Kreisā mala
Labā mala
Tiek izsludināts ERASMUS+ prakses stipendiju konkurss studentu praksēm 2018./2019. studiju gadā
Visa nepieciešamā informācija par prakses perioda norisi un pieteikuma sagatavošanu “Erasmus+” prakses stipendiju konkursam pieejama mājas lapas sadaļā  “Studentu mobilitāte ārvalstīs” / “Erasmus+ prakse” - tur iespējams atrast prakses stipendiju konkursa nolikumu, pieteikuma anketu un prakses meklēšanas palīgrīkus. Pieteikumu iesūtīšanas termiņš – 2018. gada 31. maijs. Prakses īstenošanas laiks no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. septembrim.