Kreisā mala
Labā mala
Uz LMA rektora amatu pretendē LMA prorektori prof. Andris Teikmanis un prof. Kristaps Zariņš un Modes mākslas katedras vadītājs, prof. Aigars Bikše
2017. gada 28. jūnijā Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes sapulce ievēlēs nākamo Latvijas Mākslas akadēmijas rektoru. 


 


Rektoru Satversmes sapulce ievēl uz pieciem gadiem. Rektora vēlēšanas notiek aizklātā balsošanas kārtībā. Par ievēlētu rektora amatā atzīstams pretendents, kurš saņēmis vairāk par pusi balsu no to Satversmes sapulces dalībnieku skaita, kas piedalījušies vēlēšanās.

Klikšķinot uz zemāk redzamajiem dokumentiem, iespējams lejupielādēt rektora amata pretendentu CV, Mākslas akadēmijas attīstības vadības koncepciju piecu gadu periodā un Mākslas akadēmijas rektora amata kandidāta izvirzītāju sarakstu.
Komentāri