Kreisā mala
Labā mala
Latvijas Mākslas akadēmija un Rīgas Stradiņu universitāte paraksta sadarbības līgumu.
21. martā Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) rektors prof. Kristaps Zariņš un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) rektors prof. Aigars Pētersons parakstīja abu augstskolu savstarpējās sadarbības līgumu.
Līgums paredz plašas sadarbības iespējas starpdisciplināros izglītojošos, zinātniskos, akadēmiskos, mākslas un izstāžu projektos. Plānots attīstīt kopīgas studiju programmas vizuālās mākslas un anatomijas studiju jomā, kā arī mākslinieku rezidenču (artist in residence) programmas RSU zinātniskajos institūtos un laboratorijās, sekmējot medicīnas mākslas un biomākslas attīstību Latvijā.
Līguma parakstīšanā piedalījās arī LMA prorektors studiju un zinātniskajā darbā prof. Andris Teikmanis, LMA prorektors radošajā un administratīvajā darbā prof. Andris Vītoliņš, LMA maģistra programmas vadītāja Antra Priede-Krievkalne, RSU studiju prorektore prof. Tatjana Koķe, RSU Medicīnas vēstures institūta direktors prof. Juris Salaks, RSU Anatomijas muzeja vadītāja Ieva Lībiete.
Jau vēsturiski māksla un medicīna bijušas ļoti cieši saistītas. RSU arī iepriekš sadarbojusies ar LMA dažādos virzienos. Zīmīgi, ka pašreizējais LMA rektors Kristaps Zariņš kopā ar citiem saviem kursabiedriem 1984. gadā ir veidojis anatomikuma foajē lielo fresku, kas veltīta izciliem senatnes ārstiem.

Komentāri