Kreisā mala
Labā mala
Iespēja apmeklēt Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju absolventu diplomdarbu aizstāvēšanu