Kreisā mala
Labā mala
Tiek izsludināts konkurss uz vakantajām akadēmisko amatu vietām
LATVIJAS   MĀKSLAS   AKADĒMIJA izsludina konkursu:
I   UZ  VAKANTO  PROFESORA  AMATA  VIETU - mākslā, audiovizuālajā mediju mākslā, vizuālajā komunikācijā.
II  UZ  VAKANTAJĀM   ASOCIĒTĀ  PROFESORA  AMATA VIETĀM:
2 asociētā profesora amata vietām  –  mākslā, mākslas zinātnē, mākslas vēsturē un teorijā;
1 asociētā profesora amata vietu  –  mākslā, mākslas zinātnē un kultūras teorijā.

Prasības:
- atbilstošas LR MK noteikumiem Nr. 391  (04.09.03. protokols Nr. 41, 3.§)
- LMA Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem

Dokumentiem jābūt sakārtotiem atbilstoši
Iesniedzamo dokumentu sarakstam un aizpildīšanas principiem
asociēto profesoru un profesoru vēlēšanām
Latvijas Mākslas akadēmijā

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā  (4. telpā)
no 2018. gada 26. februāra līdz 26. martam (darba dienās)
no pulksten 10.00 līdz 15.30
Informācija pa tālruni: 6 7321892 vai LMA mājas lapā www.lma.lv 

Latvijas Mākslas akadēmijas 2018. gada 22. februāra  Senāta lēmums,
protokols Nr. 5

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UZ VAKANTO  PROFESORA  AMATA  VIETU 
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UZ VAKANTAJĀM   ASOCIĒTĀ  PROFESORA  AMATA VIETĀM
Komentāri