Kreisā mala
Labā mala
Mākslas akadēmijā promocijas darbu aizstāvēs Aija Brasliņa
2016. gada 29. aprīlī pl.15:00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē Aija Brasliņa aizstāvēs promocijas darbu " Starptautiskie sakari Latvijas klasiskā modernisma pacēluma un jaunreālisma veidošanās posmā". Recenzenti: profesors Jānis Kalnačs (Dr.art.), Vidzemes augstskola; profesore Giedre Jankevičute (Giedre Jankeviciute, Dr. humanit.m.) Viļņas Mākslas akadēmija; pētniece Stella Pelše  (Dr.art), Mākslas vēstures institūts.
Ar disertācijas pilnu tekstu var iepazīties LMA bibliotēkā. Latvijas Mākslas akadēmijas mājaslapā piedāvājam iepazīties ar promocijas darba kopsavilkumu.
Komentāri