Kreisā mala
Labā mala
Pabeigts restaurācijas darbs pie ikonas „Visuvaldītājs tronī”
Š.g. 9. martā pateicoties Valsts Kultūrkapitāla Fonda (VKKF) atbalstam un Latvijas Mākslas akadēmijas(LMA) 2015./2016 gada absolventēm, restaurātorēm Līgai Šļakotai un Tatianai Frēzei, restaurācijas darba vadītājai, LMA docentei Gunitai Čakarei tika pabeigts restaurācijas darbs pie ikonas „Visuvaldītājs tronī”.
Svinīgi klātesot Virspriesterim Oļegam Peļevinam, Jelgavas bīskapam Jānim (Sičevskim) un Valsts kutūras pieminekļu aizsardzības inspektorei Dacei Čolderei un LMA rektoram Aleksejam Naumovam tas tika nodots mākslas darba īpašniekiem Daugavpils svēto mocekļu Borisa un Gļeba pareizticīgo draudzei. Restaurācijas darbs pilnībā veikts LMA restaurācijas apakšnozares telpās un novērtēts atzinīgi.