Kreisā mala
Labā mala
Aprīļa beigās Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Dr.art. Andris Teikmanis viesojas Floridas Starptautiskajā universitātē (Florida International University) (FIU)
Kopš 2015. gada Mākslas akadēmija un Floridas Starptautiskā universitāte ir partneraugstskolas „Erasmus+” programmā, kas paredz akadēmiskā personāla un studentu apmaiņu, izstāžu veidošanu un citas ar mākslas izglītību saistītas aktivitātes. Vizītes laikā ar Floridas Starptautiskās universitātes un Maiamibīčas pašvaldības atbalstu  Floridas Starptautiskās universitātes Maiamibīčas studijas galerijā tika iekārtota Dr. art. Andra Teikmaņa izstāde “documento futurae/future document”, kura reprezentē Latvijas Mākslas akadēmijas Simtgades projektu “Nākotnes māksla / Nākotnes zīmes”.
Izstāde “documento futurae/future document” tiek īstenota kā daļa no starpdisciplināras sadarbības platformas, kura ilustrē māksliniecisko pētījumu rezultātus, iezīmē mākslas nākotnes studiju potenciālās aprises un kalpo par pamatu turpmākām diskusijām par mākslas lomu kopienu ekonomisko un sociālo problēmu risināšanā. Izstāde tiks atklāta 26.aprīlī un tā atradīsies galerijas telpās līdz augusta beigām. Tās laikā ir paredzēts turpināt diskusiju ar Floridas Starptautiskajā universitātes studējošajiem, izmantojot tiešsaistes tehnoloģijas.
Izstādes otrā daļa tiks eksponēta jaunatklātajā  Floridas Starptautiskās universitātes Mākslas un dizaina inkubatorā Retklifā.
Vizītes laikā ar Floridas Starptautiskās universitātes Mākslas un dizaina inkubatora vadītāju asociēto profesoru Jaceku Kolasinski tika pārrunāta turpmākā sadarbība mākslas un dizaina inkubatoru, mākslas un dizaina inovāciju un ekonomiskās ietekmes kāpināšanas jomās.