Kreisā mala
Labā mala
Izsludināts ES programmas Erasmus+ stipendiju konkurss studentiem studijām programmas dalībvalstīs 2018./2019. studiju gadā
Latvijas Mākslas akadēmija izsludina Eiropas Savienības programmas Erasmus+ stipendiju konkursu 2018./2019. studiju gadam studijām jebkurā no LMA sadarbības augstskolām. Balstoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem, katrā no sarakstā minētajām augstskolām ir atšķirīgs studiju vietu skaits, studiju periods, kā arī specialitāšu un studiju kursu piedāvājums. 
Erasmus+ stipendiju konkursā var piedalīties visi 2018./2019. st. g. bakalaura programmas 2., 3., 4. kursa studenti un maģistra programmas 1. un 2. kursa studenti, kā arī doktorantūras 1., 2. un 3. kursa studenti. Bakalaura programmas 4. kursa, maģistra programmas 2. kursa un doktorantūras 3. kursa studenti studijās var doties tikai rudens semestrī. Stipendiju likmes no 420 līdz 520 EUR par vienu mēnesi atkarībā no valsts, kurā notiek studijas, k. Atbilstoši Erasmus+ finansējumam 2018./2019. studiju gadā plānotas aptuveni 40 studiju mobilitātes. Iesniegšanas termiņš – 2. marts, plkst. 17.00.

Erasmus+ mobilitātē students drīkst doties vairākkārt, nepārsniedzot 12 mēnešu mobilitātes ilgumu katrā no studiju līmeņiem. Tas nozīmē, kas students, kurš jau ir izmantojis Erasmus stipendiju, var pretendēt uz Erasmus+ stipendiju jaunai mobilitātei. Tā kā programma Erasmus+ paredz 3-12 mēnešu ilgu mobilitāti katrā no studiju līmeņiem (bakalaura, maģistra un doktorantūras), tad attiecīgi jau izmantotais mobilitātes mēnešu skaits studijās un/vai praksē tiek summēts ar jaunās mobilitātes studiju un/vai prakses mēnešu skaitu. Vienā studiju līmenī drīkst realizēt vairākas mobilitātes, nepārsniedzot 12 mēnešu periodu.

Lai pieteiktos stipendiju konkursā, līdz 2. martam plkst. 17.00 LMA Ārlietu un izstāžu daļā drukātā veidā jāiesniedz:
• aizpildīta un parakstīta Erasmus+ stipendiju konkursa pieteikuma anketa;
• CV angļu valodā;
• motivācijas vēstule angļu valodā;
• apliecinājums par svešvalodas prasmi (valodas kursu sertifikāts, atzīmju grāmatiņas kopija ar atzīmi svešvalodā un tml.);
• portfolio (info mākslas zinātniekiem konkursa pieteikuma sagatavošanas noteikumos).

Jāņem vērā, ka no 1. marta konkursā pieteikto projektu atbilstība vairs netiks pārbaudīta, tādēļ lūgums tos iesniegt savlaicīgi. Pēc 2. marta plkst. 17.00 projektu pieteikumi netiks pieņemti.

Konkursa nolikums, projekta sagatavošanas noteikumi un pieteikuma anketas pieejamas šeit, kā arī LMA Ārlietu un izstāžu daļā. Erasmus+ partneraugstskolu saraksts pieejams šeit. Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūgums obligāti iepazīties ar izvēlēto augstskolu studiju kursu piedāvājumu un studiju valodas noteikumiem augstskolu mājas lapās. Iesniegtie pieteikumi tiks izvērtēti līdz š.g. 14. martam, atbilstoši Erasmus+ konkursa nolikumam šeit.

Erasmus+ mobilitāti organizē:
LMA Ārlietu un izstāžu daļa
www.lma.lv
Komentāri