Kreisā mala
Labā mala
Tiek izsludināts konkurss uz vakantajām akadēmisko amatu vietām
LATVIJAS   MĀKSLAS   AKADĒMIJA izsludina konkursu:
I   UZ  VAKANTO  PROFESORA  AMATA  VIETU  –  mākslā, dizainā.
II  UZ  VAKANTAJĀM   ASOCIĒTĀ  PROFESORA  AMATA VIETĀM:
• asociētā profesora amata vietu  –  mākslā, vizuālajā mākslā,  grafikā;
• asociētā profesora amata vietu  –  mākslā, dizainā;
• asociētā profesora amata vietu  –  mākslā, vizuālajā mākslā, grafikā (Latgales filiālē).
Prasības:
- atbilstošas LR MK noteikumiem Nr. 391  (04.09.03. protokols Nr. 41, 3.§)
- LMA Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem

Dokumentiem jābūt sakārtotiem atbilstoši
Iesniedzamo dokumentu sarakstam un aizpildīšanas principiem
asociēto profesoru un profesoru vēlēšanām
Latvijas Mākslas akadēmijā

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā  (4. telpā)
no 2017. gada 14. jūnija līdz 13. jūlijam (darba dienās)
no pulksten 10.00 līdz 15.30
Informācija pa tālruni: 6 7321892 vai LMA mājas lapā www.lma.lv 

Latvijas Mākslas akadēmijas 2017. gada 14. jūnija  Senāta lēmums,
protokols Nr. 8
Komentāri