Kreisā mala
Labā mala
Latvijas Mākslas akadēmijā notiks Eimijas Brizgelas video formāta vieslekcija "Performance Art in Central, Eastern and Southeastern Europe"
27. aprīlī 10.30. Latvijas Mākslas akadēmijas 10. telpā notiks video formāta vieslekcija: Eimija Brizgela (Amy Bryzgel), Aberdīnas Universitāte (Skotija): "Performance Art in Central, Eastern and Southeastern Europe" (Performances māksla Centrāleiropā, Austrumeiropā un Dienvidaustrumeiropā). 
Eimija Brizgela  ir amerikāņu mākslas vēsturniece, kas specializējusies performances izpētē (vairāk informācijas: www.performingtheeast.com) Pasniedzēja Aberdīnas Universitātē Skotijā. Sarakstījusi grāmatas Performing the East: Performance Art in Russia, Latvia and Poland since 1980 (2013); Performance Art in Eastern Europe since 1960 (2017), kā arī monogrāfiju Miervaldis Polis (2015), kas izdota latviešu valodā. Lekcija sniegs pārskatu par zīmīgākajiem notikumiem un norisēm Austrumeiropas reģiona performances jomā.