Kreisā mala
Labā mala
Latvijas Mākslas akadēmijas izlaidums 28. jūnijā!
Aicinām visus Latvijas Mākslas akadēmijas absolventus, viņu vecākus, radus, draugus, kā arī LMA mācībspēkus un citus atbalstītājus, svinēt kopā skaisto studiju noslēgumu un diplomu saņemšanu!


Plkst. 15:00
Bakalaura studiju programmas diplomu izsniegšana.

Plkst. 18:00
Maģistra studiju programmas diplomu izsniegšana.