Kreisā mala
Labā mala
Kultūras ministrija izsludina konkursu „Par iespēju pretendēt uz radošo darbnīcu „Cité Internationale des Arts Parīzē 2017. gadā”
Pieteikumus jāiesniedz līdz 2016.gada 12. oktobrim plkst. 17:00, Kultūras ministrijā Dokumentu pārvaldības nodaļā, 1.stāvā, 12.kabinetā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364.
Pieteikumus jāiesniedz līdz 2016.gada 12. oktobrim plkst. 17:00, Kultūras ministrijā Dokumentu pārvaldības nodaļā, 1.stāvā, 12.kabinetā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364, darba laikā no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.30 līdz 17:00, vai nosūtot to pa pastu uz adresi K.Valdemāra ielā 11 a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs  - 2016.gada 12.oktobris).
Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālr. 67330264 un 22143919 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.