu izsniegšana notiks
22. jūnijā plkst. 18.00
Akadēmijas aulā!

Pēc diplomu izsniegšanas – izlaidums!

Apsveicam visus topošos absolventus ar veiksmīgi aizstāvētiem diplomdarbiem!
Aicinājums piedalīties 3D printēšanas meistarklasē! (0 komentāri)
No 10.10.2016 - 13.10.2016 Keramikas katedras telpā (217) katru pusdienas laiku (no 13.45 - 14.40)  notiek 3D printēšanas meistarklase.
Lektors no Igaunijas Mākslas akadēmijas Lauri Kilusk prezentē 3D printēšanu keramikas materialā. Visi laipni aicināti!

Lasīt vairāk ...
5. septembrī NENOTIKS LEKCIJA RIETUMU MĀKSLAS VĒSTURE (0 komentāri)
Scenogrāfijas, Vizuālās komunikācijas un dizaina nodaļu 3. kursa studentiem, pirmdien, 5. septembrī plkst.14:40 NENOTIKS RIETUMU MĀKSLAS VĒSTURES lekcija pie asoc.prof. Lailas Bremšas
Vēl var pieteikties studiju kursam "Radošas metodes mākslas pedagoģijā" (0 komentāri)
Interesenti vēl var pieteikties studiju kursam "Radošas metodes mākslas pedagoģijā" (2 KP). Studiju kursa ideja ir palīdzēt radošiem cilvēkiem pārvērst savas mākslinieciskās idejas mācīšanai piemērotā formā un izmēģināt to praksē. Nodarbību laika grafiks iespēju robežās būs individuāli saskaņojams. Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu: ilze.vitola@lma.lv.
Latvijas Kultūras akadēmija un Latvijas Mākslas akadēmija īsteno kopīgu studiju kursu “Studentu radošās uzņēmējdarbības laboratorija” (0 komentāri)
Līdz 2016. gada 29. janvārim Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) un Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) piedāvā iespēju ikvienam Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādes studentam vai interesentam ar pabeigtu vidējo izglītību pieteikties studiju kursam “Studentu radošās uzņēmējdarbības laboratorija”, kas norisināsies no 4. februāra līdz 31. martam. 
Lasīt vairāk ...
Jauns izvēles studiju kurss maģistrantūras studentiem (0 komentāri)
Ar 2015./2016. studiju gada pavasara semestri Maģistrantūras programmas studentiem Mākslas zinātnes nodaļa ir sagādājusi  iespēju apmeklēt jaunu izvēles lekciju kursu, kurā lekcijas lasīs atzītu pētnieku kolektīvs. Kursa ietvaros studenti varēs padziļināti izzināt noteikta vēsturiska perioda dažādās kultūras jomas. Šajā pusgadā uzmanības lokā būs 17. - 18. gadsimts
Lasīt vairāk ...
Rīgas mikroautobusu satiksme arī 2015./2016. mācību gada otrajā semestrī atbalstīs studentus – izcilniekus (PRECIZĒTS) (0 komentāri)
Jau no 2016. gada 1. janvāra ikviens valsts augstskolas dienas nodaļas bakalaura un maģistra programmas students var pieteikties pilnsabiedrības “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) atbalsta programmai “Atbalsts izglītībai”. 
Lasīt vairāk ...
22. februārī nenotiks Raimonda Kalēja lekcija (0 komentāri)
2016. gada 22. februārī nenotiks Raimonda Kalēja lekcija (kas bija paredzēta plkst. 14.40).
Izsludināta pieteikšanās Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijām “LMA studentu un pasniedzēju vizītes Eiropā” un “LMA pasniedzēju granti” (0 komentāri)
Izsludināti divi Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendiju konkursi Mākslas akadēmijas pasniedzējiem un studentiem: "LMA studentu un pasniedzēju studiju vizītes Eiropā" un "LMA pasniedzēju granti". Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 27. janvāris.
Lasīt vairāk ...
Konkurss uz valsts stipendijām (0 komentāri)
No 2016. gada 18. janvāra līdz 12. februārim (plkst. 17.00) visiem valsts budžeta sekmīgiem studentiem, kas vēlas piedalīties konkursā uz valsts stipendijām, jāiesniedz iesniegums (jāaizpilda veidlapa) stipendijas saņemšanai.
Lasīt vairāk ...
Izsludināts „Erasmus+" stipendiju konkurss studentiem studijām ES, EEZ valstīs un Turcijā 2016./2017. studiju gadā (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmija izsludina Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ stipendiju konkursu studentiem studijām ES, EEZ valstīs un Turcijā 2016./2017. studiju gadā jebkurā no LMA sadarbības augstskolām.
Lasīt vairāk ...
Andra Priedes lekcijas kursā “KULTŪRAS KRUSTPUNKTI 17.-18.GS” (0 komentāri)
Kursa “KULTŪRAS KRUSTPUNKTI 17.-18.GS” KLAUSĪTĀJIEM – LU Teoloģijas fakultātes Baznīcas un reliģiju vēstures katedras docenta Dr. hist. eccl. Andra Priedes lekcijas: 19. februārī plkst.12:10–13:45 “Vai Baznīcas Reformas, Reformācijas un Kontrreformācija ir dažādi apzīmējumi vienam un tam pašam fenomenam?”; 26. februārī plkst. 12:10–13:45 “Tolerance, intolerance un kari ticības vārdā Eiropā”
Mākslas akadēmijā promocijas darbu aizstāvēs Laura Lūse (0 komentāri)
2016. gada 28. janvārī plkst. 14.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē Laura Lūse aizstāvēs promocijas darbu "Tapetes Latvijā. 18. gs.-20. gs. 1. puse". Recenzenti: profesors Jānis Kalnačs  (Dr.art.), Vidzemes augstskola; docents Ilmārs Dirveiks (Dr. arch.), Rīgas Tehniskā universitāte; profesors Ojārs Spārītis  (Dr.habil. art), Latvijas Mākslas akadēmija.
Lasīt vairāk ...
Kursa "Kultūras krustpunkti 17.-18.gs."lekcija 5. februārī (0 komentāri)
2016. gada 5. februārī no plkst.12:10 - 15:30 lekciju kursa "Kultūras krustpunkti 17-18.gs" ietvaros notiks LU Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļas profesora Leona Taivāna divas lekcijas - "Tuvie Austrumi un Eiropa. Divas reliģijas, divas civilizācijas" un "Dienvidaustrumu Āzija, Indonēzija: Reliģiskais sinkrētisms un civilizāciju torte". Visi laipni aicināti!
Oslo Nacionālās mākslas akadēmijas zīmēšanas meistardarbnīcas (0 komentāri)
2016. gada 16. un 17. februārī Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) notiks Oslo Nacionālās mākslas akadēmijas pasniedzēju – profesores Tirilas Skroderas (Tiril Schrøder) un lektores Kārenas Disenas (Karen Disen) – zīmēšanas meistardarbnīcas. Aicinām piedalīties Metāla dizaina un Glezniecības apakšnozaru studentus. 
Lasīt vairāk ...
4. Maģistrantu zinātniskā konference (0 komentāri)
2016. gada 12. februārī plkst.9.00 Latvijas Mākslas akadēmijas 10. telpā notiks 4. Maģistrantu zinātniskā konference. Laipni aicināti visi interesenti!
Lasīt vairāk ...
8. februārī nenotiks Rietumu mākslas vēstures lekcija pie pasniedzējas L. Lūses (0 komentāri)
Funkcionālā, metāla, vides, modes dizaina un scenogrāfijas, vizuālās komunikācijas 1. kursa studentiem šodien, 2016. gada8. februārī, nenotiks Rietumu mākslas vēstures lekcija pie pasniedzējas L. Lūses. 15. februārī notiks divas Rietumu mākslas vēstures lekcijas plkst. 16:20 – 17:55 (10. telpā) un plkst.18:00 – 19:40 (19.telpā) .
Kursa "Kultūras krustpunkti 17.-18.gs." 29. janvāra lekcija pārcelta uz 5. februāri (0 komentāri)
2016. gada 29. janvārī nenotiks kursa "Kultūras krustpunkti 17.-18.gs." lekcija. Tā pārcelta uz 5. februāri, kad notiks divas kursa lekcijas (no plkst.12.10 līdz 15.30). Lekcijas vadīs prof. Leons Taivāns.
Lasīt vairāk ...
2015./2016. studiju gada rudens sesijas plāns (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet 2015./2016. studiju gada rudens sesijas plānu Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura un maģistra programmās studējošajiem. Sesijas plānā iespējami papildinājumi un precizējumi, tādēļ lūdzam sekot līdzi jaunumiem! 
Lasīt vairāk ...
Skašu grafiks 2015./2016. studiju gada 1. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai (0 komentāri)
Publicēts skašu grafika projekts 2015./2016. studiju gada 1. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai. Lūdzam ņemt vērā, ka grafikā iespējami labojumi un precizējumi, tādēļ sekojiet līdzi jaunumiem! Visa labotā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
Aicinājums pieteikt tēmas Latvijas Mākslas akadēmijas 4. maģistrantu zinātniskajai konferencei (0 komentāri)
2016. gada 12. februārī notiks Latvijas Mākslas akadēmijas 4. maģistrantu zinātniskā konference, kuru organizē LMA Mākslas zinātnes nodaļa. Referātu tēmu pieteikumus visu apakšnozaru studenti aicināti sūtīt uz e-pastu agita.gritane@lma.lv līdz 2016. gada 15. janvārim.
Lasīt vairāk ...
Piesakies par "Erasmus" studenta badiju! (1 komentāri)
Aicinām Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) studentus kļūt par badiju jeb palīgu kādam no jaunajiem ārvalstu studentiem, kas LMA pavadīs pavasara semestri! Galvenais badiju uzdevums - palīdzēt iejusties akadēmijas un studiju vidē, kā arī orientēties pilsētā un dažādās sadzīves situācijās. Tā ir laba iespēja praktizēt valodas prasmes, iegūt jaunus kontaktus un draugus ārvalstīs, kā arī interesanta starpkultūru pieredze! 
Lasīt vairāk ...
Informācija BA un MA studentiem par eksāmenu kārtošanu pie prof. Ivara Austera (PRECIZĒTS) (0 komentāri)
Uzmanību, bakalaura un maģistra programmas studenti, kuri vēl nav nokārtojuši eksāmenu PERSONĪBAS PSIHOLOĢIJĀ (BA), DAIĻRADES UZTVERES PSIHOLOĢIJĀ (MA) vai vēlas pārlikt eksāmenu pie  prof. Ivara Austera! Sakarā ar Ivara Austera saslimšanu eksāmena kārtošana pārcelta no  2016. gada 8. janvāra uz 14. janvāra plkst. 11.30  LMA 21. auditorijā.

Lasīt vairāk ...
Bakalaura un maģistra programmu 2015./2016. studiju gada 1. semestra lekciju saraksti (0 komentāri)
Publicēti bakalaura un maģistra programmu 2015./2016. studiju gada 1. semestra lekciju saraksti. Lūdzam ņemt vērā, ka semestra pirmo divu nedēļu laikā sarakstos iespējami precizējumi un labojumi, tādēļ aicinām sekot līdzi jaunumiem! Precizētā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
Papildlekcijas pie asoc. prof. Kristīnes Ogles (0 komentāri)
Informējam par papildlekcijām asoc., prof. Kristīnes Ogles kursos “Latvijas mākslas vēsture” un “Rietumu mākslas vēsture”. Lūdzam iepazīties ar papildlekciju grafiku.
Lasīt vairāk ...
22. oktobrī maģistrantūras 2. kursa studentiem nenotiks Helēnas Demakovas lekcijas (0 komentāri)
Informējam, ka 2015. gada 22. oktobrī maģistrantūras 2. kursa studentiem nenotiks Helēnas Demakovas lekcijas.
28. un 29. oktobrī nenotiks lektores Ilzes Vītolas lekcijas (0 komentāri)
Informējam, ka 2015. gada 28. un 29. oktobrī nenotiks lektores Ilzes Vītolas lekcijas.
Latvijas Kultūras akadēmija piedāvā iespēju apmeklēt izvēles studiju kursus (0 komentāri)
Līdz 2015. gada 3. oktobrim ikvienam Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādes studentam vai interesentam ar pabeigtu vidējo izglītību ir iespēja pieteikties atsevišķu studiju kursu apguvei Latvijas Kultūras akadēmijā 2015./ 2016. gada rudens semestrim. Pieteikties aicināts ikviens, kurš vēlas papildināt savas zināšanas un profesionālo kvalifikāciju, apgūstot kursus dažādās valodās Latvijas un ārvalstu pasniedzēju vadībā. 
Lasīt vairāk ...
Konkurss uz valsts stipendijām (0 komentāri)
No 2015. gada 2. līdz 14. septembrim (plkst. 18.00) visiem valsts budžeta sekmīgiem studentiem, kas vēlas piedalīties konkursā uz valsts stipendijām, jāiesniedz iesniegums (jāaizpilda veidlapa) stipendijas saņemšanai.

Lasīt vairāk ...
Iespēja pieteikties uz studējošā kredītu (0 komentāri)
Informācija Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem, kuriem nav ikmēneša studējošā kredīta EUR 170.74 apmērā. Jums ir iespēja pieteikties uz studējošā kredītu no 2015. gada 2. septembra līdz 25. septembrim. Katru darba dienu no plkst. 10.30 līdz 16.30 Studiju daļā (9. telpā) var saņemt kredīta pieprasījuma veidlapas. Aizpildītās iesnieguma veidlapas jāiesniedz Studiju daļā līdz š.g. 25. septembrim!
Lasīt vairāk ...
Mākslas akadēmijā promocijas darbus aizstāvēs Ingūna Audere, Elita Ansone un Aija Freimane (0 komentāri)
2015. gada jūlijā un augustā Latvijas Mākslas akadēmijā promocijas darbus aizstāvēs Ingūna Audere, Elita Ansone un Aija Freimane.
Lasīt vairāk ...
Studiju gada sākums un imatrikulācijas ceremonija (4 komentāri)
2015. gada 1. septembrī Latvijas Mākslas akadēmijas aulā notiks studiju gada sākuma svinīgie pasākumi: bakalaura programmas studentiem – plkst. 13.00; maģistra un doktora programmu studentiem – plkst. 14.00. 
Lasīt vairāk ...
Nenotiks asoc. prof. Kristīnes Ogles lekcijas (0 komentāri)
2015. gada 18. septembrī nenotiks asoc. prof. Kristīnes Ogles lekcijas.
1. oktobrī nenotiks lektores Ilzes Vītolas lekcija (0 komentāri)
Informējam, ka 2015. gada 1. oktobrī maģistrantūras 2. kursa studentiem nenotiks lektores Ilzes Vītolas lekcija.
29. septembrī samainītas vietām divas lekcijas: Rietumu mākslas vēsture un glezniecības tehnoloģija (0 komentāri)
Informācija glezniecības, grafikas, tekstilmākslas, stikla mākslas, keramikas un restaurācijas 1. kursa studentiem. 2015. gada 29. septembrī vietām ir samainītas divas lekcijas: Rietumu mākslas vēsture un glezniecības tehnoloģija. Lūdzam iepazīties ar informāciju (lasīt tālāk)!
Lasīt vairāk ...
8. oktobrī nenotiks Helēnas Demakovas lekcijas (0 komentāri)
Informējam, ka 2015. gada 8. oktobrī nenotiks Helēnas Demakovas lekcijas.
Izsludināta pieteikšanās Nikolaja Bulmaņa stipendijai Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares studentiem (3 komentāri)
Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares bakalaura un maģistra programmu studentus aicina pieteikties Nikolaja Bulmaņa stipendijai. Pieteikšanās termiņš – 2015. gada 24. septembra plkst. 17.00.
Lasīt vairāk ...
Maģistra programmas visu apakšnozaru studiju programmas kredītpunktos (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet informāciju par visu apakšnozaru studiju programmu kredītpunktiem, kas aktuāli Maģistrantūras studentiem 2014./2015. studiju gada ietvaros. Lūdzam studējošos ar šo informāciju iepazīties.
Lasīt vairāk ...
Bakalaura programmas visu apakšnozaru studiju programmas kredītpunktos (1 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet informāciju par visu apakšnozaru studiju programmu kredītpunktiem, kas aktuāli Bakalaura programmas studentiem 2014./2015. studiju gada ietvaros. Lūdzam studējošos ar šo informāciju iepazīties.
Lasīt vairāk ...
Zīmēšanas vasaras darbu skate (0 komentāri)
Zīmēšanas vasaras darbu skate notiks 2015. gada 27. augustā plkst. 11.00.
Aicinām sagatavot un iesniegt atskaites Eiropas Sociālā fonda DOKTORANTŪRAS mērķstipendiju saņēmējiem (0 komentāri)
Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmu īstenošanai” (Nr. 2009/0158/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/014) mērķstipendiju ieguvējiem atskaites par 2014./2015. studiju gada otro studiju semestri (par laika posmu no 19.01.2015. līdz 19.06.2015.) jāiesniedz  līdz 2015. gada 13. jūlijam. 
Lasīt vairāk ...
Aicinām sagatavot un iesniegt atskaites Eiropas Sociālā fonda MAĢISTRANTŪRAS mērķstipendiju saņēmējiem (0 komentāri)
Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūras studiju programmas īstenošanai otrā kārta" (Nr. 2011/0017/1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIAA/006) mērķstipendiju ieguvējiem atskaites par 2014./2015. studiju gada otro studiju semestri par laika posmu no 19.01.2015.  līdz 19.06.2015. jāiesniedz līdz 2015. gada 30. jūnijam. 
Lasīt vairāk ...
Aicinām sagatavot un iesniegt atskaites Eiropas Sociālā fonda MAĢISTRANTŪRAS mērķstipendiju saņēmējiem (0 komentāri)
Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūras studiju programmas īstenošanai” (Nr. 2009/0150/1DP/1.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009) mērķstipendiju ieguvējiem atskaites par 2014./2015. studiju gada otro studiju semestri par laika posmu no 19.01.2015.  līdz 19.06.2015. jāiesniedz līdz 2015. gada 30. jūnijam. 
Lasīt vairāk ...
Diplomu izsniegšana Latvijas Mākslas akadēmijā (0 komentāri)
Lasot tālāk, uzzināsiet informāciju par diplomu izsniegšanu Latvijas Mākslas akadēmijā.
Lasīt vairāk ...
Diplomdarbu aizstāvēšanas grafiks maģistrantiem (0 komentāri)
Lasot tālāk, atrodams Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmiskās maģistra augstākās izglītības programmas „MĀKSLA” 2015. gada diplomdarbu aizstāvēšanas grafiks. 
Lasīt vairāk ...
Maģistra diplomu izsniegšana (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra diplomu izsniegšana notiks 2015. gada 26. jūnijā plkst. 18.00 Akadēmijas aulā.
Bakalaura diplomu izsniegšana (2 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura diplomu izsniegšana notiks 2015. gada 26. jūnijā plkst. 16.00 Akadēmijas aulā.
Pārcelts eksāmens kursā „Laikmetīgās mākslas parādības” (1 komentāri)
Eksāmens kursā „Laikmetīgās mākslas parādības” pie Ievas Astahovskas notiks 2015. gada 25. maijā plkst. 10.00. Norises vieta: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, Alberta ielā 13.
Atkārtota eksāmena kārtošana kursā (0 komentāri)
Atkārtota eksāmena kārtošana kursā "Personības psiholoģija" pie prof. Ivara Austera paredzēta 2015. gada 19. maijā plkst. 14.30 LMA 10. telpā. Lūdzam iepazīties ar atkārtotu eksāmenu kārtošanas kārtību.
Lasīt vairāk ...
2014./2015. studiju gada pavasara sesijas plāns (2 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet 2014./2015. studiju gada pavasara sesijas plānu Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura un maģistra programmās studējošajiem. Sesijas plānā iespējami papildinājumi un precizējumi, tādēļ lūdzam sekot līdzi jaunumiem! 
Lasīt vairāk ...
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” prakses stipendiju konkurss studentiem ES, EEZ valstīs un Turcijā 2015./2016. studiju gadā (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmija izsludina „Erasmus+” stipendiju konkursu prakses perioda īstenošanai ES, EEZ valstīs un Turcijā 2015./2016. studiju gadā. 
Lasīt vairāk ...
Nenotiks Helēnas Demakovas lekcijas (0 komentāri)
Informējam, ka pasniedzējas slimības dēļ nenotiks Helēnas Demakovas lekcijas. Informācija par pasniedzējas kursu turpmāko norisi sekos.
ERASMUS+ 2015./2016. studiju gada projektu konkursa rezultāti (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas ERASMUS+ projektu konkursā tika iesniegts 61 studentu pieteikums studijām ārvalstīs, no tiem vērtēšanas komisija atbalstīja 45 projektus.

Lasīt vairāk ...
Skašu grafiks 2014./2015. studiju gada 2. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai (2 komentāri)
Publicēts skašu grafika projekts 2014./2015. studiju gada 2. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai. Lūdzam ņemt vērā, ka grafikā iespējami labojumi un precizējumi, tādēļ sekojiet līdzi jaunumiem! Visa labotā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
Studentu un/vai studējošā kredīta dzēšana (0 komentāri)
Latvijas Republikas Studiju un zinātnes administrācija informē par iespēju dzēst studiju un/vai studējošā kredītu.
Lasīt vairāk ...
Latvijas Kultūras akadēmija piedāvā iespēju apmeklēt izvēles studiju kursus (0 komentāri)
Līdz 2015. gada 16. februārim ikvienam Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādes studentam vai interesentam ar pabeigtu vidējo izglītību būs iespēja pieteikties atsevišķu studiju kursu apguvei Latvijas Kultūras akadēmijā. Pieteikties aicināts ikviens, kurš vēlas papildināt savas zināšanas un profesionālo kvalifikāciju, apgūstot kursus dažādās valodās Latvijas un ārvalstu pasniedzēju vadībā. 
Lasīt vairāk ...
Izvēles (C daļas) kurss bakalaura programmas studentiem "Radošas metodes mākslas pedagoģijā" (0 komentāri)
Studiju kursa ideja ir palīdzēt radošiem cilvēkiem pārvērst savas mākslinieciskās idejas mācīšanai piemērotā formā, praktizēties vadīt mācību nodarbības dažādu vecumu cilvēkiem, un iegūt zināšanas un pieredzi mācību procesa izvērtēšanā.
Lasīt vairāk ...
Informācija bakalaura programmas 4. kursa studentiem (0 komentāri)
Noderīga informācija bakalaura programmas 4. kursa studentiem par dažādiem aktuāliem jautājumiem, gatavojoties bakalaura darba aizstāvēšanai. 
Lasīt vairāk ...
Konsultācijas par maģistra darba teorētiskās daļas izstrādi (0 komentāri)
Informējam 2. kursa maģistra studiju programmas studentus, ka no 2015. gada 12. februāra ceturtdienās no plkst. 14.00 LMA 3. telpā notiks Dr. art. Kristiānas Ābeles un Dr. art. Dainas Lāces konsultācijas par maģistra darba teorētiskās daļas izstrādi
Konsultācijas par bakalaura darba teorētiskās daļas izstrādi (0 komentāri)
Informējam 4. kursa bakalaura studiju programmas studentus, ka no 2015. gada 12. februāra ceturtdienās no plkst. 13.45 LMA 18. telpā notiks doc. Aigas Dzalbes konsultācijas par bakalaura darba teorētiskās daļas izstrādi
Latvijas Mākslas akadēmijas doktoranti var pretendēt uz kredītam pielīdzināto stipendiju 2015. gadā (0 komentāri)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” 14. punktu apstiprināts izglītības tematisko jomu saraksts doktora studiju programmām, kurās studējošie var pretendēt uz kredītam pielīdzināmo stipendiju 2015. gadā.
Lasīt vairāk ...
Maģistrantūras mācību plāns 2014./2015. studiju gada 2. semestrim (0 komentāri)
Ir sastādīts Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistrantūras studiju plāns 2014./2015. studiju gada 2. semestrim. Ja plānā radīsies kādas izmaiņas, tās tiks publicētas mājas lapā. Aicinām sekot līdzi jaunumiem!
Lasīt vairāk ...
2014./2015. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti bakalaura programmas studentiem (10 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet 2014./2015. studiju gada 2. semestra lekciju sarakstus bakalaura programmas studentiem. Lūdzam ņemt vērā, ka semestra pirmo divu nedēļu laikā sarakstos iespējami precizējumi un labojumi, tādēļ aicinām sekot līdzi jaunumiem! Precizētā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
Konkurss uz valsts stipendijām (0 komentāri)
No 2015. gada 19. janvāra līdz 10. februārim visiem valsts budžeta sekmīgiem studentiem, kas vēlas piedalīties konkursā uz valsts stipendijām, jāiesniedz iesniegums (jāaizpilda veidlapa) stipendijas saņemšanai.
Lasīt vairāk ...
2014./2015. studiju gada plāns (7 komentāri)
Informācija studējošajiem par 2014./2015. studiju gada plānu.
Lasīt vairāk ...
Paziņojums par Demakovas kursu ieskaites darbu iesniegšanu (0 komentāri)
Ieskaites darbi Helēnas Demakovas kursos ir jāiesniedz 21. maijā līdz plkst. 14.00 Studiju daļā. Kursa atzīmes atzīmju grāmatiņās tiks ierakstītas 25. maijā plkst. 15.30 LMA jaunajā korpusā.
Atzīmes kursā „Rietumu mākslas vēsturē” (0 komentāri)
BA 1. kursa glezniecības, grafikas, tekstilmākslas, tēlniecības, stikla mākslas, keramikas un restaurācijas studentiem: atzīmes kursā „Rietumu mākslas vēsture” (pasniedzēja - asoc. prof. Silvija Grosa) tiks ierakstītas 2015. gada 7. maijā plkst. 13.00 18. telpā.
Sanda Laimes lekcija par Latvijas klinšu rakstiem (0 komentāri)
2015. gada 3. februārī Keramikas katedras telpā plkst.14.40 notiks Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekļa, filoloģijas doktora Sanda Laimes lekcija „Latvijas klinšu raksti kā daudzpusīgs kultūrvēstures avots. Vitakas iezis - nozīmīgs klinšu rakstu piemineklis”. Gaidīti visi interesenti! 
Lekcija „Anatomija māksliniekiem” (1 komentāri)
2015. gada 19. februārī Latvijas Mākslas akadēmijā notiks lekcija „Anatomija māksliniekiem”, kuru vadīs projekta “Anatomy for Sculptors” līdzautors, LMA absolvents Uldis Zariņš. Lekcija notiks LMA 10. telpā plkst. 14.00. Aicināti visi interesenti!
Lasīt vairāk ...
Meistardarbnīca „Bikšu dizains un konstrukcijas”
Trešdien, 2015. gada 15. aprīli, no plkst. 10.00 līdz 13.45 Modes mākslas apakšnozares darbnīcā notiks meistardarbnīca „Bikšu dizains un konstrukcijas” Viļņas Mākslas akadēmija Kostīmu dizaina nodaļas pasniedzējas Genovaites Snukiškītes vadībā. Meistardarbnīca notiek programmas „Erasmus + ietvaros.”
Andresa Kurga vieslekcija „Strādājot pāri robežām. Pētot vēlā padomju perioda mākslu un arhitektūru” (0 komentāri)
2015. gada 1. aprīlī plkst. 16.20 LMA 19. telpā notiks Andresa Kurga vieslekcija „Strādājot pāri robežām. Pētot vēlā padomju perioda mākslu un arhitektūru”. 
Lasīt vairāk ...
Aicinājums pieteikt tēmas Latvijas Mākslas akadēmijas 3. maģistrantu zinātniskajai konferencei (0 komentāri)
2015. gada 25. martā notiks Latvijas Mākslas akadēmijas 3. maģistrantu zinātniskā  konference, kuru organizē LMA Mākslas zinātnes nodaļa. Referātu tēmu pieteikumus visu apakšnozaru studenti aicināti sūtīt uz e-pastu inese.kundzina@lma.lv līdz 2015. gada 30. janvārim.
Lasīt vairāk ...
Jana Sova vieslekcija " Saskaroties ar ‘reālo’ – atkarība, koloniālisms un modernitāte Centrāl- un Austrumeiropā" (0 komentāri)
2015. gada 22. aprīlī plkst. 16.20 LMA 19. auditorijā notiks vieslektora Sana Sova lekcija " Saskaroties ar ‘reālo’ – atkarība, koloniālisms un modernitāte Centrāl- un Austrumeiropā".
Lasīt vairāk ...
Pasniedzējas G. Gailītes papildlekcija 20. aprīlī (0 komentāri)
2015. gada 20. aprīlī notiks pasniedzējas G. Gailītes papildlekcija bakalaura programmas Vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas nodaļas un Restaurācijas apakšnozares 3. kursa studentiem. Lekcijas sākums: plkst. 8.45. Norises vieta: 10. telpa. 
15.aprīlī nenotiks Ilzes Vītolas lekcijas (0 komentāri)
2015. gada 15. aprīlī nenotiks Ilzes Vītolas lekcijas.
8. aprīlī nenotiks Ineses Baranovskas lekcijas (0 komentāri)
2015. gada 8. aprīlī plkst. 8.45 nenotiks Ineses Baranovskas lekcija "Māksla publiskā telpā" pasniedzējas slimības dēļ.
Sergeja Kravtsova lekcija „Centrālās un Austrumeiropas koka sinagogas: uzmanības centrā – Latvija” (0 komentāri)
2015. gada 3. matā Latvijas Mākslas akadēmijā notiks Sergeja Kravtsova lekcija „Centrālās un Austrumeiropas koka sinagogas: uzmanības centrā – Latvija”.
Lasīt vairāk ...
"Mecenātes Ināras Teterevas stipendiju mākslā" ietvaros izsludināti stipendiju konkursi LMA pasniedzējiem un studentiem (0 komentāri)
„Mecenātes Ināras Teterevas stipendiju mākslā” ietvaros izsludināti divi stipendiju konkursi Mākslas akadēmijas pasniedzējiem un studentiem:  „LMA pasniedzēju granti 2014 /2015” un „LMA studentu un pasniedzēju studiju vizītes Eiropā 2014/ 2015”. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2015. gada 20. februāris.
Lasīt vairāk ...
Izsludināts „Erasmus+" stipendiju konkurss studentiem studijām ES, EEZ valstīs un Turcijā 2015./2016. studiju gadā (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmija izsludina pieteikšanos stipendijām „Erasmus+” programmā studijām 2015./2016. studiju gadā jebkurā no Latvijas Mākslas akadēmijas sadarbības augstskolām. Iesniegšanas termiņš – 2015. gada 18. februāris. 
Lasīt vairāk ...
Izsludināts papildus konkurss ERASMUS+ prakses stipendijām 2014./2015. studiju gadā (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmija izsludina papildu konkursu prakses stipendijām studentiem ERASMUS+ programmā 2014./2015. studiju gadā.
Lasīt vairāk ...
Jāņa Kalniņa un Hermīnes – Mildas Kalniņas piemiņas stipendija (precizēts nolikums!) (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijā izsludināta pieteikšanās Jāņa Kalniņa un Hermīnes – Mildas Kalniņas piemiņas stipendijai. Uz stipendiju var pretendēt Glezniecības apakšnozares bakalaura studiju programmas 2. un 3. kursa studenti un maģistrantūras studiju programmas 1. kursa studenti.  Pieteikšanās – līdz 2015. gada 27. janvārim.
Lasīt vairāk ...
Kurss „Identitātes meklējumi Rietumu un Krievijas mākslā pēc 1945. gada” (0 komentāri)
Helēnas Demakovas vadītais lekciju kurss „Identitātes meklējumi Rietumu un Krievijas mākslā pēc 1945. gada” maģistrantūras 1. kursam sāksies 2015. gada 22. janvārī. Informējam, ka kurss „Kuratora studijas” pārcelts par mēnesi vēlāk un sāksies 5. martā.
Austrumeiropas un Baltijas pēckara posma mākslas pētniecības virzieni. Lasījumi reģionālajā mākslas vēsturē (0 komentāri)
No 2015. gada 4. marta trešdienās un piektdienās notiks Māras Traumanes kursa „Austrumeiropas un Baltijas pēckara posma mākslas pētniecības virzieni. Lasījumi reģionālajā mākslas vēsturē” lekcijas.  Pirmā nodarbība – 4. martā LMA 3. telpā plkst. 16.20.
Lasīt vairāk ...
Mākslas akadēmijā norisināsies doktorantūras programmas konference "Mākslas tēls un citi mākslas jautājumi" (0 komentāri)
2015. gada 26. martā Latvijas Mākslas akadēmijas 10. telpā norisināsies LMA doktorantūras programmas ikgadējā zinātniskā konference „Mākslas tēls un citi mākslas jautājumi”. Konferences sākums – plkst. 14.00. Laipni gaidīti visi interesenti!
Lasīt vairāk ...
Bojana Pejić vieslekcija "Vai mākslinieks var pārstāvēt nācijvalsti?" Mākslas akadēmijā (0 komentāri)
2015. gada 18. martā no plkst. 16.20 līdz 18.00 LMA 19. telpā notiks mākslas vēsturnieces Dr. Bojana Pejić vieslekcija "Vai mākslinieks var pārstāvēt nācijvalsti?". 
Lasīt vairāk ...
Glezniecības apakšnozares BA 4. kursam un MA 1. un 2. kursam – starpskates 27. martā (0 komentāri)
Informēja, ka Glezniecības apakšnozares BA 4. kursam un MA 1. un 2. kursam starpskates notiks 2015. gada 27. martā.
Miķeļa Baštika lekcija ekspozīcijā INFORMĀCIJA (0 komentāri)
2015. gada 10. martā plkst. 17.00 dizainera Miķeļa Baštika lekcija ekspozīcijā INFORMĀCIJA. Gaidīsim Jūs akadēmijā!
Lasīt vairāk ...
Starpskates gleznošanā un zīmēšanā (0 komentāri)
2015. gada 10. un 11. martā notiks starpskates gleznošanā, 17. un 18. martā -  starpskates zīmēšanā. Glezniecības apakšnozares studentiem notiks starpskate arī kompozīcijā.
Lasīt vairāk ...
DDB radošā reklāmas darbnīca Mākslas akadēmijā (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar reklāmas aģentūru „DDB Latvija” „radi!2015” nedēļas ietvaros aicina Tevi uz semināru un radošo darbnīcu par radošas un atbildīgas reklāmas idejām un to nozīmi Latvijā. Darbnīca notiks 2015. gada 10. martā no plkst. 9.30 līdz 14.00 LMA 2. korpusā.
Lasīt vairāk ...
Diskusija par ilgtspējīgu dzīvesveidu un darbnīca (0 komentāri)
2015. gada 24. februārī notiks ilgtspējīgam dzīvesveidam veltīta diskusija un radošā darbnīca, kuru vadīs ilgtspējīga dzīvesveida programmu vadītāja Viktorija Thoresena (Victoria W. Thoresen).
Lasīt vairāk ...
5. martā nenotiks Helēnas Demakovas lekcijas (0 komentāri)
2015. gada 5. martā nenotiks Helēnas Demakovas lekcijas maģistrantūras studiju programmas 1. un 2. kursa studentiem.
Uzmanību, Maģistra programmas studenti! 13. martā Jāņa Spalviņa lekcija notiks Eduarda Smiļģa Teātra muzejā (0 komentāri)
Uzmanību, Maģistra programmas studenti! Piektdien, 2015. gada 13. martā, Jāņa Spalviņa lekcija „Muzeju ekspozīciju un izstāžu dizains” notiks Eduarda Smiļģa Teātra muzejā (E. Smiļģa iela 37/39) no plkst. 10.00 līdz 12.00.
Lasīt vairāk ...
Laimas Kreivītes vieslekcija „Laikmetīgā māksla un kūrēšanas stratēģijas feminisma un kvīra teoriju krustpunktā” (0 komentāri)
Trešdien, 2015. gada 25. martā, LMA 3. auditorijā plkst. 12.10–13.45 notiks Laimas Kreivītes vieslekcija „Laikmetīgā māksla un kūrēšanas stratēģijas feminisma un kvīra teoriju krustpunktā”. Lekcija apskatīs mūsdienu mākslas projektos un muzeju izstādēs īstenotās feministiskās un kvīra stratēģijas. Aicināti visi interesenti!
Lasīt vairāk ...
Maijas Rozenfeldes lekcija ekspozīcijā INFORMĀCIJA (0 komentāri)
2015. gada 17. martā plkst. 17.00 dizaineres Maijas Rozenfeldes lekcija ekspozīcijā INFORMĀCIJA. Gaidīsim Jūs akadēmijā!
Lasīt vairāk ...
Latvijas Mākslas akadēmijā notiks 3. maģistrantu zinātniskā konference (0 komentāri)
2015. gada 25. martā notiks Latvijas Mākslas akadēmijas 3. maģistrantu zinātniskā konference, kuru organizē LMA Mākslas zinātnes nodaļa. Konference norisināsies LMA 19. auditorijā no plkst. 14.00 līdz 17.30. Laipni aicināti visi interesenti! 
Lasīt vairāk ...
17. februārī nenotiks Lailas Bremšas lekcija (0 komentāri)
2015. gada 17. februārī nenotiks Lailas Bremšas lekcija Rietumu mākslas vēsturē bakalaura programmas 2. kursa Dizaina un Audio-vizuālās mediju mākslas apakšnozaru studentiem.
11. februārī nenotiks Ineses Baranovskas lekcija (0 komentāri)
2015. gada 11. februārī nenotiks Ineses Baranovskas lekcija „Māksla publiskā telpā 20. un 21.gs.” maģistratūras programmas 1. kursa studentiem.
11. februārī nenotiks Ievas Astahovskas lekcija (0 komentāri)
2015. gada 11. februārī nenotiks Ievas Astahovskas lekcija "Laikmetīgās mākslas parādības" Glezniecības apakšnozares 3. Kursa studentiem.
27. janvārī nenotiks lekcijas pie asoc. prof. Lailas Bremšas (0 komentāri)
2015. gada 27. janvārī nenotiks asoc. prof. Lailas Bremšas kursa "Rietumu mākslas vēstures" lekcijas Vizuālās komunikācijas, Funkcionālā dizaina, Scenogrāfijas, Modes, Metāla un Vides mākslas apakšnozaru 2. kursa studentiem.
28. un 29. janvārī nenotiks lektores Ilzes Vītolas lekcijas (0 komentāri)
2015. gada 28. un 29. janvārī nenotiks lektores Ilzes Vītolas lekcijas.
Nenotiks asoc. prof. Jāņa Taurena lekcijas (0 komentāri)
2015. gada 22. janvārī nenotiks asoc. prof. Jāņa Taurena lekcijas.
LMA maģistra un doktora programmu studenti aicinātie piedalīties "Research Slam" (1 komentāri)
2015. gada 20. janvārī plkst. 14.40 LMA 19. telpā notiks tikšanās ar Rīgas Tehniskās universitātes Doktorantūras skolas pārstāvjiem, kuri informēs par 2015. gada "Research Slam" pasākumiem. 
Lasīt vairāk ...
Pārbaudes referāta uzdevumi un struktūra kursā „Mūsdienu mākslas teorijas jautājumi” (0 komentāri)
Lejupielādējams pārbaudes referāta uzdevumu un struktūras apraksts prof. Eduarda Kļaviņa kursā „Mūsdienu mākslas teorijas jautājumi” vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas nodaļu maģistrantiem.
Lasīt vairāk ...
2014./2015. studiju gada rudens-ziemas sesijas plāns (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet 2014./2015. studiju gada rudens-ziemas sesijas plānu Mākslas akadēmijas bakalaura un maģistra programmās studējošajiem.
Lasīt vairāk ...
Skašu grafiks 2014./2015. studiju gada 1. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai (0 komentāri)
Publicēts skašu grafika projekts 2014./2015. studiju gada 1. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai. Lūdzam ņemt vērā, ka grafikā iespējami labojumi un precizējumi, tādēļ sekojiet līdzi jaunumiem! Izmaiņas veiktas Scenogrāfijas apakšnozares maģistrantūras grafikā (atzīmēts ar dzeltenu krāsu).
Lasīt vairāk ...
Kursa "Mākslas izglītības aktualitātes" materiāli (0 komentāri)
Maģistrantūras 2. kursam – Mākslas izglītības aktualitāšu kursa 2014./2015. studiju gada rudens semestra nodarbību prezentācijas, materiāli patstāvīgam darbam un uzdevumu apraksti.
Lasīt vairāk ...
Mākslas pedagoģijas kursa materiāli (0 komentāri)
Maģistrantūras 1. kursam - Mākslas pedagoģijas kursa 2014./2015. studiju gada rudens semestra nodarbību prezentācijas, materiāli patstāvīgam darbam un uzdevumu apraksti.
Lasīt vairāk ...
Bakalaura un Maģistra programmu 2014./2015. studiju gada 1. semestra lekciju saraksti (1 komentāri)
Bakalaura un Maģistra programmu 2014./2015. studiju gada 1. semestra lekciju saraksti.  
Lasīt vairāk ...
Atkārtota eksāmena kārtošana Rietumu mākslas vēsturē (0 komentāri)
Atkārtota eksāmena kārtošana Rietumu mākslas vēsturē pie asoc. prof. Silvijas Grosas paredzēta 2015. gada 15. janvārī plkst. 9.00.
Doktorantūras seminārs (0 komentāri)
Piektdien, 2014. gada 12. decembrī, plkst. 14.00 Mākslas akadēmijas 10. telpā norisināsies doktorantūras seminārs.
Lasīt vairāk ...
LMA studentu un mācībspēku dalība starptautiskajā FIDEM izstādē (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas studenti un mācībspēki pārstāv Latviju 33. Starptautiskā mākslas medaļu FIDEM izstādē.
Lasīt vairāk ...
Papildlekcijas pie asoc. prof. Kristīnes Ogles (0 komentāri)
2014. gada 29. novembrī notiks papildlekcijas pie asoc. prof. Kristīnes Ogles. Lekcijas notiks LMA 10. telpā.
Lasīt vairāk ...
Doktorantu seminārā viesosies tradicionālās kultūras pētniece Signe Pucena (0 komentāri)
Ceturtdien, 2014. gada 27. novembrī, kursa „Latvijas māksla 21. gs. Doktorantu semināri” ietvaros tradicionālās kultūras pētniece, Liepājas Universitātes doktorante Signe Pucena stāstīs par starpnozaru mākslas grupas “Serde” un rezidenču centra Aizputē darbību. Laipni lūgti visi interesenti!
Doktorantu seminārā viesosies kultūras teorētiķe Katrīna Teivāne – Korpa un māksliniece Ieva Epnere (0 komentāri)
Ceturtdien, 2014. gada 30. oktobrī, kursa „Latvijas māksla 21. gs. Doktorantu semināri” ietvaros seminārā par fotogrāfiju ar priekšlasījumu „Kāds vārds par gaismas gleznu. Fotogrāfi kā mākslinieki Latvijā 1920.-1930. gados" uzstāsies mākslas kultūras teorētiķe, LMA doktorante Katrīna Teivāne - Korpa, un par savu radošo darbību stāstīs māksliniece Ieva Epnere. Seminārs notiks plkst. 16.20 LMA 10. telpā. Aicināti visi interesenti!
Vieslekcijas par viduslaiku un renesanses literatūru un mūziku (0 komentāri)
No 2014. gada 4. novembra līdz 2. decembrim katru otrdienu LMA 19. telpā lekciju kursa „Viduslaiku un renesanses mākslas vēsture"  ietvaros notiks vieslekcijas par viduslaiku un renesanses literatūru un mūziku.
Lasīt vairāk ...
Doktorantu seminārā viesosies Laine Kristberga un Iveta Vaivode (0 komentāri)
Ceturtdien, 2014. gada 20. novembrī, kursa „Latvijas māksla 21. gs. Doktorantu semināri” ietvaros ekrānmediju pētniece, LMA doktorante Laine Kristberga uzstāsies ar priekšlasījumu “Ivetas Vaivodes fotoeseja “Klēpis” kā dokumentāls (paš)portrets”. Fotogrāfe Iveta Vaivode stāstīs par savu radošo darbību. Seminārs notiks plkst. 16.20 LMA 10. telpā. Laipni lūgti visi interesenti!
Doktorantūras seminārs „Aktualitātes” (0 komentāri)
2014. gada 7. novembrī plkst.14.00 LMA 19. telpā notiks doktorantūras seminārs „Aktualitātes". Savās pārdomās par aktuālajiem jautājumiem keramikā, stikla mākslā, dizainā un tekstilmākslā dalīsies Mākslas akadēmijas profesori Dainis Lesiņš, Ingūna Audere, Aija Freimane un Ieva Krūmiņa.
18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena (0 komentāri)
2014. gada 18. novembrī atzīmējam valsts svētkus - Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. Gaišus un priecīgus svētkus! 18. novembrī Mākslas akadēmijas telpas būs slēgtas. Darba diena no pirmdienas, 17. novembra, tiek pārcelta uz sestdienu, 22. novembri.
Lasīt vairāk ...
Doktorantu seminārā viesosies mākslas zinātniece Līva Raita un dizainers Matīss Zvaigzne (0 komentāri)
Ceturtdien, 2014. gada 13. novembrī, kursa „Latvijas māksla 21. gs. Doktorantu semināri” ietvaros Latvijas Universitātes Komunikāciju zinātnes doktorante, mākslas zinātniece Līva Raita stāstīs par mākslas un dizaina uztveres un kognīcijas empīrisku izpēti. Par savu darbību dizainā stāstīs LMA Dizaina nodaļas absolvents Matīss Zvaigzne, kura darbu pamatā ir rūpīga cilvēka uztveres īpašību izpēte. Seminārs notiks plkst. 16.20 LMA 10. telpā. Aicināti visi interesenti!
Interjera dizaina galerija „Trentini” izsludina konkursu LMA Dizaina nodaļas studentiem (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas studenti aicināti piedalīties Latvijas Mākslas akadēmijas un interjera dizaina galerijas „Trentini” izsludinātajā konkursā.
Lasīt vairāk ...
5. novembrī nenotiks asoc. prof. Jāņa Taurena lekcijas maģistrantūras studentiem (0 komentāri)
2014. gada 5. novembrī nenotiks asoc. prof. Jāņa Taurena lekcijas maģistrantūras studentiem.
Starpskates gleznošanā visiem obligātā un izvēles kursa studentiem (1 komentāri)
Starpskates gleznošanā visiem obligātā un izvēles kursa studentiem notiks 2014. gada 4. un 5. novembrī. Lūdzam iepazīties ar informāciju par starpskatēm!
Lasīt vairāk ...
Maģistrantūras studentiem nenotiks Ilzes Vītolas lekcijas (0 komentāri)
2014. gada 22. un 23. oktobrī maģistrantūras studentiem nenotiks lektores Ilzes Vītolas lekcijas.
Latvijas Mākslas akadēmijas studenti aicināti iesniegt darbus konkursam "SEB stipendija glezniecībā" (0 komentāri)
Piedalies Latvijas Mākslas akadēmijas un SEB bankas izsludinātajā konkursā visiem Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem „SEB stipendija glezniecībā”! Konkursa uzvarētājs balvā saņems 1700 EUR un radošo darbnīcu kādā no Eiropas Savienības pilsētām. 
Lasīt vairāk ...
Papildlekcijas pie asoc. prof. Kristīnes Ogles (0 komentāri)
2014. gada 25. oktobrī notiks papildlekcijas pie asoc. prof. Kristīnes Ogles kursos „Rietumu mākslas vēsture” un „Latvijas mākslas vēsture”.
Lasīt vairāk ...
Studiju parādniekiem iespēja nokārtot eksāmenus pie asoc. prof. Kristīnes Ogles (0 komentāri)
Studiju parādniekiem iespēja nokārtot eksāmenus pie asoc. prof. Kristīnes Ogles pirmdien, 27. oktobrī, plkst. 13:45–14:40 LMA 10. telpā. Līdz tam lūgums atsūtīt uz e-pastu kristine_ogle@lma.lv vai nodot Mākslas zinātnes katedrā referātus attiecīgajos priekšmetos.
Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiju konkursu rezultāti maģistra un doktora programmās studējošajiem (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmija priecājas vēstīt, ka ir zināmi 2014. gada jūlijā izsludināto Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiju konkursu Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantiem un doktorantiem rezultāti 2014./2015. studiju gadam. 
Lasīt vairāk ...
30. oktobrī nenotiks prof. Andra Teikmaņa lekcijas maģistrantūras studentiem (0 komentāri)
2014. gada 30. oktobrī nenotiks prof. Andra Teikmaņa lekcijas maģistrantūras studentiem.
30. oktobrī nenotiks Helēnas Demakovas lekcija maģistrantūras studentiem
2014. gada 30. oktobrī nenotiks Helēnas Demakovas lekcija maģistrantūras studentiem.
Doktorantu seminārā viesosies mākslas zinātniece Inga Karlštrēma un arhitekts Kārlis Saltups (1 komentāri)
Ceturtdien, 2014. gada 23. oktobrī, kursa „Latvijas māksla 21. gs. Doktorantu semināri” ietvaros seminārā par jauna, mūsdienīga skatījuma uz arhitektūru un pilsētbūvniecību nepieciešamību ar priekšlasījumu "Rīgas mūsdienu arhitektūras un pilsētvides projekti jaunā teorētiskā skatījumā" uzstāsies mākslas zinātniece, LMA doktorante Inga Karlštrēma, un par savu radošo darbību un pētniecisko pieredzi stāstīs arhitekts Kārlis Saltups. Seminārs notiks plkst. 16.20 LMA 10. telpā. Aicināti visi interesenti! 
Nedēļā no 13. līdz 17. oktobrim nenotiks lekcijas pie prof. Eduarda Kļaviņa (0 komentāri)
Pasniedzēja slimības dēļ nedēļā no 2014. gada 13. oktobra līdz 17. oktobrim nenotiks lekcijas pie profesora Eduarda Kļaviņa.
Doktorantūras seminārs „Vēsture - kultūras procesu virzītāja un fons” (0 komentāri)
2014. gada 24. oktobrī plkst. 14.00 LMA 10. telpā notiks doktorantūras seminārs „Vēsture - kultūras procesu virzītāja un fons”. Gaidīti visi interesenti!
Lasīt vairāk ...
Skašu grafiks 2014./2015. studiju gada 1. semestrim (0 komentāri)
Publicēts skašu grafika projekts 2014./2015. studiju gada 1. semestrim. Lūdzam ņemt vērā, ka grafikā iespējami labojumi un precizējumi, tādēļ sekojiet līdzi jaunumiem! Visa labotā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
Šodien, 20. oktobrī, nenotiks lekcija pie Gundegas Gailītes (0 komentāri)
Pasniedzējas slimības dēļ nenotiks Rietumu mākslas vēstures lekcija pie Gundegas Gailītes.
Doktorantu seminārā viesosies sociologs Normunds Kozlovs un māksliniece Maija Kurševa (0 komentāri)
Ceturtdien, 2014. gada 16. oktobrī, plkst. 16.20 kursa „Latvijas māksla 21. gs. Doktorantu semināri” ietvaros uzstāsies sociologs Normunds Kozlovs (Rīgas Stradiņa universitātes Komunikāciju studiju katedra un Liepājas Universitātes Jauno mediju mākslas nodaļa, un par savu radošo darbību stāstīs māksliniece, LMA lektore Maija Kurševa. Aicināti visi interesenti!
8. oktobrī nenotiks prof. Eduarda Kļaviņa lekcijas (0 komentāri)
2014. gada 8. oktobrī nenotiks prof. Eduarda Kļaviņa lekcijas.
9. oktobrī nenotiks lektores Ilzes Vītolas lekcijas (0 komentāri)
Šodien, 2014. gada 9. oktobrī, nenotiks lektores Ilzes Vītolas lekcijas.
Dr. art. Andra Teikmaņa priekšlasījums „Konstruējot nākotnes sievieti” un diskusija (0 komentāri)
Kursa „Latvijas māksla 21. gs. Doktorantu semināri” ietvaros aicinām apmeklēt Dr. art. Andra Teikmaņa priekšlasījumu „Konstruējot nākotnes sievieti”. Priekšlasījums notiks 9. oktobrī plkst. 16.20 izstādes „Sievietei būt” ekspozīcijā (LMA 1. stāva zālē). Pēc Dr. art. Teikamņa uzstāšanās diskutēsim par dzimumu līdztiesības jautājumiem mākslā, dejā, dzīvē. Aicināti visi interesenti!
Studentu e-pasts (2 komentāri)
LMA studentiem ir iespēja saņemt savu LMA e-pastu. Vērsieties pie LMA Projektu un attīstības daļas vadītājas Lauras Ozolas 1. kabinetā.
Lasīt vairāk ...
Maģistra programmas visu apakšnozaru studiju programmas kredītpunktos (1 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet informāciju par visu apakšnozaru studiju programmu kredītpunktiem, kas aktuāli Maģistrantūras studentiem 2012./2013. studiju gada ietvaros. Lūdzam studējošos ar šo informāciju iepazīties.
Lasīt vairāk ...
Maģistrantūras mācību plāns 2014./2015. studiju gada 1. semestrim (0 komentāri)
Ir sastādīts Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistrantūras studiju plāns 2014./2015. studiju gada 1. semestrim. Ja plānā radīsies kādas izmaiņas, tās tiks publicētas mājas lapā. Aicinām sekot līdzi jaunumiem!
Lasīt vairāk ...
Bakalaura programmas 2014./2015. studiju gada 1. semestra lekciju saraksti (0 komentāri)
Publicēti 2014./2015. studiju gada 1. semestra lekciju saraksti bakalaura programmas studentiem. Divu nedēļu laikā lekciju saraksti var tikt precizēti un papildināti.  Lūdzam sekot līdzi jaunumiem! 
Lasīt vairāk ...
Veiktas izmaiņas Metāla dizaina un Scenogrāfijas apakšnozaru Bakalaura studiju programmas lekciju sarakstos (2 komentāri)
Veiktas izmaiņas Metāla dizaina un Scenogrāfijas apakšnozaru Bakalaura studiju programmas lekciju sarakstos 2014./2015. studiju gada 1. semestrim.
Lasīt vairāk ...
Tikšanās ar Artishok biennāles IV kuratoriem Šeldu Puķīti un Indreku Grigoru (0 komentāri)
Kursa „Latvijas māksla 21. gs. Doktorantu semināri” ietvaros 2. oktobrī plkst. 16.20 10.telpā aicinām apmeklēt lekciju "Artishok biennāle un mākslas kritika kā radoša izteiksmes forma".
Lasīt vairāk ...
Veiktas izmaiņas Glezniecības apakšnozares Bakalaura studiju programmas lekciju sarakstā (0 komentāri)
Veiktas izmaiņas Glezniecības apakšnozares Bakalaura studiju programmas lekciju sarakstā 2014./2015. studiju gada 1. semestrim.
Lasīt vairāk ...
Radošo inovāciju un iniciatīvu nedēļa (0 komentāri)
2014./2015. studiju gada 1. semestra pirmā studiju nedēļa - no 2. līdz 5. septembrim - Latvijas Mākslas akadēmijā ir Radošo inovāciju un iniciatīvu nedēļa. Studiju darbs tiks organizēts katedrās un meistardarbnīcās. Aicinām studentus un mācībspēkus iepazīties ar nedēļas pasākumu programmu un aktīvi piedalīties!
Lasīt vairāk ...
Izvēles kurss "Mākslas pedagoģija kultūrvidē" (0 komentāri)
Izvēles kurss (C daļas kurss) „Mākslas pedagoģija kultūrvidē” paredzēts bakalaura programmas studentiem. Studiju kurss sagatavos studentus praktisku vizuālās mākslas nodarbību organizēšanai un vadīšanai dažādu vecumu un interešu cilvēkiem neformālos apstākļos.
Lasīt vairāk ...
Konkurss uz valsts stipendijām (0 komentāri)
No 2014. gada 2. līdz 12. septembrim visiem valsts budžeta sekmīgiem studentiem, kas vēlas piedalīties konkursā uz valsts stipendijām, jāiesniedz iesniegums (jāaizpilda veidlapa) stipendijas saņemšanai.
Lasīt vairāk ...
Konkurss uz valsts stipendijām (0 komentāri)
Uzmanību, studenti! No 2014. gada 2. septembra līdz 12. septembrim visiem valsts budžeta sekmīgiem studentiem, kas vēlas piedalīties konkursā uz valsts stipendijām, jāiesniedz iesniegums (jāaizpilda veidlapa) stipendijas saņemšanai.
Lasīt vairāk ...
Izvēles kurss „Tuvo reģionu māksla” (0 komentāri)
Visu nodaļu bakalaura programmas studenti kā izvēles kursu tiek aicināti apmeklēt doc. Aigas Dzalbes Tuvo reģionu mākslas lekcijas(2 kredītpunkti semestrī.
Lasīt vairāk ...
Iespēja pieteikties uz studējošā kredītu (0 komentāri)
Informācija Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem, kuriem nav ikmēneša studējošā kredīta EUR 170.74 apmērā! Jums ir iespēja pieteikties uz studējošā kredītu no 2014. gada 2. septembra līdz 26. septembrim. Katru darba dienu no plkst. 10.30 līdz 16.30 Studiju daļā (9. telpā) var saņemt kredīta pieprasījuma veidlapas. Aizpildītās iesnieguma veidlapas jāiesniedz Studiju daļā līdz š.g. 26. septembrim!
Lasīt vairāk ...
Iespēja pieteikties uz studējošā kredītu (0 komentāri)
Informācija studentiem, kuriem nav ikmēneša studējošā kredīts 170,74 €. Jums ir iespēja pieteikties uz studējošā kredītu no 2014. gada 2. septembra līdz 26. septembrim. Kredīta pieprasījuma veidlapas var saņemt Studiju daļā (9. telpā) katru darba dienu no plkst. 10.30 līdz 17.00. Aizpildītās iesnieguma veidlapas jāiesniedz Studiju daļā līdz š.g. 26. septembrim!
Lasīt vairāk ...
Anatomijas lekcijas sāksies no 17. septembra (0 komentāri)
10. un 12. septembrī anatomijas lekcijas nenotiks. Lekcijas sāksies no 17. septembra (trešdienās un piektdienās plkst. 8.45).
Kristiānas Ābeles lekciju kurss „Mākslas zinātnes vēsture” sāksies 22. septembrī (0 komentāri)
Kristiānas Ābeles lekcija “Mākslas zinātnes vēsture” Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares 4. kursa studentiem sāksies ar 22. septembri.
Nenotiks Ilzes Vītolas lekcijas (0 komentāri)
2014. gada 24. un 25. septembrī nenotiks lektores Ilzes Vītolas lekcijas.
Pārcelta Aijas Freimanes lekcija „Mākslas un izstāžu menedžments” (0 komentāri)
Pārcelta docentes Aijas Freimanes lekcija „Mākslas un izstāžu menedžments” no 5.septembra (piektdiena)  uz 8.septembri (pirmdiena). Lekcija norisināsies 3. telpā no plkst. 10.30 līdz 12.05. 
Kristīnes Ogles lekcijas sāksies no 15. septembra (0 komentāri)
Sakarā ar „Erasmus” radošo braucienu asoc. prof. Krisīnes Ogles lekcijas sāksies no 15. septembra.
Veiktas izmaiņas Maģistrantūras mācību plānā (0 komentāri)
Veiktas izmaiņas Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistrantūras studiju plānā 2014./2015. studiju gada 1. semestrim.Lasīt vairāk ...
Veiktas izmaiņas Vizuālās komunikācijas pamatspecialitātes un animācijas specialitātes lekciju sarakstos (0 komentāri)
Veiktas izmaiņas Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas pamatspecialitātes un animācijas specialitātes lekciju sarakstos 2014./2015. studiju gada 1. semestrim.
Lasīt vairāk ...
Veiktas izmaiņas Tekstilmākslas un Modes mākslas apakšnozaru lekciju sarakstos (0 komentāri)
Veiktas izmaiņas Latvijas Mākslas akadēmijas un Modes mākslas apakšnozaru lekciju sarakstos 2014./2015. studiju gada 1. semestrim.
Lasīt vairāk ...
Veiktas izmaiņas Vizuālās mākslas, kultūras vēstures un teorijas apakšnozares lekciju grafikā (0 komentāri)
Veiktas izmaiņas Latvijas Mākslas akadēmijas un Modes mākslas apakšnozaru lekciju sarakstos 2014./2015. studiju gada 1. semestrim. Labojumi atzīmēti ar dzeltenu krāsu.
Lasīt vairāk ...
Bakalaura programmas visu apakšnozaru studiju programmas kredītpunktos (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet informāciju par visu apakšnozaru studiju programmu kredītpunktiem, kas aktuāli Bakalaura programmas studentiem 2013./2014. studiju gada ietvaros. Lūdzam studējošos ar šo informāciju iepazīties.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti DOKTORA programmā 2014./2015. studiju gadam (0 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti doktora programmas reflektantiem. Sirsnīgi sveicam un vēlam raitu ceļu virzībā uz promocijas darbu! Esat aicināti noslēgt studiju līgumu 2014. gada 24. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 12.00 vai 25. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 15.00.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti MAĢISTRA programmā 2014./2015. studiju gadam (0 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti maģistra programmas reflektantiem. Apsveicam ar labajiem rezultātiem! Studiju līgumu slēgšana gaidāma jau drīzumā – 2014. gada 24. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 17.00 un 25. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 12.00. Tuvojoties jaunajam studiju gadam, mājas lapas sadaļā „Studentiem” pie „Studiju jaunumiem” tiks publicēts lekciju saraksts maģistra programmas studentiem.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti BAKALAURA programmā 2014./2015. studiju gadam (0 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti studiju uzsākšanai BAKALAURA programmā 2014./2015. studiju gadā. Apsveicam konkursu izturējušos reflektantus ar labi padarītu darbu un vēlam aizraujošu studiju laiku Mākslas akadēmijā! Lūdzam ņemt vērā, ka rezultāti sakārtoti, izmantojot reflektantu reģistrācijas numurus (personas dati sarakstos nav redzami). Nākamais solis pēc iestājpārbaudījumu rezultātu saņemšanas – studiju līgumu slēgšana Mākslas akadēmijas Studiju daļā (9. telpā, 1. stāvā) 2014. gada 31. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 17.00 vai 1. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.00.
Lasīt vairāk ...
2013./2014. studiju gada plāns (14 komentāri)
Informācija studējošajiem par 2013./2014. studiju gada plānu.
Lasīt vairāk ...
Maģistra diplomu izsniegšana (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra diplomu izsniegšana notiks 2014. gada 27. jūnijā plkst. 18.00 Akadēmijas aulā.
Lasīt vairāk ...
Bakalaura diplomu izsniegšana (4 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura diplomu izsniegšana notiks 2014. gada 20. jūnijā plkst. 18.00 Akadēmijas aulā.
Lasīt vairāk ...
Diplomdarbu aizstāvēšanas grafiks maģistrantiem (0 komentāri)
Lasot tālāk, atrodams Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmiskās maģistra augstākās izglītības programmas „MĀKSLA” 2014. gada diplomdarbu aizstāvēšanas grafiks. 
Lasīt vairāk ...
Diplomdarbu aizstāvēšanas grafiks bakalaura programmas studentiem (2 komentāri)
Lasot tālāk, atrodams Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmiskās bakalaura augstākās izglītības programmas „MĀKSLA” 2014. gada diplomdarbu aizstāvēšanas grafiks.
Lasīt vairāk ...
2013./2014. studiju gada pavasara sesijas plāns (2 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet 2013./2014. studiju gada pavasara sesijas plānu Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura un maģistra programmās studējošajiem. Sesijas plānā iespējami papildinājumi un precizējumi, tādēļ lūdzam sekot līdzi jaunumiem! 
Lasīt vairāk ...
Informācija bakalaura programmas 4. kursa studentiem (0 komentāri)
Noderīga informācija bakalaura programmas 4. kursa studentiem par dažādiem aktuāliem jautājumiem, gatavojoties bakalaura darba aizstāvēšanai. 
Lasīt vairāk ...
Informācija bakalaura programmas studentiem par diplomdarbu teorētiskās daļas iesniegšanu (1 komentāri)
Uzmanību, bakalaura programmas 4. kursa studenti, katedru vadītāji un diplomdarbu vadītāji! Kā katru studiju gadu, arī 2013./2014. studiju gadā bakalaura programmas diplomdarbu teorētiskās daļas Studiju daļā ir jāiesniedz 5 darba dienas pirms darbu aizstāvēšanas.
Lasīt vairāk ...
Bakalaura programmas studentiem līdz 26. maijam jāiesniedz aizpildītas studiju grāmatiņas (0 komentāri)
Cienījamie Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmas studenti! Pēc sesijas – līdz 2014. gada 26. maijam – aizpildītas studiju grāmatiņas (ar fiksētiem skašu un eksāmenu rezultātiem) bakalaura programmas studentiem obligāti jāiesniedz Studiju daļā!
Lasīt vairāk ...
Eksāmens Rietumu mākslas vēsturē (0 komentāri)
Uzmanību, bakalaura programmā studējošie, kuriem ir jānokārto eksāmens Rietumu mākslas vēsturē pie pasniedzējas Lauras Lūses (Dizaina nodaļas un Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas 1. un 3. kursa studenti un Vizuālās mākslas nodaļas un Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas un restaurācijas 3. kursa studenti)! Eksāmenu varēs nokārtot pirmdien, 2014. gada 26. maijā, plkst. 9.00 Latvijas Mākslas akadēmijas 18. telpā.
Labojums: Kursa "20. gs. laikmetīgās mākslas parādības" eksāmens notiks 23. maijā (0 komentāri)
Uzmanību, Glezniecības apakšnozares 3. kursa studenti! Kursa „20. gs. laikmetīgās mākslas parādības” eksāmens pie pasniedzējas Ievas Astahovskas notiks 2014. gada 23. maijā plkst. 12.00 (nevis 24. maijā, kā bija norādīts sesijas grafikā). Eksāmens notiks Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā Alberta ielā 13 (7. stāvā).
Iespēja pārlikt eksāmenu kursā "Personības psiholoģija" (0 komentāri)
Uzmanību, bakalaura programmas studenti, kas vēl nav nokārtojuši eksāmenu „Personības psiholoģijā" vai vēlas pārlikt eksāmenu pie prof. Ivara Austera! Jums būs iespēja to nokārtot 2014. gada 23. maijā plkst. 14.00 Latvijas Mākslas akadēmijas 18. auditorijā.
Lasīt vairāk ...
Iespēja nokārtot eksāmenus pie prof. Andra Rubeņa (0 komentāri)
Uzmanību, bakalaura un maģistra programmu studenti! Gadījumā, ja kaut kāda iemesla dēļ nav bijis iespējams nokārtot pārbaudījumus pie prof. Andra Rubeņa, tad 2014. gada 22. maijā plkst. 10.00 Latvijas Mākslas akadēmijas 10. auditorijā jums būs iespēja nokārtot eksāmenus.
Lasīt vairāk ...
Pēcskate gleznošanā (0 komentāri)
Glezniecības katedra informē, ka pēcskate gleznošanā notiks 2014. gada 22. maijā plkst. 11.00 Latvijas Mākslas akadēmijas 2. stāva gaitenī.
Mākslas vēstures mācību metodika (0 komentāri)
Vizuālās mākslas, kultūras vēstures un teorijas apakšnozares bakalaura programmas 3. kursa studentiem - Mākslas vēstures mācību metodikas un pedagoģijas kursa 2013./2014. studiju gada pavasara semestra nodarbību prezentācijas, materiāli patstāvīgam darbam un uzdevumu apraksti.
Lasīt vairāk ...
Mākslas pedagoģijas kursa materiāli (0 komentāri)
Maģistrantūras 1. kursam - Mākslas pedagoģijas kursa 2013./2014. studiju gada pavasara semestra nodarbību prezentācijas, materiāli patstāvīgam darbam un uzdevumu apraksti.
Lasīt vairāk ...
Kursa "Mākslas izglītības aktualitātes" materiāli (0 komentāri)
Maģistrantūras 2. kursam – Mākslas izglītības aktualitāšu kursa 2013./2014. studiju gada rudens semestra nodarbību prezentācijas, materiāli patstāvīgam darbam un uzdevumu apraksti.
Lasīt vairāk ...
Mākslas pedagoģijas kursa materiāli (0 komentāri)
Maģistrantūras 1. kursam - Mākslas pedagoģijas kursa 2013./2014. studiju gada rudens semestra nodarbību prezentācijas, materiāli patstāvīgam darbam un uzdevumu apraksti.
Lasīt vairāk ...
Maģistrantūras mācību plāns 2013./2014. studiju gada 2. semestrim (5 komentāri)
Ir sastādīts Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistrantūras studiju plāns 2013./2014. studiju gada 2. semestrim. Ja plānā radīsies kādas izmaiņas, tās tiks publicētas mājas lapā. Aicinām sekot līdzi jaunumiem!
Lasīt vairāk ...
2013./2014. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti bakalaura programmas studentiem (2 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet 2013./2014. studiju gada 2. semestra lekciju sarakstus bakalaura programmas studentiem. Lūdzam ņemt vērā, ka semestra pirmo divu nedēļu laikā sarakstos iespējami precizējumi un labojumi, tādēļ aicinām sekot līdzi jaunumiem! Precizētā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
Latvijas Mākslas akadēmijas darba laiks svētkos un gatavojoties skatēm (0 komentāri)
Ņemot vērā studentu vēlmi pirms skatēm strādāt Mākslas akadēmijā brīvdienās un līdz vēlām vakara stundām, ar Latvijas Mākslas akadēmijas rektora prof. Alekseja Naumova rīkojumu noteikts, ka studentiem no 2014. gada 21. aprīļa līdz 30. aprīlim un 1., 2., 3., 5. un 6. maijā ATĻAUTS atrasties Mākslas akadēmijas telpās līdz plkst. 23.00. Nosacījums – stingri jāievēro darba drošības un iekšējās kārtības noteikumi, kā arī noteiktais darba laiks.
Lasīt vairāk ...
Skašu grafiks 2013./2014. studiju gada 2. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai (2 komentāri)
Publicēts skašu grafika projekts 2013./2014. studiju gada 2. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai. Lūdzam ņemt vērā, ka grafikā iespējami labojumi un precizējumi, tādēļ sekojiet līdzi jaunumiem! Visa labotā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
Iespēja pieteikties uz studējošā kredītu (0 komentāri)
Informācija studentiem, kuriem nav ikmēneša studējošā kredīts 170,74 €. Jums ir iespēja pieteikties uz studējošā kredītu no 2014. gada 4. marta līdz 31. martam. Kredīta pieprasījuma veidlapas var saņemt Studiju daļā (9. telpā) katru darba dienu no plkst. 10.30 līdz 16.30. Aizpildītās iesnieguma veidlapas jāiesniedz Studiju daļā līdz š.g. 31. martam!
Lasīt vairāk ...
Konkurss uz valsts stipendijām (15 komentāri)
No 2014. gada 20. janvāra līdz 10. februārim visiem valsts budžeta sekmīgiem studentiem, kas vēlas piedalīties konkursā uz valsts stipendijām, jāiesniedz iesniegums (jāaizpilda veidlapa) stipendijas saņemšanai.
Lasīt vairāk ...
Izvēles (C daļas) kurss bakalaura programmas studentiem "Radošas metodes mākslas pedagoģijā" (0 komentāri)
Studiju kursa ideja ir palīdzēt radošiem cilvēkiem pārvērst savas mākslinieciskās idejas mācīšanai piemērotā formā, praktizēties vadīt mācību nodarbības dažādu vecumu cilvēkiem, un iegūt zināšanas un pieredzi mācību procesa izvērtēšanā.
Lasīt vairāk ...
Jauns lekciju kurss "IEVADS AUSTRUMU MĀKSLĀ" (1 komentāri)
Ar 2014. gada 17. februāri Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas 3. kursam notiks lekciju kurss „IEVADS AUSTRUMU MĀKSLĀ”.
Lasīt vairāk ...
Maģistra programmas studentiem pieejams jauns izvēles kurss "Konceptuālās rakstības pamati" (1 komentāri)
Sākot ar 2013./2014. studiju gada 2. semestri, maģistrantūras studentiem būs iespēja C grupas ietvaros apgūt konceptuālās rakstības kursu. Nodarbības notiks reizi nedēļā praktisku meistardarbnīcu, semināru un diskusiju veidā. Citiem vārdiem sakot, būs interesantas sarunas un darbs pie konceptuāliem mākslinieku tekstiem, izstāžu apskatiem, literatūras, scenārijiem utt.
Lasīt vairāk ...
Kurss "Ieskats radošajās industrijās" notiks aprīlī (0 komentāri)
Informācija maģistra programmas studentiem! Sakarā ar pasniedzējas doc. Aijas Freimanes radošo atvaļinājumu kurss „Ieskats radošajās industrijās” notiks modulī, 2014. gada aprīlī: 4. un 11. aprīlī no plkst. 9.00–18.00 (teorija apvienojumā ar vieslekcijām). Detalizēta informācija maģistru kopīgajā e-pastā.
Lasīt vairāk ...
Nenotiks lekcija pie asoc. prof. Andra Teikmaņa (0 komentāri)
Uzmanību, 3. kursa studenti (izņemot mākslas zinātnieki)! 2014. gada 11. aprīlī nenotiks plkst. 8.45 plānotā Latvijas mākslas vēstures lekcija pie asoc. prof. Andra Teikmaņa.  
Lekcija "Ieskats radošajās industrijās" (0 komentāri)
Lekcija „Ieskats radošajās industrijās” notiks 2014. gada 4. aprīlī Mākslas akadēmijas 10. telpā.
Lasīt vairāk ...
Nenotiks lekcija pie Agneses Haijimas (0 komentāri)
Pirmdien, 2014. gada 24. martā, nenotiks plkst. 8.45 plānotā lekcija pie Agneses Haijimas.
Nenotiks lekcijas pie Silvijas Grosas (0 komentāri)
Otrdien, 2014. gada 18. martā, nenotiks lekcijas mākslas vēsturē pie asoc. prof. Silvijas Grosas.
Nenotiks lekcija psiholoģijā (0 komentāri)
Informācija bakalaura programmas Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares 1. kursa studentiem un bakalaura programmas 4. kursā studējošajiem! Trešdien, 2014. gada 5. martā plkst. 14.40 paredzētā lekcija psiholoģijā nenotiks pasniedzēja Ivara Austera komandējuma dēļ.
Pilotprojekts "Kuratora studijas" sāksies februārī (0 komentāri)
Informācija maģistrantiem! Pilotprojekts „Kuratora studijas” pie pasniedzējas Helēnas Demakovas sāksies 2014. gada 20. februārī.
Tuvojas tēmu iesūtīšanas termiņš Latvijas Mākslas akadēmijas 2. maģistrantu aktuālo pētījumu konferencei (0 komentāri)
Apstiprinātajiem Latvijas Mākslas akadēmijas 2. maģistrantu aktuālo pētījumu konferences dalībniekiem līdz 2014. gada 28. februārim jāiesūta referātu tēzes 300 vārdu apjomā (aptuveni 2500 rakstu zīmes ieskaitot atstarpes). Tēzes tiks iesietas un būs pieejamas konferences dienā, 2014. gada 14. martā.
Lasīt vairāk ...
Nenotiks lekcijas pie prof. Andra Rubeņa (0 komentāri)
2014. gada 19. un 20. februārī nenotiks lekcijas pie profesora Andra Rubeņa.
Svarīga informācija par izmaiņām studiju darbā (0 komentāri)
Saistībā ar priekšdarbiem, kas veicami gatavojoties Latvijas Mākslas akadēmijas karnevālam, 2014. gada 13. un 14. februārī būs izmaiņas studiju darbā.
Lasīt vairāk ...
Kurss "Latvijas māksla 21. gs. Doktorantu semināri" (0 komentāri)
Kursā „Latvijas māksla 21. gs. Doktorantu semināri” iecerēts LMA maģistrantūras studentus iepazīstināt ar pašreizējo mākslas situāciju Latvijā, pievērsties mākslas aktuālo procesu analīzei, aicinot dažādos medijos strādājošus māksliniekus un pētniekus (galvenokārt LMA un citu augstskolu doktorantus) prezentēt savas radošās vai pētnieciskās darbības sasniegumus.
Lasīt vairāk ...
2013./2014. studiju gada rudens-ziemas sesijas plāns (1 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet 2013./2014. studiju gada rudens-ziemas sesijas plānu Mākslas akadēmijas bakalaura un maģistra programmās studējošajiem.
Lasīt vairāk ...
Nenotiks lekcijas pie Andra Začesta un Ievas Astahovskas (0 komentāri)
Informācija Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares 1. kursa studentiem un Glezniecības apakšnozares 3. kursa studentiem par atceltām prof. Andra Začesta un Ievas Astahovskas lekcijām.
Lasīt vairāk ...
Atgādinājums mākslas zinātnes maģistrantiem iesniegt maģistra darba atskaites (0 komentāri)
Atgādinājums! Mākslas zinātnes katedra atgādina, ka Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares maģistrantiem šīs nedēļas laikā jānodod maģistra darba atskaites. Sagatavotās atskaites jāiesniedz Mākslas zinātnes katedrā, 5. telpā, līdz piektdienai, 2014. gada 24. janvārim.
Lasīt vairāk ...
Nenotiks prof. Andra Rubeņa lekcijas (0 komentāri)
Informācija maģistra programmas studentiem! 2014. gada 29. janvārī nenotiks lekcijas pie profesora Andra Rubeņa.
Nenotiks mākslas pedagoģijas lekcija (0 komentāri)
Lektores Ilzes Vītolas slimības dēļ 2014. gada 28. janvārī Mākslas zinātnes 3. kursa studentiem nenotiks mākslas pedagoģijas nodarbība.
Studentiem pieejami braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas sabiedriskajā transportā (0 komentāri)
„Rīgas satiksme” informē, ka pilna laika studentiem, kuri vēlas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas sabiedriskajā transportā, ir nepieciešams derīgs personalizētais e talons un pagarināts pilna laika studenta statuss uz nākamo mācību periodu.
Lasīt vairāk ...
Studentu e taloni derīgi braukšanai arī vilcienā (0 komentāri)
No 2013. gada 1. oktobra ar e talonu vilcienā var braukt visi, kuriem piešķirtas atlaides Rīgas sabiedriskajā transportā (skolēni, studenti, skolotāji, pensionāri, daudzbērnu ģimeņu vecāki – kopā 13 pasažieru kategorijas). Brauciens jāreģistrē pie konduktora. E taloni var tikt izmantoti braukšanai Rīgas robežās.
Maģistrantūras mācību plāns 2013./2014. studiju gada 1. semestrim (0 komentāri)
Ir sastādīts Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistrantūras studiju plāns 2013./2014. studiju gada 1. semestrim. Ja plānā radīsies kādas izmaiņas, aktuālā informācija tiks publicēta mājas lapā. Aicinām sekot līdzi jaunumiem.
Lasīt vairāk ...
Bakalaura programmas 2013./2014. studiju gada 1. semestra lekciju saraksti (8 komentāri)
Publicēti 2013./2014. studiju gada 1. semestra lekciju saraksti bakalaura programmas studentiem. Lūdzam sekot līdzi jaunumiem! Ja gadījumā lekciju sarakstos tiks veiktas izmaiņas, jaunākā informācija parādīsies mājas lapā un sarakstos tiks izcelta ar dzeltenu krāsu. Pievērsiet uzmanību arī grafiku saskaņošanas datumiem, kas liecina par laiku, kad veikti pēdējie labojumi.
Lasīt vairāk ...
Skašu grafiks 2013./2014. studiju gada 1. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai (0 komentāri)
Publicēts skašu grafiks 2013./2014. studiju gada 1. semestrim, kā arī noteikumi sesijas kārtošanai. Pēdējie precizējumi veikti š.g. 10. decembrī. Lūdzam sekot līdzi jaunumiem, jo grafikā joprojām var tikt veiktas izmaiņas! Atjaunotā informācija iekrāsota ar dzeltenu.
Lasīt vairāk ...
Izsludināts "Erasmus" prakses stipendijas papildkonkurss studentiem (0 komentāri)
Saistībā ar papildu finansējuma saņemšanu no Valsts izglītības un attīstības aģentūras Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem ir iespēja pieteikties mūžizglītības programmas „Erasmus” stipendijai praksēm 2013./2014. studiju gadā.
Lasīt vairāk ...
Atkārtots eksāmens Rietumu mākslas vēsturē (0 komentāri)
Mākslas zinātnes katedra informē, ka eksāmenu Rietumu mākslas vēsturē pie Silvijas Grosas 1. kursa nesekmīgie var kārtot atkārtoti 2014. gada 7. janvārī plkst. 15.00 (5. telpa).
Iespēja kārtot ieskaiti pie pasniedzējas Helēnas Demakovas (0 komentāri)
Maģistra programmas studentiem ir iespēja kārtot ieskaiti pie pasniedzējas Helēnas Demakovas 2014. gada 6. janvārī plkst. 12.00 (Vizuālās komunikācijas nodaļā, kopā ar bakalaura programmas studentiem).
Doktorantu seminārā viesosies Inga Meldere un Adra Silapētere (0 komentāri)
Ceturtdien, 2013. gada 5. decembrī, plkst. 16.20 Mākslas akadēmijas 10. telpā kursa „Latvijas māksla 21. gs. Doktorantu semināri” ietvaros notiks tikšanās ar Ingu Melderi un Andru Silapēteri. Semināra tēma: Latvijas mākslinieki ārpus Latvijas.
Lasīt vairāk ...
Kursa "Projektu vadība" pēdējā lekcijā viesosies dizainers Kaspars Jursons (2 komentāri)
Trešdien, 2013. gada 4. decembrī plkst. 9.30, Mākslas akadēmijas jaunajā korpusā notiks projektu vadības kursa pēdējā šī semestra lekcija, kurā viesosies un pieredzē dalīsies dizainers Kaspars Jursons. Jaunais dizainers stāstīs par dizaina uzņēmuma attīstību un dalību pirmajā pasaules „Creative Business Cup”, kas šā gada novembrī norisinājās Kopenhāgenā, Dānijā.
Lasīt vairāk ...
Vēlās brokastis ar mākslas klasiķiem (8 komentāri)
Sestdien, 30. novembrī, unikāla iespēja noklausīties papildlekcijas Rietumu mākslas vēstures un Latvijas mākslas vēstures kursu ietvaros! Rietumu mākslas vēstures papildlekcija notiks plkst. 10.00 un Latvijas mākslas vēstures lekcija – plkst. 11.30.
Lasīt vairāk ...
Tikšanās ar Baibu Vanagu un Rasu Jansoni (0 komentāri)
Kursa „Latvijas māksla 21. gs. Doktorantu semināri” ietvaros ceturtdien, 2013. gada 28. novembrī plkst. 16.20, Mākslas akadēmijas 10. telpā viesosies Baiba Vanaga un Rasa Jansone.
Lasīt vairāk ...
Nenotiks Silvijas Grosas lekcijas (0 komentāri)
2013. gada 26. un 27. novembrī pasniedzējas ārvalstu komandējuma dēļ nenotiks asoc. prof. Silvijas Grosas lekcijas.
Tālivalža Muzikanta lekcija "Saules enerģija un dizains" (0 komentāri)
Kursa „Latvijas māksla 21. gs. Doktorantu semināri” ietvaros ceturtdien, 2013. gada 21. novembrī plkst. 16.20, Mākslas akadēmijas 10. telpā notiks Latvijas Mākslas akadēmijas doktoranta Mag. art. Tālivalža Muzikanta lekcija „Saules enerģija un dizains”. Aicināti visi interesenti!
Tikšanās ar Šeldu Puķīti un Ritumu Ivanovu (1 komentāri)
Kursa „Latvijas māksla 21. gs. Doktorantu semināri” ietvaros 2013. gada 14. novembrī plkst. 16.20 Mākslas akadēmijas 10. telpā ar priekšlasījumu „Popārts Latvijas mākslā. No deficīta līdz ikdienai” uzstāsies mākslas zinātniece Šelda Puķīte, un par savu radošo darbību stāstīs gleznotājs Ritums Ivanovs. Aicināti visi interesenti!
Starpskates gleznošanā visiem obligātā un izvēles kursa studentiem (0 komentāri)
Informācija Vizuālās mākslas (grafika un tekstilmāksla), Vizuāli plastiskās mākslas, Dizaina, Audio-vizuālās mediju mākslas un Mākslas zinātnes nodaļām! 2013. gada 30. oktobrī plkst. 11.00 Mākslas akadēmijas 2. un 3. stāva gaiteņos notiks starpskates gleznošanā.
Lasīt vairāk ...
Nenotiks lekcija pie Ilzes Vītolas (0 komentāri)
2013. gada 7. novembrī nenotiks lekcija priekšmetā „Mākslas izglītības aktualitātes” maģistrantūras 2. kursam sakarā ar Ilzes Vītolas komandējumu uz Tallinu.
Nenotiks lekcijas pie asoc. prof. Silvijas Grosas (0 komentāri)
No 2013. gada 7. līdz 22. oktobrim (ieskaitot) nenotiks lekcijas pie asociētās profesores Dr. art. Silvijas Grosas. Šajā laika posmā pasniedzēja atradīsies studentu un pedagogu mācību braucienā uz Spāniju. 
Lasīt vairāk ...
Tikšanās ar Laini Kristbergu un Katrīnu Neiburgu (0 komentāri)
Kursa „Latvijas māksla 21. gs. Doktorantu semināri” ietvaros ceturtdien, 2013. gada 24. oktobrī plkst. 16.20, Mākslas akadēmijas 10. telpā ar priekšlasījumu „Autobiogrāfiskie impulsi multimediālajā mākslā” uzstāsies mākslas un ekrānmediju pētniece, LU doktorante Laine Kristberga. Seminārā viesosies arī māksliniece Katrīna Neiburga, kas stāstīs par savu radošo darbību. Aicināti visi interesenti!
Mākslas akadēmijā notiks seminārs par jaunāko Latvijas fotogrāfijā (0 komentāri)
Kursa „Latvijas māksla 21. gs. Doktorantu semināri” ietvaros 2013. gada 10. oktobrī no plkst. 16.20 līdz 17.20 Mākslas akadēmijas 10. telpā par jaunāko Latvijas fotogrāfijā stāstīs fotogrāfs, portāla FK redaktors Arnis Balčus. Komentāru sniegs mākslas kritiķe Ieva Lejasmeijere. Aicināti visi interesenti!
Izvēles kurss "Tuvo reģionu māksla" (0 komentāri)
Visu nodaļu studentiem kā bakalaura programmas C daļas kursu ir iespēja apmeklēt doc. Aigas Dzalbes „Tuvo reģionu mākslas” lekcijas (2 kredītpunkti semestrī).
Lasīt vairāk ...
Lekciju kurss "Laikmetīgās mākslas parādības Eiropā un ASV" (4 komentāri)
Visu nodaļu studentiem ir iespēja apmeklēt Ievas Astahovskas vadīto divu semestru lekciju kursu „Laikmetīgās mākslas parādības Eiropā un ASV”. 
Lasīt vairāk ...
Izvēles kurss "Mākslas pedagoģija kultūrvidē" (3 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet informāciju par izvēles kursu (C daļas kursu) bakalaura programmas studentiem „Mākslas pedagoģija kultūrvidē”.
Lasīt vairāk ...
Nenotiks Lailas Bremšas lekcija Rietumu mākslas vēsturē (0 komentāri)
Pirmdien, 2013. gada 21. oktobrī, Dizaina nodaļas 3. kursiem nenotiks plkst. 14.40 (10. telpā) paredzētā doc. Lailas Bremšas lekcija Rietumu mākslas vēsturē.
Nenotiks Lauras Lūses lekcija Rietumu mākslas vēsturē (0 komentāri)
Pirmdien, 2013. gada 21. oktobrī, Dizaina nodaļas un Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas 1. kursam nenotiks plkst. 16.20 – 17.55 (10. telpā) paredzētā mag. art. Lauras Lūses lekcija Rietumu mākslas vēsturē.
Tikšanās ar Juri Petraškeviču, Ilvu Skulti un Rūtu Briedi (0 komentāri)
2013. gada 17. oktobrī plkst. 16.20 Mākslas akadēmijas 10. telpā seminārā par bērnu grāmatu ilustrāciju savā radošajā un pētnieciskajā pieredzē dalīsies mākslinieks Juris Petraškevičs, komunikāciju pētniece dr. philol. Ilva Skulte un dizainere Rūta Briede ar stāstu par „Bikibuks”. Aicināti visi interesenti!
Ceturtdien nenotiks lekcijas pie prof. Andra Rubeņa (0 komentāri)
Šo ceturtdien, 2013. gada 17. oktobrī, nenotiks lekcijas pie prof. Andra Rubeņa pasniedzēja komandējuma dēļ.
Trešdien Mākslas pedagoģijas lekcija sāksies plkst. 12.10 (0 komentāri)
Šo trešdien, 2013. gada 16. oktobrī, maģistrantūras 1. kursa studentiem Mākslas pedagoģijas lekcija sāksies agrāk – plkst. 12.10 – un notiks 10. telpā.
Izmaiņas maģistrantūras nodarbību plānā (0 komentāri)
Aktuāla informācija maģistrantūras studentiem! 2013. gada 16. oktobrī nenotiks profesora Andra Rubeņa un doc. Aijas Freimanes lekcijas, 17. oktobrī nenotiks asoc. prof. Andra Teikmaņa lekcijas. Līdzās iepriekš minētajam lūdzam ņemt vērā, ka 17. oktobra nodarbības no Mākslas akadēmijas jaunā korpusa pārceltas uz 1. stāva zāli (kādreizējo sporta zāli).
Lasīt vairāk ...
Iespēja pieteikties studējošā kredītam (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem, kuriem nav ikmēneša studējošā kredīts LVL 120.00 apmērā, ir iespēja pieteikties uz studējošā kredītu no 2013. gada 3. septembra līdz 27. septembrim. Kredīta pieprasījuma veidlapas var saņemt Studiju daļā (9. telpā) katru darba dienu no plkst. 10.30 līdz 16.30.
Lasīt vairāk ...
Informācija par izvēles kursiem Latvijas Kultūras akadēmijā viesstudentiem no citām augstskolām un klausītājiem (0 komentāri)
Citu augstskolu studentiem (viesstudentiem) un visiem interesentiem (klausītājiem) Latvijas Kultūras akadēmijā iespējams apgūt atsevišķus studiju kursus un uzkrāt ar akadēmiskajām izziņām apstiprinātu studiju darba apjomu.
Lasīt vairāk ...
Konkurss uz valsts stipendijām (3 komentāri)
Uzmanību, studenti! No 2013. gada 3. septembra līdz 13. septembrim visiem valsts budžeta sekmīgiem studentiem, kas vēlas piedalīties konkursā uz valsts stipendijām, jāiesniedz – IESNIEGUMS (jāaizpilda veidlapa) stipendijas saņemšanai.
Lasīt vairāk ...
Izsludināta pieteikšanās "Mecenātes Ināras Teterevas stipendijām mākslā" (2 komentāri)
Pieteikties stipendijām var tie Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kuri, uzsākot 2013./2014. studiju gadu, studē Latvijas Mākslas akadēmijā bakalaura programmas 2. un 3. kursā un maģistra programmas 1. kursā.
Lasīt vairāk ...
RTU aicina pieteikties kursam par zinātnisko publikāciju izstrādi (0 komentāri)
Rīgas Tehniskā universitāte 2013./2014. akadēmiskajā gadā ikvienam interesentam – jebkuras specialitātes pētniekam, kurš studē maģistrantūrā vai doktorantūrā –, piedāvā apgūt brīvās izvēles priekšmetu „Zinātnisko publikāciju izstrāde atbilstoši starptautiskām prasībām”. 
Lasīt vairāk ...
Nenotiks lekcijas pie Edītes Parutes (0 komentāri)
LMA Modes mākslas katedra informē, ka 2013. gada 26. septembrī un 27. septembrī plānotās lekcijas pie docentes Edītes Parutes nenotiks
Nenotiks Ilzes Vītolas lekcijas (0 komentāri)
Pasniedzējas Ilzes Vītolas slimības dēļ 2013. gada 25. un 26. septembrī nenotiks lekcijas „Mākslas pedagoģija” un „Mākslas izglītības aktualitātes”.
Nenotiks lekcijas pie Ievas Astahovskas (0 komentāri)
2013. gada 25. septembrī un 2. oktobrī nenotiks kursa „Laikmetīgās mākslas parādības Eiropā un ASV” lekcijas (sākums plkst. 12.10) pie pasniedzējas Ievas Astahovskas.
Mākslas pedagoģijas kursa materiāli (0 komentāri)
Maģistrantūras 1. kursam - Mākslas pedagoģijas kursa 2012./2013. studiju gada pavasara semestra nodarbību prezentācijas, materiāli patstāvīgam darbam un uzdevumu apraksti.
Lasīt vairāk ...
Jaunais studiju gads svinīgi tiks atklāts 2. septembrī un to ievadīs radošo inovāciju un iniciatīvu nedēļa (5 komentāri)
2013. gada 2. septembrī plkst. 11.00 Latvijas Mākslas akadēmijas 1. stāva zālē norisināsies svinīgais akts – tradicionāla kopā sanākšana par godu jaunā studiju gada sākumam. Svinīgā pasākuma laikā bakalaura un maģistra programmu pirmā kursa studenti saņems studentu apliecības.
Lasīt vairāk ...
Pirmdien un otrdien nenotiks lekcijas pie asoc. prof. Silvijas Grosas (0 komentāri)
Pasniedzējas slimības dēļ pirmdien (2013. gada 9. septembrī) un otrdien (2013. gada 10. septembrī) nenotiks lekcijas pie asociētās profesores Silvijas Grosas (pasniedz lekcijas Rietumu mākslas vēsturē, Seno laiku mākslas vēsturē, Viduslaiku mākslas vēsturē).
Lasīt vairāk ...
Akreditētas Latvijas Mākslas akadēmijas studiju programmas (0 komentāri)
Priecājamies vēstīt, ka ar 2013. gada 24. maija Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisijas lēmumu ir akreditētas Latvijas Mākslas akadēmijas studiju programmas uz maksimālo akreditācijas termiņu – sešiem gadiem (līdz 2019. gada 23. maijam). 
Lasīt vairāk ...
Zināmi Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiju konkursu rezultāti maģistra un doktora programmās studējošajiem (0 komentāri)
Zināmi Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiju konkursu Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantiem un doktorantiem rezultāti 2013./2014. studiju gadam. 
Lasīt vairāk ...
Vasaras prakses gleznošanas darbu skate (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem, kas vēl nav saņēmuši vērtējumu vasaras plenēra gleznošanā, vasaras studiju posma (vasaras prakses) gleznošanas darbu skate Akadēmijā notiks 2013. gada 29. augustā plkst. 11.00.
Studentu zināšanai informācija par vasaras studiju darbu – ZĪMĒŠANĀ (0 komentāri)
Informācija studentiem par vasaras studiju darbu zīmēšanā – ieteicamie uzdevumi, konsultācijas, skašu datumi un laiki.
Lasīt vairāk ...
Stipendiju konkurss Mākslas akadēmijas 1. un 2. kursa maģistrantiem (0 komentāri)
Laika posmā no 2013. gada 1. jūlija līdz 26. jūlijam (ieskaitot), Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantiem ir iespēja pieteikties Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijām 2013./2014. studiju gadam, kas tiek piešķirtas projekta „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmu īstenošanai” Nr. 2009/0150/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/009 ietvaros.
Lasīt vairāk ...
Stipendiju konkurss Mākslas akadēmijas 2. kursa maģistrantiem (0 komentāri)
Laika posmā no 2013. gada 1. jūlija līdz 26. jūlijam (ieskaitot), Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantiem ir iespēja pieteikties Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijām 2013./2014. studiju gadam, kas tiek piešķirtas projekta „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmu īstenošanai otrā kārta” Nr. 2011/0017/1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIAA/006 ietvaros.
Lasīt vairāk ...
Stipendiju konkurss Mākslas akadēmijas doktorantiem (0 komentāri)
Laika posmā no 2013. gada 1. jūlija līdz 26. jūlijam (ieskaitot), Latvijas Mākslas akadēmijas doktoranti var pieteikties Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijām 2013./2014. studiju gadam, kas tiek piešķirtas projekta „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmas īstenošanai” Nr. 2009/0158/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/014 ietvaros.
Lasīt vairāk ...
Maģistra programmas 2012./2013. studiju gada 2. semestra lekciju saraksts (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet lejupielādējamu Maģistra programmas studiju plānu 2012./2013. gada 2. semestrim. Pēdējie labojumi veikti 29. janvārī. Sekojiet līdzi jaunumiem!
Lasīt vairāk ...
Bakalaura programmas 2012./2013. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet 2012./2013. studiju gada 2. semestra lekciju sarakstus Bakalaura programmas studentiem. Iespējams, ka semestra pirmo divu nedēļu laikā lekciju sarakstā tiks veikti precizējumi un labojumi, tādēļ aicinām sekot līdzi jaunumiem! Pēdējie precizējumi veikti 31. janvārī.
Lasīt vairāk ...
Erasmus stipendijas konkursa rezultāti (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas Mūžizglītības programmas ERASMUS stipendiju konkursā tika iesniegti 76 studentu pieteikumi studijām ārvalstīs, no kuriem vērtēšanas komisija atbalstīja 43 studenta projektus. Atbalstīto studentu saraksts atrodams ieraksta beigās (lejupielādējams PDF dokuments).
Lasīt vairāk ...
Informācija par kursu "Latvijas baroka arhitektūra un mākslas Eiropas māksliniecisko ideju kontekstā" (0 komentāri)
Informācija maģistrantūras Mākslas zinātnes nodaļas Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares 1. kursa studentiem par asoc. prof. Kristīnes Ogles kursu „Latvijas baroka arhitektūra un mākslas Eiropas māksliniecisko ideju kontekstā”.
Lasīt vairāk ...
Aicinājums pieteikt tēmas Latvijas Mākslas akadēmijas pirmajai maģistrantūras konferencei (0 komentāri)
2013. gada 15. martā notiks Latvijas Mākslas akadēmijas pirmā maģistrantūras aktuālo pētījumu konference. Tēmas  pieteikumus studenti aicināti iesniegt Mākslas zinātnes nodaļas vadītājas p.i., asoc. prof. Silvijai Grosai līdz 2013. gada 11. janvārim.
Lasīt vairāk ...
Mākslas vēstures mācību metodika (0 komentāri)
Vizuālās mākslas, kultūras vēstures un teorijas apakšnozares bakalaura programmas 3. kursa studentiem - Mākslas vēstures mācību metodikas un pedagoģijas kursa 2012./2013. studiju gada pavasara semestra nodarbību prezentācijas, materiāli patstāvīgam darbam un uzdevumu apraksti.
Lasīt vairāk ...
2012./2013. studiju gada plāns (5 komentāri)
Informācija studējošajiem par 2012./2013. studiju gada plānu.
Lasīt vairāk ...
Maģistra diplomu izsniegšana (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra diplomu izsniegšana norisināsies 2013. gada 28. jūnijā plkst. 17.00 Akadēmijas aulā.
Bakalaura diplomu izsniegšana (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura diplomu izsniegšana norisināsies 2013. gada 21. jūnijā plkst. 18.00 Akadēmijas aulā.
Informācija par studiju grāmatiņu izņemšanu (0 komentāri)
Uzmanību, Mākslas akadēmijas bakalaura programmas studenti! Lai nerastos problēmas ar atzīmju ierakstiem, Jums no 22. aprīļa līdz 29. aprīlim ir obligāti jāizņem studiju grāmatiņas Studiju daļā (9. telpā), jo no 29. aprīļa sākas 2012./2013. studiju gada 2. semestra skates un eksāmenu sesija. Novēlam Jums veiksmi un labus panākumus!
Lasīt vairāk ...
Izsludināts Erasmus stipendijas konkurss praksēm (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmija izsludina ES Mūžizglītības programmas ERASMUS stipendiju konkursu praksēm 2013./2014. studiju gadam kādā no Eiropas Savienības valstu uzņēmumiem. Pieteikuma nosūtīšanas termiņš ir 2013. gada 1. jūnijs. 
Lasīt vairāk ...
2012./2013. studiju gada pavasara sesijas plāns (2 komentāri)
2012./2013. studiju gada pavasara sesijas plāns bakalaura un maģistra programmās studējošajiem, kā arī cita noderīga informācija, kas attiecas uz sesijas kārtošanu. Sekojiet līdzi papildinājumiem un izmaiņām. Pēdējie labojumi bakalaura programmas sesijas plānā veikti š.g. 25. aprīlī. Maģistra programmas sesijas plāns aktualizēts š.g. 14. maijā.
Lasīt vairāk ...
2012./2013. studiju gada 2. semestra skates (10 komentāri)
Ir sastādīts skašu grafika projekts 2012./2013. studiju gada 2. semestrim. Laika gaitā skašu grafikā var rasties izmaiņas, tādēļ lūdzam Jūs sekot līdzi jaunumiem. Pēdējie labojumi skašu grafikā veikti 23. aprīlī. Labotā informācija iekrāsota ar dzeltenu, klāt nākusi viena skašu diena (Funkcionālajam dizainam).
Lasīt vairāk ...
Noteikumi sesijas kārtošanai (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet noteikumus 2012./2013. studiju gada pavasara sesijas kārtošanai. Noteikumi precīzi izklāsta, kad un kur jāizņem studiju grāmatiņas, kad tās pēc eksāmenu kārtošanas jāiesniedz Studiju daļā, kas jādara, ja sesijas laikā saslimstat u.tml.
Lasīt vairāk ...
Maģistra programmas diplomdarbu aizstāvēšanas grafiks 2013. gadā (0 komentāri)
Zināms maģistra programmas 2012./2013. studiju gada diplomdarbu aizstāvēšanas grafiks no 2013. gada 10. jūnija līdz 14. jūnijam. 
Lasīt vairāk ...
Bakalaura programmas diplomdarbu aizstāvēšanas grafiks 2013. gadā (1 komentāri)
Zināms bakalaura programmas 2012./2013. studiju gada diplomdarbu aizstāvēšanas grafiks no 2013. gada 3. jūnija līdz 7. jūnijam. 
Lasīt vairāk ...
Studenti aicināti pierakstīties vasaras praksei (1 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas studenti pierakstīties vasaras praksei var LMA 1. stāvā pie ziņojumu dēļa novietotajos sarakstos (termiņš: 20. maijs!).
Lasīt vairāk ...
Konsultācijas par maģistra darba teorētisko daļu (0 komentāri)
Uzmanību, 2. kursa maģistrantūras studenti! No 12. aprīļa piektdienās plkst. 12.00 LMA 18. telpā notiks konsultācijas par maģistra diplomdarba teorētiskās daļas izstrādi pie doc. Laimas Reihmanes.
Konsultācijas par bakalaura darba teorētisko daļu (0 komentāri)
Uzmanību, bakalaura programmas 4. kursa studenti! No 12. aprīļa katru piektdienu no plkst. 12.10 līdz 13.45 18. telpā notiks konsultācijas par bakalaura darba teorētisko daļu pie doc. Laimas Reihmanes.
Mākslas akadēmija aicina pieteikties braucienam pa Latgales skaistākajām vietām (0 komentāri)
Ir iespēja pieteikties braucienam pa Latgales skaistākajām vietām profesora Ojāra Spārīša vadībā. Laiks: 2013. gada 14. - 15. jūnijs. 
Lasīt vairāk ...
Diplomdarbu vāku kolekcija māksliniekiem (0 komentāri)
Pērn Purpurs sadarbībā ar LMA studentiem ir radījis Diplomdarbu vāku kolekciju māksliniekiem. Par būtiskāko vākos: katrs pats var iesiet savu darbu mājas apstākļos, kā arī atvērt, nomainīt un papildināt ar A4 lapām. Lapas ir caurdurtas ar parasto caurumotāju (diviem caurumiem). Pēc bibliotekāru lūguma vāki ir papildināti ar informāciju vāka muguriņā – autors un gads. Uz vāka pilns LMA logo.
Lasīt vairāk ...
Izsludināts konkurss uz valsts stipendijām (1 komentāri)
No 2013. gada 21. janvāra līdz 11. februārim visiem valsts budžeta sekmīgiem studentiem, kas vēlas piedalīties konkursā uz valsts stipendijām, jāiesniedz – IESNIEGUMS (jāaizpilda veidlapa) stipendijas saņemšanai.
Lasīt vairāk ...
Informācija par studiju grāmatiņu izņemšanu (0 komentāri)
Informācija Mākslas akadēmijas Bakalaura programmas studentiem! Lai nerastos problēmas ar atzīmju ierakstiem, jums ir obligāti jāizņem studiju grāmatiņas LMA Studiju daļā (9. telpā) no 2012. gada 3. decembra līdz 10. decembrim, jo no 10. decembra sākas 2012./2013. studiju gada 1. semestra skates un eksāmenu sesija.
Lasīt vairāk ...
Noteikumi sesijas kārtošanai (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet noteikumus 2012./2013. studiju gada rudens-ziemas sesijas kārtošanai. Noteikumi precīzi izklāsta, kad un kur jāizņem studiju grāmatiņas, kad tās pēc eksāmenu kārtošanas jāiesniedz Studiju daļā, kas jādara, ja sesijas laikā saslimstat u.tml.
Lasīt vairāk ...
Studentiem, pasniedzējiem un darbiniekiem iespēja piedalīties prakses braucienā uz Sanktpēterburgu (2 komentāri)
2013. gada martā Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem, pasniedzējiem un darbiniekiem ir iespēja piedalīties studiju/muzeju prakses braucienā uz Sanktpēterburgu. Braucienu organizē asoc. prof. Silvija Grosa, tas notiks ar vilcienu – izbraukšana 21. martā, atgriešanās 25. martā. 
Lasīt vairāk ...
Ievas Astahovskas lekcijai mainīta norises vieta (0 komentāri)
2013. gada 19. aprīlī lekcija pie Ievas Astahovskas norisināsies Kaņepes Kultūras centrā, Skolas ielā 15, Rīgā.
10. aprīlī nenotiks Ilzes Vītolas lekcijas (0 komentāri)
Uzmanību, Mākslas zinātnes 3. kursa studenti un maģistrantūras 1. kursa studenti! Pasniedzējas slimības dēļ 10. aprīlī NENOTIKS Ilzes Vītolas lekcijas.
Nenotiks lekcija Latvijas mākslas vēsturē (0 komentāri)
Uzmanību, bakalaura programmas 3. kursa studenti! Piektdien, 2013. gada 5. aprīlī, plkst. 8.45 plānotā asoc. prof. Andra Teikmaņa lekcija Latvijas mākslas vēsturē NENOTIKS
27. martā nenotiks lekcija psiholoģijā (0 komentāri)
Uzmanību, bakalaura programmas Vizuālās mākslas un kultūras un teorijas vēstures apakšnozares 1. kursa studenti un bakalaura programmas 4. kursa studējošie! 27. martā plkst. 14.40 NENOTIKS lekcija psiholoģijā.
Nenotiks A. Rubeņa un I. Baranovskas lekcijas (0 komentāri)
Uzmanību, maģistrantūras 1. kursa studenti! 20. martā NENOTIKS prof. A. Rubeņa lekcijas un 21. martā plkst. 16.20 NENOTIKS I. Baranovskas lekcija.
21. martā NENOTIKS A. Rītupa lekcija (0 komentāri)
Uzmanību, maģistra programmā studējošie! Pasniedzēja slimības dēļ 21. martā plkst. 16.20 paredzētā A. Rītupa lekcija „Ieskats ideju vēsturē” NENOTIKS.
20. martā NENOTIKS lekcija psiholoģijā (0 komentāri)
Uzmanību, bakalaura programmas Vizuālās mākslas un kultūras un teorijas vēstures apakšnozares 1. kursa studenti un bakalaura programmas 4. kursa studenti! Šodien, 20. martā, plkst. 14.40 paredzētā lekcija psiholoģijā NENOTIKS (pasniedzēja slimības dēļ).
Izsludināts ERASMUS stipendiju konkurss (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmija izsludina ES Mūžizglītības programmas ERASMUS stipendiju konkursu 2013./2014. studiju gadam studijām jebkurā no LMA sadarbības augstskolām. Lai pieteiktos stipendiju konkursam, līdz 2013. gada 8. martam plkst. 17.00 Ārlietu un izstāžu daļā jāiesniedz savu darbu portfolio, CV, motivācijas vēstule, pieteikuma anketa, kurai klāt jāpievieno svešvalodas apguves apliecinoša dokumenta kopija.
Lasīt vairāk ...
12. martā nenotiks Silvijas Grosas lekcijas (0 komentāri)
Uzmanību, mākslas zinātnes studenti! 2013. gada 12. martā nenotiks nodarbības pie asoc. prof. Silvijas Grosas.
27. februārī NENOTIKS Arņa Rītupa lekcija (0 komentāri)
2013. gada 27. februārī plkst. 16.20 paredzētā Arņa Rītupa lekcija (kursa „Ieskats ideju vēsturē“ ietvaros) NENOTIKS.
Iespēja pieteikties studējošā kredītam (0 komentāri)
Uzmanību, LMA studenti, kuriem nav ikmēneša studējošā kredīta! Jums ir iespēja pieteikties uz studējošā kredītu no 2013. gada 12. februāra līdz 22. februārim. Katru darba dienu no plkst. 10.30 līdz 17.00 Studiju daļā (9. telpā) var saņemt kredīta pieprasījuma veidlapas. Aizpildītās iesnieguma veidlapas jāiesniedz Studiju daļā līdz 2013. gada 22. februārim.
Lasīt vairāk ...
Seminārs "Muzejs un skola" (0 komentāri)
Bakalaura programmas studenti, kuri apgūst mākslas pedagoģiju vai vēl vēlas pievienoties kursam „Radošas metodes mākslas pedagoģijā”, ceturtdien, 21. februārī, tiek aicināti piedalīties seminārā „Muzejs un skola” izstāžu zālē „Arsenāls”. Pasākuma sākums 14.00, paredzamais ilgums - aptuveni 3 stundas.
14. februārī nenotiks prof. A. Rubeņa lekcijas (0 komentāri)
Prof. A. Rubeņa slimības dēļ bakalaura programmas studentiem ceturtdien, 14. februārī, NENOTIKS kultūras vēstures lekcija (plkst. 8.45) un filozofijas lekcija (plkst. 12.10). 
14. februārī nenotiks Helēnas Demakovas un Ineses Baranovskas lekcijas (0 komentāri)
Informācija maģistrantūras 1. kursa studentiem! 14. februārī NENOTIKS Helēnas Demakovas un Ineses Baranovskas lekcijas.
Latvijas Kultūras akadēmija piedāvā izvēles lekciju kursus (0 komentāri)
Latvijas Kultūras akadēmija piedāvā Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem izvēles lekciju kursus un otrās valodas nodarbības.
Lasīt vairāk ...
Izmaiņas lekciju norisē maģistrantūras 1. kursa studentiem (0 komentāri)
Informācija maģistrantūras 1. kursa studentiem! 13. februārī nenotiks prof. A. Rubeņa lekcijas un sakarā ar to mainīti vairāku lekciju norises laiki.
Lasīt vairāk ...
Izmaiņas Rietumu mākslas vēstures semināru grafikā (0 komentāri)
18. februārī plkst. 16.20 paredzētais seminārs 2. kursam Rietumu mākslas vēsturē (pie asoc. prof. Silvijas Grosas) pārcelts uz 25. februāri, savukārt nākamais seminārs notiks 4. martā.
2012./2013. studiju gada rudens-ziemas sesijas plāns (2 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet 2012./2013. studiju gada rudens-ziemas sesijas plānu Mākslas akadēmijas bakalaura un maģistra programmās studējošajiem. Sekojiet līdzi papildinājumiem, izmaiņām un precizējumiem sesijas plāna projektā! Pēdējie precizējumi bakalaura programmas studentiem veikti š.g. 7. janvārī, maģistrantūras studentiem - 14. decembrī.
Lasīt vairāk ...
Mākslas akadēmijas studenti aicināti pieteikties ERASMUS stipendijai praksēm (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem vēl ir iespēja pieteikties Mūžizglītības programmas ERASMUS stipendijai praksēm šajā 2012./2013. studiju gadā. Iespējamais prakses laiks no 2013. gada februāra līdz septembrim. Aizpildītu prakses pieteikuma anketu kopā ar darba devēja apstiprinājuma vēstuli lūdzam sūtīt Agnesei Blokai uz e-pastu agnese.bloka@lma.lv līdz 2013. gada 31. janvārim.
Lasīt vairāk ...
8. februārī Ievas Astahovskas lekcija sāksies plkst. 14.00 (3 komentāri)
Uzmanību, bakalaura programmas studenti, kuri vēlas apmeklēt pasniedzējas Ievas Astahovskas lekciju kursu „Laikmetīgās mākslas parādības” (lekciju sarakstā – piektdienās plkst. 14.40). Piektdien, 8. februārī, lekcija sāksies plkst. 14.00 (3. telpā).
6. un 7. februārī nenotiks Ilzes Vītolas lekcijas (0 komentāri)
Uzmanību! Pasniedzējas Ilzes Vītolas slimības dēļ paredzētās lekcijas trešdien, 6. februārī, un ceturtdien, 7. februārī, NENOTIKS.
6. februārī nenotiks lekcija psiholoģijā (0 komentāri)
Uzmanību, bakalaura programmas Vizuālās mākslas un kultūras un teorijas vēstures apakšnozares 1. kursa studenti un bakalaura programmas 4. kursā studējošie! Pasniedzēja slimības dēļ trešdien, 6. februārī, plkst. 14.40 paredzētā lekcija psiholoģijā NENOTIKS.
31. janvārī nenotiks Ilzes Vītolas lekcija (0 komentāri)
Uzmanību, bakalaura programmas 3. un 4. kursa studenti, kuri apmeklē lektores Ilzes Vītolas lekciju kursu „Mākslas pedagoģija kultūrvidē” (ceturtdienās plkst. 16.20)! Pasniedzējas slimības dēļ ceturtdien, 31. janvārī, plkst. 16.20 (3. telpā) paredzētā Ilzes Vītolas lekcija nenotiks.
Mākslas pedagoģijas kursa materiāli (0 komentāri)
Maģistrantūras 1. kursam - Mākslas pedagoģijas kursa 2012./2013. studiju gada rudens semestra nodarbību prezentācijas, materiāli patstāvīgam darbam un uzdevumu apraksti.
Lasīt vairāk ...
25. janvārī nenotiks asoc. prof. Teikmaņa lekcija Latvijas mākslas vēsturē (0 komentāri)
Uzmanību, bakalaura programmas 3. kursa studenti! Piektdien, 25. janvārī, plkst. 8.45 (jaunajā korpusā K2) pasniedzēja slimības dēļ NENOTIKS asoc. prof. Andra Teikmaņa lekcija Latvijas mākslas vēsturē.
Lekcijas angļu valodā (0 komentāri)
Uzmanību, bakalaura programmas 1. kursa un Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas 1. un 2. kursa studenti! No 21. janvāra līdz 25. janvārim NENOTIKS lekcijas angļu valodā pie doc. Maijas Ogintas un prof. Birutas Ķēdes.
Nenotiks lekcija psiholoģijā (0 komentāri)
Uzmanību, bakalaura programmas Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas 1. kursa studenti un bakalaura programmas 4. kursā studējošie! 23. janvārī NENOTIKS lekcija psiholoģijā.
Papildu konsultāciju laiks pie asoc. prof. Kristīnes Ogles (2 komentāri)
Informācija studentiem, kuriem parādu vai citu iemeslu dēļ nepieciešama papildu konsultācija pie asoc. prof. Kristīnes Ogles! Pasniedzēja būs sastopama Mākslas akadēmijas 19. telpā 2013. gada 17. janvārī plkst. 12.00.
Atkārtots eksāmens rietumu mākslas vēsturē (0 komentāri)
Atkārtots eksāmens rietumu mākslas vēsturē pie asoc. prof. Silvijas Grosas notiks 11. janvārī plkst. 12.00 Mākslas akadēmijas 10. telpā.
Bakalaura programmas 2012./2013. studiju gada 1. semestra lekciju saraksti (0 komentāri)
2012./2013. studiju gada 1. semestra lekciju saraksti Bakalaura programmas studentiem. Pēdējās izmaiņas veiktas novembra sākumā (skat. datumu katra dokumenta virsrakstā). Īpaši pievērsiet uzmanību jaunākajiem papildinājumiem par psiholoģijas lekcijām (atzīmēts ar dzeltenu).
Lasīt vairāk ...
Maģistrantūras mācību plāns 2012./2013. studiju gada 1. semestrim (3 komentāri)
Ir sastādīts Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistrantūras studiju plāns 2012./2013. studiju gada 1. semestrim. Pēdējie labojumi plānā veikti š.g. 19. septembrī.
Lasīt vairāk ...
Eksāmens Rietumu mākslas vēsturē (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet precizējošu informāciju par eksāmenu norisi Rietumu mākslas vēsturē 1. un 2. kursa studentiem, kā arī par atzīmju ierakstīšanas laiku.
Lasīt vairāk ...
2012./2013. studiju gada 1. semestra skates (0 komentāri)
Ir publicēts skašu grafika projekts 2012./2013. studiju gada 1. semestrim. Labojumi skašu grafikā veikti š.g. 6. decembrī (izcelti ar dzeltenu). Sekojiet līdzi jaunumiem! 
Lasīt vairāk ...
Nenotiks lekcija "Ievads Tālo Austrumu mākslā" (0 komentāri)
Otrdien, 2012. gada 20. novembrī, pasniedzējas slimības dēļ nenotiks Irinas Bezrušenko lekcija "Ievads Tālo Austrumu mākslā".
Atceltas vairākas lekcijas pie asoc. prof. Kristīnes Ogles (0 komentāri)
No 2012. gada 13. līdz 16. novembrim nenotiks asoc. prof. Kristīnes Ogles lekcijas. 
Lasīt vairāk ...
Pieteikšanās "Mecenātes Ināras Teterevas stipendijām mākslā" (0 komentāri)
2010. gadā mecenāte Ināra Tetereva ar vīru - Borisu Teterevu - nodibināja ģimenes labdarības fondu ar nolūku atbalstīt izcilas un sabiedrībai noderīgas labdarības iniciatīvas. Fonds sniedz atbalstu arī izglītības jomai. 
Lasīt vairāk ...
Jauns izvēles priekšmets: foto tehnoloģiju apgūšana un izmantošana radošajā un studiju darbā (0 komentāri)
Piektdien, 19. oktobrī, plkst. 14.00 Mākslas akadēmijas jaunajā studiju korpusā (2. stāvā) visi studenti, kurus interesē izvēles priekšmets „Foto tehnoloģiju apgūšana un izmantošana radošajā un studiju darbā”, aicināti uz iepazīšanos un pārrunām par tālāku darba organizāciju. Visi laipni gaidīti!
Informācija studentiem par ikmēneša studējošā kredītu (1 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem, kuriem nav ikmēneša studējošā kredīta 120 Ls apmērā, ir iespēja pieteikties uz studējošā kredītu no 2012. gada 3. septembra līdz 28. septembrim. Katru darba dienu no plkst. 10:30 līdz 16:30 Studiju daļā (9. telpa, 1. stāvs) var saņemt kredīta pieprasījuma veidlapas.
Lasīt vairāk ...
Uzmanību! Septembrī nenotiks Psiholoģijas lekcijas (1 komentāri)
Uzmanību, Bakalaura programmas Vizuālās mākslas un kultūras teorijas un vēstures apakšnozares 1. kursa studenti un Bakalaura programmas 4. kursā studējošie! Lekcijas psiholoģijā 2012. gada septembrī nenotiks.
Lasīt vairāk ...
Nenotiks lekcijas rietumu mākslas vēsturē (0 komentāri)
Uzmanību, Vizuālās, Vizuāli plastiskās mākslas un Mākslas zinātnes nodaļu 1. un 2. kursa studenti! 2012. gada 24., 25. un 26. septembrī nenotiks lekcijas rietumu mākslas vēsturē pie asoc. prof. Silvijas Grosas. 
Lasīt vairāk ...
18. septembrī nenotiks lekcija "Ievads Tālo Austrumu mākslā" (0 komentāri)
Uzmanību, Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas 3. un 4. kursa studenti! Otrdien, 18.09., plkst. 14.40 nenotiks lekcija „Ievads Tālo Austrumu mākslā” (pasniedzējas I. Bezručeko slimības dēļ). Savukārt otrdien, 25.09., lekcija „Ievads Tālo austrumu mākslā” sāksies plkst. 14.00.
18. septembrī nenotiks Latvijas etnogrāfijas vēstures lekcija (0 komentāri)
Uzmanību, Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas 2. kursa studenti! Otrdien, 18.09., plkst. 10.20 nenotiks Latvijas etnogrāfijas vēstures lekcija. Otrdien, 25.09., notiks divas lekcijas Latvijas etnogrāfijas vēsturē: plkst. 9.00 (16. telpā; atceltā lekcija) un plkst. 10.30 (10. telpā).
Pārceltas Rietumu mākslas vēstures lekcijas (0 komentāri)
Uzmanību, Bakalaura programmas Vizuālās, Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas un Restaurācijas apakšnozares 3. kursa studenti! Š.g. 18. un 25. septembrī plkst. 16.20 nenotiks Rietumu mākslas vēstures lekcijas (pasniedzējs prof. E. Kļaviņš). 
Lasīt vairāk ...
Autostāvvietas studentiem Mākslas akadēmijas pagalmā (0 komentāri)
Noslēgusies pieteikšanās uz vietām Mākslas akadēmijas automašīnu stāvlaukumā (LMA ēkas pagalmā, Kalpaka bulvārī 13). Tie, kuri ieguvuši vietu stāvlaukumā, aicināti sazināties ar Studentu pašpārvaldi par turpmākajiem soļiem.
Lasīt vairāk ...
Iespēja pieteikties stāvvietām (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas studentu vidū izsludināts konkurss par autostāvvietām Akadēmijas pagalmā. Ja ir vēlme un vajadzība izmantot stāvvietu 2012./2013. studiju gadā (pieejamas 15 vietas), līdz piektdienai, 21. septembrim, Studiju daļā (9. kab.) jānodod iesniegums, kurā minēta deklarētā un faktiskā adrese, kā arī iemesls, kādēļ stāvvieta nepieciešama.
Lasīt vairāk ...
Informācija par kursu "Mākslas pedagoģija kultūrvidē" (1 komentāri)
Informācija par izvēles kursu Bakalaura programmas studentiem „Mākslas pedagoģija kultūrvidē”. Nodarbības notiek ceturtdienās plkst. 16.20 3. telpā. Pirmā nodarbība notiks 2012. gada 6. septembrī.
Lasīt vairāk ...
Iespēja piedalīties konkursā uz valsts stipendijām (1 komentāri)
Uzmanību, studenti! No 2012. gada 4. septembra līdz 14. septembrim visiem valsts budžeta sekmīgiem studentiem, kas vēlas piedalīties konkursā uz valsts stipendijām, jāiesniedz iesniegums (jāaizpilda veidlapa) stipendijas saņemšanai. 
Lasīt vairāk ...
Par anatomijas lekciju 14. septembrī (1 komentāri)
Uzmanību, Bakalaura programmas 1. kursa studenti, kuri apmeklē Anatomijas lekcijas piektdienās plkst. 8.45! Piektdien, 2012. gada 14. septembrī, anatomijas lekcija nenotiks!
Vasaras studiju posma skates (0 komentāri)
2011./2012. studiju gada vasaras plenēra darbu skates zīmēšanā un gleznošanā notiks Mākslas akadēmijas telpās š.g. 21. jūnijā plkst. 11:00 un 30. augustā plkst. 11:00.
Lasīt vairāk ...
Izvēles studiju kursi 2011./2012. studiju gadā (4 komentāri)
Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programma "Māksla". Brīvās izvēles studiju kursi 2011./2012. studiju gadā. Lasot tālāk, var aplūkot un lejupielādēt.
Lasīt vairāk ...
Kredītpunktu tabulas (0 komentāri)
Bakalaura studiju programmas visu apakšnozaru programmas kredītpunktu pārskata tabula. Lūdzam studentus ar šo informāciju iepazīties!
Lasīt vairāk ...
Bakalaura programmas diplomdarbu aizstāvēšanas grafiks (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmiskās Bakalaura augstākās izglītības programmas „Māksla” 2012. gada diplomdarbu aizstāvēšanas grafiks no 28. maija līdz 31. maijam. 

Lasīt vairāk ...
Maģistra programmas diplomdarbu aizstāvēšanas grafiks (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistra programmas 2012. gada diplomdarbu aizstāvēšanas grafiks no 4. jūnija līdz 8. jūnijam. 
Lasīt vairāk ...
Studenti aicināti pieteikties ERASMUS prakses programmas stipendijām (3 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmija izsludinājusi ES Mūžizglītības programmas ERASMUS stipendiju konkursu praksēm 2012. / 2013. studiju gadam kādā no Eiropas Savienības uzņēmumiem. Pieteikuma nosūtīšanas termiņš ir 2012. gada 1. jūnijs. 
Lasīt vairāk ...
Studenti aicināti pieteikties ERASMUS prakses programmas stipendijām (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas studenti aicināti izmantot iespēju un pieteikties Mūžizglītības programmas ERASMUS stipendijai praksēm vēl šajā 2011./2012. studiju gadā kādā no Eiropas Savienības uzņēmumiem.
Lasīt vairāk ...
Iespēja nokārtot eksāmenu Personības psiholoģijā (0 komentāri)
Uzmanību, Bakalaura programmas studenti, kuri vēl nav nokārtojuši eksāmenu Personības psiholoģijā vai vēlas pārlikt eksāmenu pie prof. V. Reņģes! Jums būs iespēja nokārtot eksāmenu pie prof. V. Reņģes 2012. gada 7. maijā un 10. maijā.
Lasīt vairāk ...
2011./2012. studiju gada otrā semestra sesijas plāns (2 komentāri)
2011./2012. studiju gada 2. semestra sesijas plāni bakalaura un maģistra programmās studējošajiem, kā arī noteikumi par sesijas kārtošanu. Pēdējās izmaiņas skar Anatomijas eksāmenus (saskaņotas 2. maijā) un Rietumu mākslas vēstures eksāmenu (saskaņotas 24. aprīlī).
Lasīt vairāk ...
Skašu grafiks 2011./2012. studiju gada 2. semestrim (1 komentāri)
Ir sagatavots skašu grafika projekts 2011./2012. studiju gada 2. semestrim. Pēdējās izmaiņas grafikā veiktas š.g. 28. martā (iezīmēts ar dzeltenu). Lūdzam sekot līdzi jaunumiem!
Lasīt vairāk ...
Maģistrantūras studiju plāns (precizēts) (0 komentāri)
Ir sastādīts maģistrantūras studiju plāns 2011./2012. studiju gada 2. semestrim. Plāns ir precizēts š.g. 26. janvārī.
Lasīt vairāk ...
2011./2012. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti (3 komentāri)
Ir zināmi un saskaņoti 2011./2012. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti. Pēdējie papildinājumi un izmaiņas sarakstos veiktas 2012. gada 7. februārī.
Lasīt vairāk ...
Kursa "Personības psiholoģija" orientējošie jautājumi eksāmenā (6 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas Bakalaura programmas 2011./2012. studiju gada 2. semestra studiju kursa „Personības psiholoģija” orientējošie jautājumi eksāmenā (2012. gada pavasara sesijā). Personības psiholoģijas kursa docētājs prof. Viesturs Reņģe. 
Lasīt vairāk ...
2011./2012. studiju gada plāns (3 komentāri)
Informācija studējošajiem par 2011./2012. studiju gada plānu.
Lasīt vairāk ...
Zināmi Mūžizglītības programmas ERASMUS stipendijas konkursa rezultāti 2012./2013. studiju gadam (6 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas Mūžizglītības programmas ERASMUS stipendiju konkursā tika iesniegti 79 studentu pieteikumi studijām ārvalstīs, no kuriem vērtēšanas komisija atbalstīja 42 studenta projektus. 
Lasīt vairāk ...
Lekcija Rietumu mākslas vēsturē (0 komentāri)
Uzmanību, Vizuālās mākslas nodaļas, Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas un Restaurācijas apakšnozares 1. kursa studenti! Š.g. 17. aprīlī plkst. 16:20 16. telpā notiks lekcija Rietumu mākslas vēsturē (pasniedzēja: asociētā profesore Silvija Grosa). Lekcija notiek š.g. 10. aprīlī atceltās nodarbības vietā, kas nenotika elektrības traucējumu dēļ. 
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas valsts budžeta finansēto stipendiju saņēmēji (2 komentāri)
Saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Stipendiju piešķiršanas komisijas lēmumu Nr. 36 (15.02.2012.) ir zināmi Mākslas akadēmijas bakalaura, maģistra un doktora programmu valsts budžeta finansēto stipendiju saņēmēji.
Lasīt vairāk ...
Iespēja pieteikties studējošā kredītam (0 komentāri)
Informācija Mākslas akadēmijas studentiem, kuriem nav ikmēneša studējošā kredīta – jums ir iespēja pieteikties studējošā kredītam no 2012. gada 22. februāra līdz 1. martam. Katru darba dienu no plkst. 10:30 līdz 16:30 Studiju daļā (9. telpā) var saņemt kredīta pieprasījuma veidlapas.
Lasīt vairāk ...
Konkurss par valsts stipendiju saņemšanu (2 komentāri)
No 2012. gada 16. janvāra līdz 10. februārim visiem valsts budžeta sekmīgajiem studentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā par valsts stipendiju saņemšanu, jāiesniedz iesniegums stipendijas saņemšanai.
Lasīt vairāk ...
Personības psiholoģija (2 komentāri)
Kursa nosaukums: Personības psiholoģija
Kursa apjoms: 40 stundas (28 st. lekcijas, 12 st. patstāvīgais darbs), 2 kredītpunkti. Pārbaudes forma - rakstveida eksāmens
Kursa autors: Viesturs Reņģe, dr. psych., profesors
Lasīt vairāk ...