Kreisā mala
Labā mala
Konkurss uz profesora un asociētā profesora amata vietām Latvijas Mākslas akadēmijā
Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām profesora un asociētā profesora amata vietām.
Vakantās PROFESORA amata vietas:
- viena profesora amata vieta vizuālajā mākslā, Glezniecības apakšnozarē (Latgales filiālē);
- viena profesora amata vieta mākslas zinātnē, Mākslas zinātnes un kultūras teorijas apakšnozarē.

Vakantās ASOCIĒTĀ PROFESORA amata vietas:
- viena asociētā profesora amata vieta dizainā, Funkcionālā dizaina apakšnozarē;
- viena asociētā profesora amata vieta dizainā, Metāla dizaina apakšnozarē.

Prasības:
- atbilstošas LR MK noteikumiem Nr. 391 (04.09.03. protokols Nr. 41, 3.§)
- Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem LMA.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā) no 2015. gada 3. augusta līdz 2. septembrim (darba dienās) no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Informācija pa tālruni: +371 67321892.

Latvijas Mākslas akadēmijas 2015. gada 21. jūlija  Senāta lēmums,   protokols Nr. 7.
Komentāri