Kreisā mala
Labā mala
Aicinām pieteikties Valdemāra Tones stipendijai!
Valdemāra Tones stipendijas mērķis ir veicināt mākslas izglītību Latvijā. Stipendiju piešķir talantīgiem, sekmīgiem Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura, maģistrantūras, doktorantūras programmas studentiem mācību braucienam uz ārvalstīm profesionālās kvalifikācijas celšanai. Stipendijas apmērs EUR 2000. Stipendijai var pieteikties līdz 2018. gada 15. jūnijam plkst. 17.00 LMA Ārlietu un izstāžu daļā.
Stipendijas pretendentam jāiesniedz sekojoši pieteikuma dokumenti:

• Pieteikuma anketa (anketa aizpildāma elektroniski, un jānosūta kā pieteikums uz welcome@lma.lv; anketa elektroniskā formātā nav jāparaksta). Parakstīta pieteikuma anketa (oriģināls) kopā ar citiem prasītajiem dokumentiem jāiesniedz LMA Ārlietu un izstāžu daļā;
• Pretendenta CV;
• Radošās darbības izklāsts;
• Portfolio;
• Motivācijas vēstule par iecerēto darbību ārvalstīs profesionālās kvalifikācijas celšanai;
• Sekmju izraksts par pēdējo studiju gadu;
• Citi dokumenti pēc pretendenta paša ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt pieteikumu.


Papildus informācijai sazinieties ar Agnesi Bloku LMA Ārlietu un izstāžu daļā (1.stāvs, 7. kabinets), e-pasts: agnese.bloka@lma.lv, tel.nr.: +371 29398269