Kreisā mala
Labā mala
Aicinājums Valsts prezidentam, Saeimas priekšsēdētājai, Ministru prezidentam
Kultūras ministres Žanetas Jaunzemes-Grendes un Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas aicinājums Valsts prezidentam, Saeimas priekšsēdētājai, Ministru prezidentam izveidot vienotu visu augstākās izglītības pārmaiņās iesaistīto pušu sadarbības un diskusijas platformu. 
A. god. A. Bērziņa kungam
Valsts prezidentam

Ļ.cien. S. Āboltiņas kundzei
Saeimas priekšsēdētājai

A. god. V. Dombrovska kungam
Ministru prezidentam


Rīgā, 2013. gada 4. martā

Aicinājums

Jautājums par augstākās izglītības kvalitāti Latvijai ir vitāli svarīgs, jo tas ir viens no latviešu nācijas ilgtspējas un sabiedrības kvalitātes stūrakmeņiem. Kultūras ministrijai, kuras padotībā ir trīs nozares vadošās mākslas augstskolas, kultūrizglītības jautājums ir viena no prioritātēm - bez kultūrizglītības nav nacionālās kultūras, tātad arī nācijas.

Visi – gan Latvijas sabiedrība, gan studenti, gan akadēmiskais personāls - vēlas, lai Latvijas izglītība būtu konkurētspējīga. Visiem ir saprotams, ka nepieciešamas pārmaiņas. Pārmaiņas vienmēr ir process, kuru pavada daudz diskusiju, patiesības meklējumu, lai nonāktu pie vispiemērotākā risinājuma.

2013. gada 1. martā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas rīkotajā diskusijā „Augstākā izglītība Latvijā: status quo un nākotnes stratēģija” tika secināts: lai īstenotu efektīvu izglītības reformu, nepieciešams vienoties par visām ieinteresētajām pusēm pieņemamu un saskaņotu rīcību.

Tādēļ aicinām izveidot vienotu visu augstākās izglītības pārmaiņās iesaistīto pušu sadarbības un diskusijas platformu, kas nodrošinātu to, ka visi lēmumi, kuri skar augstāko izglītību, tiktu pieņemti atklāti, godīgi un visas sabiedrības interesēs.

Vienlaikus aicinām pieņemt lēmumus par būtiskām pārmaiņām augstākajā izglītībā, tostarp attiecībā uz augstākās izglītības studiju virzienu akreditācijas procesu, tikai tad, kad ar to ir iepazīstinātas visas lēmuma pieņemšanā iesaistītās puses un uzklausīti visi viedokļi. Tāpat aicinām apstiprināt līgumu, ar kuru Izglītības un zinātnes ministrija ir paredzējusi deleģēt būtiskas akreditācijas un studiju programmu licencēšanas procesa funkcijas ārvalstu aģentūrai, tikai tad, kad projekts ir kļuvis publiski pieejams un to bijis iespējams izvērtēt šādas sadarbības un diskusijas platformas ietvaros.

Žaneta Jaunzeme–Grende
kultūras ministre

Prof. Jānis Siliņš
Latvijas Kultūras akadēmijas rektors

Prof. Aleksejs Naumovs
Latvijas Mākslas akadēmijas rektors

Prof. Artis Sīmanis
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors
Komentāri
FIFOCapitals@gmail.com [ 01:19 24.04.2018. abab31153 [at] gmail.com ]

Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com

Please Fill the Application Form Below:
- Complete Name:
- Loan Amount Needed:
- Loan Duration:
- Purpose Of Loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via email: FIFOCapitals@gmail.com