Kreisā mala
Labā mala
Izsludināta pieteikšanās "Mecenātes Ināras Teterevas stipendijām mākslā"
Izsludināta pieteikšanās „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijām mākslā”. Pieteikumu iesniegšana līdz 2015. gada 18. septembra plks. 16.00.
„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” tiek izsludināta reizi gadā, un stipendijām pieteikties var Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, kuri, uzsākot studiju gadu, studē LMA bakalaura programmas 2. un 3. kursā un maģistra programmas 1. kursā. Katru gadu tiek piešķirtas trīs stipendijas: divas stipendijas pilna laika bakalaura programmas studentiem un viena stipendija maģistra programmas studentam.

Stipendijām var pieteikties līdz 2015. gada 18. septembra plkst. 16.00 LMA Ārlietu un izstāžu daļā (1. stāvs, 7. kabinets).


Stipendijas pretendentiem jāiesniedz sekojoši pieteikuma dokumenti:

Pieteikuma anketa (anketa aizpildāma elektroniski, un tā jānosūta kā pieteikums uzinese.bauge@lma.lv; anketa elektroniskā formātā nav jāparaksta). Parakstīta pieteikuma anketa (oriģināls) kopā ar citiem prasītajiem dokumentiem jāiesniedz LMA Ārlietu un izstāžu daļā (1 . stāvs, 7. kabinets);
CV (Curriculum Vitae);
Sekmju izraksts vai bakalaura diploma pielikuma kopija;
Portfolio (radošās darbības vizuāla prezentācija - līdz 15 darbu attēli vai publikāciju kopijas). Papildus noteiktajiem dokumentiem pretendents var iesniegt arī citus dokumentus, kas, pēc pretendenta ieskatiem, var palīdzēt izvērtēt viņa atbilstību Stipendijas saņēmēja kritērijiem.

Nolikums un pieteikuma anketa lejupielādējami:
Papildus informācijai sazinieties ar Inesi Bauģi LMA Ārlietu un izstāžu daļā (1. stāvs, 7. kabinets), e-pasts: inese.bauge@lma.lv, tel. nr: +371 22307302.


Par LMA un Borisa un Ināras Teterevu fonda sadarbību

2010. gadā mecenāte Ināra Tetereva ar vīru Borisu Teterevu nodibināja ģimenes labdarības fondu ar nolūku atbalstīt izcilas un sabiedrībai noderīgas labdarības iniciatīvas. Fonds sniedz atbalstu arī izglītības jomai.   Borisa un Ināras Teterevu fonds 2012. gada 4. aprīlī parakstīja nodomu protokolu ar Latvijas Mākslas akadēmiju par sadarbību turpmākos piecus gadus izglītības izcilības stiprināšanai. Šīs sadarbības ietvaros ir nodibinātas „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”.

Vairāk par stipendiju piešķiršanu un Latvijas Mākslas akadēmijas sadarbību ar Borisa un Ināras Teterevu fondu var lasīt šeit (klikšķināt šeit)

Svinīgās stipendiātu paziņošanas ceremonijas laiks tiks izziņots. Sekojiet informācijai LMA mājaslapā un sociālajos medijos Facebook un Twitter!
Komentāri