Kreisā mala
Labā mala
Foto: Baltā galdauta svētki - Brīvība radīt
Paldies visiem, kas radīja šos svētkus neaizmirstamus:  LMA studenti un organizatori, Latvijas 100-gades birojs, LV100 Svētku rota.