Kreisā mala
Labā mala
Programmas ERASMUS+ studiju stipendiju konkursa rezultāti 2017./2018. studiju gadam
Latvijas Mākslas akadēmijas programmas "Erasmus+" studiju stipendiju konkursā 2017./2018. studiju gadam tika iesniegti 73 studentu pieteikumi studijām LMA partneraugstskolās, vērtēšanas komisijā tika atbalstīti 41 pieteikums.
Vērtēšana norisinājās divās kārtās – 1. kārtā piedalījās visu katedru vadītāji, bet 2. kārtā – rektors prof. Aleksejs Naumovs, prorektors prof. Kristaps Zariņš, prorektors prof. Andris Teikmanis, Vizuālās mākslas nodaļas vadītājs asoc. prof. Andris Vītoliņš, Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītājs prof. Aigars Bikše, Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas vadītājs prof. Jānis Murovskis, Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja prof. Silvija Grosa, Ārlietu un izstāžu daļas vadītāja Elīna Ģibiete, "Erasmus+" programmas koordinatore Inta Rubule.

Atbalstītie stipendiāti detalizētu informāciju par tālāko procesu saņems e-pastā nākošās nedēļas laikā.
Lūdzam līdz 2017. gada 31. martam Ārlietu un izstāžu daļā izņemt neatbalstītos pieteikumus, kā arī pieteikties studentus, kuri vēlas doties "Erasmus+" studijās bez stipendijas atbalsta.

Paldies visiem, kuri piedalījās konkursā!