Kreisā mala
Labā mala
Aicinām LMA studentus pieteikties „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā
Aicinām LMA studentus pieteikties „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”
„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” tiek izsludināta reizi gadā, un stipendijām pieteikties var Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, kuri, uzsākot studiju gadu, studē LMA bakalaura programmas 2. un 3. kursā un maģistra programmas 1. kursā. Katru gadu tiek piešķirtas trīs stipendijas: divas stipendijas pilna laika bakalaura programmas studentiem un viena stipendija maģistra programmas studentam.

Stipendijām var pieteikties līdz 2016. gada 16. septembra plkst. 16.00 LMA Ārlietu un izstāžu daļā (1. stāvs, 7. kabinets).
Aicinām LMA studentus pieteikties „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”
„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” tiek izsludināta reizi gadā, un stipendijām pieteikties var Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, kuri, uzsākot studiju gadu, studē LMA bakalaura programmas 2. un 3. kursā un maģistra programmas 1. kursā. Katru gadu tiek piešķirtas trīs stipendijas: divas stipendijas pilna laika bakalaura programmas studentiem un viena stipendija maģistra programmas studentam.

Stipendijām var pieteikties līdz 2016. gada 16. septembra plkst. 16.00 LMA Ārlietu un izstāžu daļā (1. stāvs, 7. kabinets).
STIPENDIJAS PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ SEKOJOŠIE PIETEIKUMA DOKUMENTI:

•             PIETEIKUMA ANKETA; (anketa aizpildāma elektroniski un jānosūta kā pieteikums uz inese.bauge@lma.lv; anketa elektroniskā formātā nav jāparaksta). Parakstīta pieteikuma anketa (oriģināls) kopā ar citiem prasītajiem dokumentiem, jāiesniedz LMA Ārlietu un izstāžu daļā 1 . stāvā 7. kabinetā.
•             CV (Curriculum Vitae);
•             Sekmju izraksts vai bakalaura diploma pielikuma kopija;
•             PORTFOLIO; (Radošās darbības vizuāla prezentācija - līdz 15 darbu attēli vai publikāciju kopijas). Papildus noteiktajiem dokumentiem pretendents var iesniegt arī citus dokumentus, kas, pēc pretendenta ieskatiem, var palīdzēt izvērtēt viņa atbilstību Stipendijas saņēmēja kritērijiem.
Nolikums un pieteikuma anketa lejupielādējami:
Papildus informācijai sazinieties ar Inesi Bauģi, LMA, Ārlietu un izstāžu daļā (1. stāvs, 7. kabinets), e-pasts: inese.bauge@lma.lv., tel. nr: +371 22307302.

2010. gadā mecenāte Ināra Tetereva ar vīru Borisu Teterevu nodibināja ģimenes labdarības fondu ar nolūku atbalstīt izcilas un sabiedrībai noderīgas labdarības iniciatīvas. Fonds sniedz atbalstu arī izglītības jomai.   Borisa un Ināras Teterevu fonds 2012. gada 4. aprīlī parakstīja nodomu protokolu ar Latvijas Mākslas akadēmiju par sadarbību turpmākos piecus gadus izglītības izcilības stiprināšanai. Šīs sadarbības ietvaros ir nodibinātas „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”.