Kreisā mala
Labā mala
Iestājeksāmeni Mākslas akadēmijā
No 10. līdz 27. jūlijam, akadēmijā, norisināsies - BAKALAURA, MAĢISTRA un DOKTORA studiju programmās jauno reflektantu uzņemšanas process:
Reģistrācija.
Konsultācijas.
Iestājpārbaudījumi.
Rezultāti
.
LMA BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI:

Reflektantu reģistrācija (dokumentu pieņemšana) studijām:

10/07 no plkst. 11:00 - 18:00
11/07 no plkst. 10:00 - 18:00
12/07 no plkst. 10:00 - 20:00
13/07 no plkst.   9:00 - 13:00

Iesniedzot dokumentus studijām, reģistrācijas maksājumu ir iespējams veikt uz vietas Mākslas akadēmijā, bet, lai nerastos rindas un aizkavēšanās vēlams reģistrēšanās maksu izdarīt pirms tam bankā vai internetbankā.
! Iesniedzot dokumentus līdzi jāņem pārskaitījumu apliecinošs dokuments. 

Reģistrācijas maksa un dokumenti

Pirms iestājpārbaudījumu konsultācijas:
13/07 no plkst. 13:15 konsultācija zīmēšanā un gleznošanā, LMA 2.stāva vestibils, pēc tās došanās uz apakšnozaru telpām.

Iestājpārbaudījumi:
No 16/07 - 19/07

Uzņemšanas rezultātu paziņošana:
24/07 plkst.14:00, LMA 1.stāva vestibils

Studiju līgumu slēgšana:
26/07 no plkst. 12:00 - 15:00 un no 15:30 - 18:00
27/07 no plkst. 10:00 - 15:00

LMA MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI:

Konsultācija par maģistra darba projekta izstrādi:

10/07 plkst.14:00 19.telpā

Reflektantu reģistrācija (dokumentu pieņemšana) studijām:
16/07 no plkst. 11:00 - 13:00 un no 14:00 - 18:00
17/07 no plkst. 10:00 - 13:00 un no 14:00 - 17:00
18/07 no plkst. 10:00 - 13:00 un no 14:00 - 17:00
19/07 no plkst. 10:00 - 14:00

Uzņemšanas rezultātu paziņošana:
24/07 plkst. 14:00, LMA 1.stāva vestibils

Studiju līgumu slēgšana:
26/07 no plkst. 14:00 - 18:00
27/07 no plkst. 10:00 - 15:00

LMA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI:

Konsultācija par doktora darba pieteikuma-projekta izstrādi:
Uz konsultāciju pieteikties rakstot uz e-pastu laila.bremsa@gmail.com

Reflektantu reģistrācija (dokumentu pieņemšana un projektu iesniegšana) studijām:
17/07 no plkst. 12:00 - 18:00 
18/07 no plkst. 10:00 - 13:00 un no 14:00 - 17:00
19/07 no plkst. 10:00 - 14:00

Uzņemšanas rezultātu paziņošana:
24/07 plkst. 14:00, LMA 1.stāva vestibils

Studiju līgumu slēgšana:
26/07 no plkst. 14:00 - 18:00
27/07 no plkst. 10:00 - 15:00

Visa papildus nepieciešamā informācija atrodama LMA vietnē, kreisā pusē zem sadaļas >
VĒLIES IESTĀTIES AKADĒMIJĀ?

Kontakti papildus informācijai:

Studiju daļa
Tel.: +371 67221770, Mob. tel.: +371 28311907

Maģistrantūra

Antra Priede-Krievkalne
Tel.: +371 26137572, +371 28350287

Doktorantūra
doktorantūras sekretāre Laila Bremša
laila.bremsa@gmail.com