Kreisā mala
Labā mala
Tiek izsludināts konkurss uz vakantajām DOCENTA un LEKTORA amata vietām
LATVIJAS   MĀKSLAS   AKADĒMIJA izsludina konkursu uz DOCENTA AMATA VIETĀM:
LATVIJAS   MĀKSLAS   AKADĒMIJA izsludina konkursu uz LEKTORA AMATA VIETĀM:LATVIJAS   MĀKSLAS   AKADĒMIJA izsludina konkursu uz DOCENTA AMATA VIETĀM:
1 docenta amata vietu – mākslā, vizuālajā mākslā, Glezniecībā,  LMA LATGALES FILIĀLĒ;
1 docenta amata vietu – mākslā, audiovizuālajā mākslā, scenogrāfijā;
1 docenta amata vietu – mākslā, dizainā, modes mākslā;
1 docenta amata vietu – mākslā, vizuālajā mākslā, grafikā.
LATVIJAS   MĀKSLAS   AKADĒMIJA izsludina konkursu uz LEKTORA AMATA VIETĀM:
1 lektora amata vietu – mākslā, mākslas zinātnē, mākslas vēsturē un teorijā;
1 lektora amata vietu – mākslā, dizainā, metāla mākslā;
1 lektora amata vietu – mākslā, mākslas zinātnē, mākslas vēsturē un teorijā, LMA LATGALES FILIĀLĒ

Prasības:
- atbilstošas LR MK noteikumiem Nr. 391  (04.09.03. protokols Nr. 41, 3.§)
- LMA Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā  (4. telpā)
no 2018. gada 26. februāra līdz 26. martam (darba dienās)
no pulksten 10.00 līdz 15.30
Informācija pa tālruni: 6 7321892 vai LMA mājas lapā www.lma.lv 

Latvijas Mākslas akadēmijas 2018. gada 22. februāra  Senāta lēmums,
protokols Nr. 5
Komentāri