Kreisā mala
Labā mala
Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas, Funkcionālā dizaina apakšnozares mācībspēki un studenti palīdz jauniešiem ar invaliditāti integrēties darba tirgū.
27. aprīlī, Smiltenē, Smiltenes tehnikuma telpās tika organizēta darba birža “Dod iespēju!”
Darba birža tika organizēta Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes Uzņēmējdarbības centra iniciētās aktivitātes “Vidzeme lauž stereotipus” ietvaros, kuras īstenošanā iesaistījās arī Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas, Funkcionālā dizaina apakšnozares profesore Barbara Ābele un maģistrantūras studenti: Aiga Beinaroviča, Krista Miltiņa, Alvis Berngards, Jānis Ķīnests un Didzis Jaudzems, kā arī Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienības pasniedzēji un izglītojamie. Darba procesā, pielietojot dizaina domāšanas metodes, LMA studenti palīdzēja 13 jauniešiem ar invaliditāti  atklāt un definēt savas labākās prasmes, un izveidot portfolio, lai pēc skolas absolvēšanas veiksmīgāk integrētos darba tirgū. Vairāk informācija par notikumu pieejama šeit: