Kreisā mala
Labā mala
DIZAINA NODAĻA

Latvijas Mākslas akadēmija ir augstākās izglītības iestāde Latvijā, kur var iegūt augstāko humanitāro izglītību mākslā ar specializāciju dizainā. Studiju procesā iespējams apgūt praktiskas un teorētiskas zināšanas produktu un vides dizainā, izstrādē un realizācijā. Dizaina nodaļā strādā pieredzes bagāti pasniedzēji ar atzītu profesionālā darba pieredzi, kas atšķir izglītību no virtuālām kvalitātēm.

Studiju procesā Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļā ir iespējas realizēt gan praktiskas, gan utopiskas dizaina un vides vīzijas un koncepcijas.

Studiju process ir sākums, lai meklētu un nonāktu pie iecerētā rezultāta.

Dizaina nodaļā iespējams studēt sekojošās apakšnozarēs:
- Funkcionālā dizaina apakšnozare
- Metāla dizaina apakšnozare
- Vides mākslas apakšnozare
- Modes mākslas apakšnozare

Dizaina nodaļas vadītājs ir profesors Holgers Elers.