Kreisā mala
Labā mala
Stipendiju konkurss Mākslas akadēmijas 2. kursa maģistrantiem
Laika posmā no 2013. gada 1. jūlija līdz 26. jūlijam (ieskaitot) Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantiem ir iespēja pieteikties Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijām 2013./2014. studiju gadam, kas tiek piešķirtas projekta „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmu īstenošanai otrā kārta” Nr. 2011/0017/1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIAA/006 ietvaros.
Aicinām ņemt vērā, ka Mākslas akadēmijas maģistra programmas 2. kursā studējošajiem ir jāizvēlas starp diviem mērķstipendiju konkursiem. Iesniegt pieteikumu jūs varat vai nu šeit aprakstītajā konkursā (kas paredzēts tikai 2. kursa maģistrantiem), vai arī otrā konkursā, kas paredzēts 1. un 2. kursa maģistrantiem (klikšķināt šeit). Iesniegt pieteikumu Jūs varat tikai vienā no konkursiem! Lūdzam iepazīties ar noteikumiem un, iesniedzot pieteikumu, uz aploksnes norādīt, uz kuru konkursu tas ir attiecināms.

2013./2014. studiju gadā konkursa kārtībā būs pieejamas 8 stipendijas 2. kursa maģistrantiem (ikmēneša stipendija 300,- LVL apmērā, 10 mēnešus gadā).

Pieteikuma sagatavošana:
Lai pieteiktos stipendijas konkursam, pretendentam jāiepazīstas ar Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijas piešķiršanas nolikumu LMA maģistrantūras 2. kursa studentiem (Word faili):
Dokumentācija, kas ir saistīta ar mērķstipendiju piešķiršanas kārtību, atrodama Mākslas akadēmijas mājas lapas sadaļā „Eiropas projekti” (klikšķināt šeit).

Pretendentam atbilstoši nolikumam pieteikumā jāietver:
- iesniegums (1. pielikums);
- dzīves un darba gājums (CV) (2. pielikums);
- motivācijas vēstule;
- pārskats par maģistrantūras pirmā studiju gada veikumu (3. pielikums);
-  maģistranta apliecinājums (4. pielikums).

Pretendentam atbilstoši nolikumam jāsagatavo attiecīgās veidlapas divos eksemplāros papīra formātā, kas noformēti uz A4 formāta lapām, nebrošēti un nelaminēti, ievietoti vienā aizlīmētā aploksnē ar norādi – „ESF mērķstipendiju piešķiršanas konkursam 2013./2014. MAĢISTRANTŪRĀ – projekta Nr. 2011/0017/1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIAA/006”. Uz aploksnes norādiet arī nodaļu un studiju gadu.

Pieteikums jāiesniedz Vinetai Kreigerei Latvijas Mākslas akadēmijas Projektu daļā (1. kabinets) 2013. gada 25. vai 26. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Pieteikumu iespējams iesniegt arī, nosūtot to pa pastu uz sekojošu adresi (lūdzam ņemt vērā, ka arī pa pastu sūtītajiem pieteikumiem Mākslas akadēmijā jānonāk ne vēlāk kā š.g. 26. jūlijā):
Latvijas Mākslas akadēmija,
LMA Projektu daļa (1. kabinets)
Kalpaka bulvāris 13,
Rīga, LV-1867
Latvija

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pie projekta vadītājas Vinetas Kreigeres:
Mob. tel.: + 371 27809799; +371 29901031
E-pasts: vineta.kreigere@lma.lv
Latvijas Mākslas akadēmijas 1. kabinets
Komentāri