Kreisā mala
Labā mala
Latvijas Mākslas akadēmijas projekts CILME
Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) organizē projekta „CILME” izstādi, kuras pamatnostādne ir pētniecība par Latvijas un tās nācijas patību, un tās konceptuālo asi veido dialogs starp mākslinieku un viņa izvēlēto Latviju raksturojošo artefaktu, tēlu, sajūtu, simbolu vai sadzīves lietu, kas atbilstoši mākslinieka iecerei izpaužas šķiedras mākslas darbā. Aicinām pieteikties LMA studentus, mācībspēkus un absolventus. Pieteikšanās termiņš pagarināts līdz 25. augustam!
Aizpildītu pieteikuma anketu MS Word formātā PDF vai JPG formātā līdz 2016. gada 25. augustam jāiesūta uz e-pasta adresi cilme@lma.lv.

CILME konkursa nolikums un pieteikuma ankta lejupielādējami šeit:
Latvijas Mākslas akadēmijas projekts CILME sadarbībā ar Tekstilmākslas asociāciju un Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Izstāžu zāli „Rīgas mākslas telpa“
Rīgas mākslas telpa / 05/09/2017 – 29/10/2017

KAS?
Artefakti, sajūtas, atmiņas un notikumi veido Latvijas kultūras kodolu, kas uzbango Dziesmu svētkos un smaržo svētdienas rītā ceptos speķpīrāgos, to redzam un izjūtam tikai mūsu Latvijai vien raksturīgos svētkos, gūtā pieredzē un godātā tradīcijā, darbībās un sadzīves priekšmetos, ar šo kodu asociējam mūsu valsti un izjūtam tai piederību. Projekts, kurš veido saikni ar Latvijas Republikas simtgadi, iecerēts kā Latvijas kultūras kodu ilustrējošs dialogs starp mākslinieku un viņa izvēlētu Latviju asociējošu simbolu. Latvijas simtgades svinēšana ir stāsts par mūsu izcelšanos. Un par to arī šis projekts.

KĀDĒĻ?
Mūsu cilme ir būtisks un dziļš jautājums, kura atbilde meklējama kā personiskā intimitātē, tā valstiskajā kopumā. Projekta jautājums un vienlaikus uzdevums ir meklēt Latvijas cilmi un tās personisko stāstu.

Šķiedra un audums mums pieskaras jau no pirmā piedzimšanas brīža, ir sildošs un klātesošs arī aizejot. Latvijas tekstilmāksla, kuras pirmssākumi rodami tautas amatniecībā, ir tradīcijām bagāta un inovatīvi plaša, to caurvij jaunās tehnoloģijas un materiāli, klasiskā tradīcija, industrijas, amatniecības un lietišķās mākslas ietekme, kā arī profesionālās tektilmākslas skolas iedibinātāja Rūdolfa Heimrāta personība. Laika gaitā šie aspekti Latvijas tekstilmākslai piešķīruši savu individualitāti un rokrakstu. Mūsdienu mākslas kontekstā teju netverama kļuvusi robeža, kas vieno tekstilmākslu un šķiedras mākslu, tādēļ projekta darbības lauks aptver Latvijas tekstilmākslinieku un dažādām specialitātēm piederīgu mākslinieku darbus šķiedras mākslas valodā.

KĀ?
Izstādes „CILME“ pamatnostādne ir pētniecība par Latvijas un tās nācijas patību, tās konceptuālo asi veido dialogs starp mākslinieku un viņa izvēlēto Latviju raksturojošo artefaktu, tēlu, sajūtu, simbolu vai sadzīves lietu, kas atbilstoši mākslinieka iecerei izpaužas šķiedras mākslas darbā.

Izstādes mērķis ir parādīt daudzpusīgu un laikmetīgu dažādu paaudžu radītu Latvijas šķiedras mākslas darbu ekspozīciju, kura, izmantojot šķiedras un tekstilmākslas ietilpīgo valodu, aicina tās skatītāju no jauna ieraudzīt un atklāt Latvijas patību caur tās kultūrvēsturiskajam mantojumam piederošiem tēliem un lietām.

Izstādes „Cilme” uzdevums ir, rodot iedvesmas materiālu Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecībā, radīt mākslas darbu, tādējādi personificēti nododot savu vēstījumu izstādes mērķauditorijai laikmetīgi vizuālā valodā. Vienlaikus mākslinieku radītajiem darbiem klātesoši būs iedvesmas avoti un darba konceptuālais skaidrojums.

SATURS
Projekta centrālo asi veido šķiedras un tekstilmākslas izstāde CILME, kura definē Latvijas izjūtu, savukārt, izstādes valoda, saikni ar tekstilmākslas izcelšanos un kontekstu mūsdienās. Projekta ietvaros paredzētas vairākas lekcijas sekojošos virzienos: vēsture un tradīcija; amatniecība, dizains un tehnoloģija; viedais tekstils; starptautiskā pieredze, kā arī tekstils kā materiāls dažādos kontekstos. Tāpat projekta ievaros plānotas radošās darbnīcas kā pieaugušajiem, tā bērniem un diskusijas ar skatītājiem un nozares profesionāļiem par tekstilu mākslas, dizaina, industrijas, identitātes un attīstības kontekstos.

KALENDĀRS
02/09/2016  ideju pieteikumu un skiču vērtēšana – darba konceptuālais izklāsts, iedvesmas avoti, skices, darba tehniskie parametri, iesākto darbu fotogrāfijas;
01/03/2017  materiālu iesniegšana projekta katalogam un publicitātes materiāliem – izstrādātā darba forogrāfija, darba anotācija, darba koncepcija;
22/08/2017  gatavā darba iesniegšana izstādes iekārtošanai;
23/09/2017 - 05/09/2017 izstādes iekārtošana;
05/09/2017 - 29/10/2017 izstāde, lekcijas un radošās darbnīcas

ORGANIZATORI
Latvijas Mākslas akadēmijas, Tekstilmākslas asociācijas un Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Izstāžu zāles „Rīgas mākslas telpa“ veidota radošā kuratoru grupa:
Elīna Ģibiete / LMA Ārlietu un izstāžu daļas vadītāja, Tekstilmākslas katedras asociētā profesore;
Aija Baumane / Tekstilmākslas asociācijas prezidente, LMA profesore;
Ieva Krūmiņa / LMA Tekstilmākslas katedras vadītāja, profesore;
Barbara Ābele / LMA Funkcionālā dizaina katedras asociētā profesore;
Jānis Bankovičs / „Parnass Presentreklam“ direktors.

Projekta vadītāja – Luīze Lismane / Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Izstāžu zāles „Rīgas mākslas telpa“ projektu vadītāja

KONTAKTI
Latvijas Mākslas akadēmija
Kalpaka bulvāris 13, Rīga
cilme@lma.lv
Komentāri
Laminar Flow Cabinet [ 14:38 27.04.2019. instrumentsdelhi1 [at] gmail.com ]
Your choice of topics is truly amazing. I love your article and hence I’m subscribing your updates. http://www.waiometra.com/laminar-air-flow-cabinet-horizontal.html
lee123 [ 08:50 19.09.2018. lee.micheal20 [at] outlook.com ]

Fixed towards air jordan locations at new jordans the city air max 95 target nike roshe a long cheap under armour time nike cleats ago womens nike air max 20 a nike sneakers lot Michael Kors Diaper Bag of air max a nike shoes number mont blanc pens online of moncler sale made"Know retro jordans Kong" nike outlet Barbeque mens nike air max recognized creates. nike boots Business has formed under armour outlet good retro jordans benefits

Edīte Pauls Vīgnere [ 00:57 15.01.2018. editepaulsvignere [at] gmail.com ]
Cien .organizatori! Jūsu pienākums ir savlaicīgi paziņot arī par atteikumu autoram. Ar cieņu Edīte Pauls Vīgnere.