Kreisā mala
Labā mala
Konkurss uz vakantajām akadēmisko amatu vietām
Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām akadēmisko amatu vietām.
Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana līdz 2016.gada 10.oktobrim.

LATVIJAS   MĀKSLAS   AKADĒMIJA
izsludina konkursu uz vakantajām akadēmisko amatu vietām

I Konkursu uz vakantajām LEKTORA amata vietām:
• 1  lektora amata vietu – audio vizuālajā mediju mākslā, Kustība Attēls Skaņa apakšnozarē;
• 1  lektora amata vietu  – vizuālajā mākslā, Grafikas apakšnozarē

II Konkursu uz vakantajām DOCENTA  amata vietām:
• 1  docenta amata vietu – mākslas zinātnē, Restaurācijas apakšnozarē;
• 1  docenta amata vietu – mākslas zinātnē, Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē;
• 1  docenta amata vietu – dizainā, Modes mākslas apakšnozarē;
• 1  docenta amata vietu – vizuāli plastiskajā mākslā, Keramikas apakšnozarē;
• 2  docenta amata vietas – audio vizuālajā mediju mākslā, Kustība Attēls Skaņa apakšnozarē;
• 1  docenta amata vietu – dizainā, Metāla dizaina apakšnozarē;
• 1 docenta amata vietu – vizuālajā mākslā, Grafikas apakšnozarē.
Prasības:
 atbilstošas AL, LR MK noteikumiem Nr. 391 (04.09.03. protokols Nr.41, 3.§)
 Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā)

no 2016. gada 14. septembra  līdz 10. oktobrim
(darba dienās) no pulksten 11.00 līdz 16.00
Informācija pa tālruni: 6 7321892 vai www.lma.lv 


Latvijas Mākslas akadēmijas 2016. gada 8. septembra Senāta lēmums, protokols Nr. 1

Iesniedzamo dokumentu saraksts:
1) Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
2) CURRICULUM  VITAE (dzīves un darba gājums);
3) pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi;
4) izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
5) pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
6) katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
7) pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus.
Pielikumā:
vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c.
Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase
Komentāri