Kreisā mala
Labā mala
Latvijas Mākslas akadēmijas Satversme.
Struktūrvienību skaits un funkcijas, kā arī darbības pilnvaras un formas ir aprakstītas Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmē, kas pieņemta 2003. gada 4. martā un likuma spēku ieguvusi 2003. gada 2. jūlijā.
Lasīt vairāk ...