Kreisā mala
Labā mala
Inta Rubule
Starptautisko izglītības programmu koordinatore
"Erasmus+" mobilitāšu koordinēšana, KUNO un CIRRUS tīkla un mobilitāšu kooordinēšana
inta.rubule@lma.lv
+371 20016463