Kreisā mala
Labā mala
2018. gada 8. un 9. martā LMA notika Stikla mākslas apakšnozares rīkota starptautiska meistarklase „Impetus” (Impulss).
Meistarklases izvirzītais pamatuzdevums bija vizualizēt, kādu noteiktu, iepriekš sagatavotu simbolu, zīmi, izmantojot performances, glezniecības paņēmienus iesaistot arī gatavus objektus. 

Meistarklasi vadīja Dr.art.Prof. Inguna Audere sadarbībā ar Prof. Michael Rogers (Ročesteras Tehnoloģiju institūta Stikla mākslas programma, ASV). Meistarklasē piedalījās LMA Stikla mākslas nodaļas un KUNO sadarbības tīkla augstskolu studenti no Islandes Mākslas akadēmijas, Umea Mākslas akadēmijas, Igaunijas Mākslas akadēmijas.
Komentāri