Kreisā mala
Labā mala
Izstāde "Sarkangalvīte un vilks"
2011. gada 1. martā plkst. 14:00 Latvijas Mākslas akadēmijas otrā stāva foajē un gaitenī tika atklāta izstāde „SARKANGALVĪTE UN VILKS." KUR VILKS? KĀ VILKS? KĀPĒC VILKS? KAS VILKS? KULTŪRU UZ MEŽU VILKS. AR RAGAVIŅĀM VILKS. JO NAUDAS NAV. Par pašu akciju un notikumu attīstības gaitu vairāk: http://www.lma.lv/?parent=1572.
Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju studējošo pašpārvaldes un Latvijas Mākslas augstskolu asociācija, kas apvieno trīs Latvijas Valsts kultūras, mākslas un radošo industriju pamatu veidojošās mākslas augstskolas - Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju - 1. martā plkst. 14:00 Latvijas Mākslas akadēmijas otrā stāva foajē un gaitenī atklāj sociāli aktīvo plakātu izstādi „SARKANGALVĪTE UN VILKS".

Šajā izstādē tiek eksponēti tie plakāti, lozungi un vizuālās komunikācijas līdzekļi, kuri tika izmantoti 28.februāra mākslas akcijas „PASTAIGA - 2" laikā.

Mākslas akciju „PASTAIGA - 2" organizēja Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju studējošo pašpārvaldes un Latvijas Mākslas augstskolu asociācija protestējot pret 22. februārī Latvijas Republikas Ministru kabineta slēgtajā sēdes daļā pieņemto lēmumu samazināt valsts apmaksāto studiju vietu skaita augstskolās samazināšanu - IZM budžetā par 600 000 latiem un Kultūras ministrijas budžetā par 400 000 latiem.

Šādi lēmumi neatbilda paša Valda Dombrovska apstiprinātajam Informatīvo ziņojumu par nepieciešamajām strukturālajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē Latvijas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai, kurā tika pausta apņemšanās 2010. līdz 2012. gadam saglabāt finansējumu augstākajā izglītībā nemainīgu. To slepenība bija pretrunā ar Valda Dombrovska valdības deklarācijā solīto „labo pārvaldību" un „informācijas atklātību valsts pārvaldē" un to motivācijai tika izmantots pretrunīgs un neskaidrs pamatojums - "samazināt valsts apmaksāto studiju vietu skaitu augstskolās, kurās tiek realizētas dublējošas programmas". Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas augstskolas par savu misiju vienmēr ir uzskatījušas nepieciešamību nodrošināt profesionālu un kvalitatīvu izglītību tieši savās vēsturiskajās studiju jomās un nekad nav izmantojušas Latvijas normatīvajos aktos pastāvošos caurumus, kas pieļāva iespēju veidot dublējošas studiju programmas.

Mākslas akciju „PASTAIGA - 2" noritēja 28.februārī no plkst. 9:30 līdz 12:00 maršrutā: Latvijas Mākslas akadēmija - Kultūras ministrija - Esplanāde - Ministru kabinets. Tajā piedalījās aptuveni pusotrs tūkstotis studējošo un pasniedzēju. Mākslas pastaigai pievienojās arī citu augstskolu studenti, mākslas skolu audzēkņu vecāki, kultūras iestāžu darbinieki, aktieri, mēdiju pārstāvji un visi, kuriem nebija vienaldzīgi Latvijas izglītības, mākslas un kultūras procesi. Pastaigas dalībniekiem simpātijas, pretimnākšanu un sapratni izrādīja rīdzinieki un valsts un pašvaldības policijas darbinieki.

Pastaigas laikā, pie Latvijas Republikas Ministru kabineta klātesošos uzrunāja Latvijas Republikas Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte, apsolot, ka samazinājums Kultūras ministrijas pārraudzībā esošajām augstskolām nebūs lielāks, kā Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošajām augstskolām. Šo paziņojumu klātesošie uztvēra neviennozīmīgi un pauda pārliecību, ka turpmāko rīcību noteiks tas, kādi lēmumi tiks pieņemti 28.februāra Ministru kabineta sēdē, kura, sekojot jau bēdīgi slavenai tradīcijai, atkal bija slēgta un tajā izskatītie dokumenti sabiedrībai nebija pieejami.

Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju studējošo pašpārvaldes un Latvijas Mākslas augstskolu asociācija īpaši vēlas pateikties Rīgas pilsētas izpilddirektoram Jurim Radzēvičam, kurš operatīvi saskaņoja mākslas akciju „Pastaiga-2" un īpaši izteikt atzinības vārdus valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri apzinīgi pildīja savus pienākumus, vienlaikus ar sapratni un simpātijām uztverot mākslas akcijas norisi.

Latvijas Mākslas augstskolu asociācija apvieno Latvijā akreditētas mākslas augstskolas - Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju. Latvijas Mākslas augstskolu asociācija mērķi ir: sekmēt Latvijas mākslas augstskolu darbību; veicināt augstākās izglītības mākslās attīstību, kā arī mākslas vēstures un citu ar mākslām saistīto zinātņu nozaru attīstību; veicināt Latvijas mākslas augstskolu sadarbību un kopējo pasākumu organizēšanu; pārstāvēt Latvijas mākslas augstskolas Latvijā un ārvalstīs, valstiskās un nevalstiskās institūcijās.

Latvijas Mākslas augstskolu asociācija darbojas saskaņā ar Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas statūtiem.

Papildus informācija:
Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors, docents Andris Teikmanis
Tel.: +371 29995098
E-pasts: andris.teikmanis@lma.lv

Komentāri
FIFOCapitals@gmail.com [ 01:21 24.04.2018. abab31153 [at] gmail.com ]

Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com

Please Fill the Application Form Below:
- Complete Name:
- Loan Amount Needed:
- Loan Duration:
- Purpose Of Loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via email: FIFOCapitals@gmail.com
vilks [ 00:28 12.03.2011. ]
vilks!! vilks!!!
Nekur nevilks ,ēdīs tepat.:)
PRIEKS SKATIITIES [ 17:24 01.03.2011. ]
MALACI! MIILU! vini var nepieveerst uzmaniibu tiem, kas klusi iignojas maajaas pie radiatoriem. TIEM, KAS IZIET IELAAS UN PROTESTEE, ILGSTOSI NEPIEVEERST UZMANIIBU NAV IESPEEJAMS!
rīdzinieks [ 15:18 28.02.2011. ]
Pie mums ir vārda brīvība - visiem ir tiesības paust viedokli. Un "tiem tur" ir tiesības tam nepievērst uzmanību.