Kreisā mala
Labā mala
Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas Stikla mākslas apakšnozares sadarbība ar stikla studiju ’’Dunovglass’’
Radošā sadarbība ar stikla studiju “Dunovglass” veicina un attīsta LMA Stikla mākslas apakšnozares studentu bakalaura un maģistra programmu plastiskās kompozīcijas kursa darbu izgatavošanu, kas sekmīgi ir uzsākta kopš 2004. gada. Tā aktualizē, pilnveido un iedvesmo jaunos stikla māksliniekus telpiski plastisku jaunrades darbu radīšanai stikla mākslā, stiprina personisko attīstības procesu, dod informatīvās zināšanas un papildina tās, veidojot jaunu māksliniecisko pieredzi pūstā stikla tehnikā, apgūstot tās sadarbībā ar ražotāju. 
Stikla mākslā, vienā no Vizuāli plastiskās mākslas nozarēm, pūstā, karsti veidotā un lietā stikla tehnikas ir aktuālas joprojām, tās ir laikmetīgas un apliecina stikla materiāla plastiskumu, atbilstību amatniecības prasmju, seno tradīciju vienotībai ar laikmetīgās stikla mākslas sastapšanās un sadarbības platformu.

Praktisko darbu iespējas stikla studijā ”Dunovglass” veicina, pilnveido, realizē un attīsta Stikla mākslas apakšnozares mācību programmas radošo koncepciju teorētiskās un praktiskās izstrādes projektus, kā arī LMA bakalaura un maģistra diplomdarbus. Latvijā vienīgās pūstā stikla studijas īpašnieks, radošais direktors un stikla mākslinieks Juris Dunovskis vienmēr ar lielu ieinteresētību un izpratni ir atbalstījis LMA Vizuāli plastiskās mākslas nodaļu, tās pedagogus un studentus tehniski sarežģīto stikla darbu izgatavošanā. Studija ”Dunovglass” ir realizējusi vairākus starptautiskus stikla mākslas simopozijus un izstādes ”Stikla dārzs” (2009.g, 2011.g), kuros piedalīties tika uzaicināti arī LMA pasniedzēji un studenti. 

Latvijas Mākslas akadēmijas sadarbība ar stikla studiju “Dunovglass” joprojām aktualizē un attīsta nozares specifiku, palīdzot praktiski realizēt jauno stikla mākslinieku un dizaineru radošos eksperimentus un projektus, veidojot konkurētspējīgu jauno stikla mākslinieku paaudzi. Mākslinieka Jura Dunovska un Latvijas Mākslas akadēmijas stikla mākslas apakšnozares sadarbība praktiskās izglītības darbā, tās veicināšanā, ir aplūkojama un novērtējama kā liels ieguldījums ilgtermiņā Latvijas stikla mākslas attīstībā kopumā.

Vairāk informācijas par stikla studiju “Dunovglass”: www.dunovglass.lv

Informāciju sagatavoja:
Prof. Vineta Groza
Vizuāli Plastiskās mākslas nodaļas
stikla mākslas apakšnozares vadītāja
Latvijas Mākslas akadēmija,O. Kalpaka bulv. 13, Rīga LV1867 Latvija
mob.tel.: +371 25909630
E-pasts: vineta.groza@lma.lv
www.lma.lv

Komentāri