Kreisā mala
Labā mala
Ceturtdien 22.martā plkst. 14:00 10.telpā norisināsies doktora studiju programmas ikgadējā zinātniskā konference "Zinātniskās metodes un atklājumi pētniecībā"
Darba kārtība: plkst.14:00 doktora studiju programmas vadītāja prof. O.Spārīša ievadvārdi.

Sekciju vada prof. O.Spārītis
14.05 Ieva Kalnača
19. gadsimta vidus idealizējošās restaurācijas ietekme uz neostilu attīstību: Alhambras gadījums un tā iespaids Baltijā.
14.20 Artūrs Lapiņš
Mūsdienu metodes Pilsdrupu arhitektoniskajai izpētei un
Interpretācijai.
14.35 Ineta Žīgure„Vāsas renesanse”  Gustava II Ādolfa laikabiedru portretos.
14. 50 Anna Pūtele
Mākslinieks kā arhivārs: Kārļa Baltgaiļa gadījums.
 
15.15-15.45 pārtraukums
 
Sekciju vada
15.45 Antra Priede-Krievkalne
Valdis Āboliņš un kultūras sakari starp abām dzelzs priekškara pusēm.
16.00 Ēra Zalcmane
Ieskats grafiķa Gunāra Kroļļa tēlu un simbolu pasaulē.
16.15 Eva Lapinska
Latvijas Mākslas akadēmija politiskajos laikmetu griežos 1939./1940. mācību gadā.
16.30 Agnija Ruhocka
Provinces māksla Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma kontekstā: Bauskas apriņķa piemērs.
 
16.45-17.15 pārtraukums.
 
Sekciju vada
17.15 Kristaps Sūna
Postidigitālā  estētika mākslā.
17.30 Andrejs Kļaviņš
Eksperimentālā metode un prototipa izstrādes izaicinājumi vizuālās komunikācijas efektivitātes noteikšanai.
17.45 Aldis Kopštāls
Trīsdimensiju datorprogrammas mākslinieku daiļradē.
Papildinātā realitāte.
 
18.00-18.30 diskusija.

Komentāri