Kreisā mala
Labā mala
Latvijas Mākslas akadēmija noslēgusi līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru
Latvijas Mākslas akadēmija 2015. gada 25. jūnijā ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-15-2968 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Latvijas Mākslas akadēmijas pārstāvju dalība V.E. Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa valsts vizītēs Somijā, Norvēģijā un Austrijā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Komentāri