Kreisā mala
Labā mala
Izsludināta "Latvijas valsts mežu stipendija mākslā" [02.07.2018. 12:58]
Kā mākslas darbā veidot asociācijas par mākslas mijiedarbību ar vides ilgtspējīgu attīstību? Uz šiem jautājumiem atbildes meklēs Latvijas Mākslas akadēmijas studenti stipendiju konkursā "Latvijas valsts mežu stipendija mākslā", ko 2018. gadā rīko AS "Latvijas valsts meži" sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju.
Konkursa dalībniekiem glezniecības darbā jāveido asociācijas par mākslas mijiedarbību ar vides ilgtspējīgu attīstību. Konkursa tēmas “Mežs Latvijai. Nākamie 100” ietvaros studentiem jāsaista jaunrade ar meža augošo lomu Latvijas nākotnē. Vienreizējās stipendijas apjoms konkursa uzvarētājam ir EUR 1500 (summā iekļauti nodokļi).

Konkursā var piedalīties sekmīgi LMA studenti, iesniedzot vienu līdz divas radošās kompozīcijas glezniecībā, kas atbilst konkursa radošajam uzdevumam, LMA 1. stāva izstāžu zālē 2018. gada 24. oktobrī no plkst. 11.00 – 15.00. Darbiem jāpievieno aizpildīta konkursa pieteikuma anketa ar darba idejas aprakstu. Darbu izmēriem nevajadzētu pārsniegt 2 x 3 m. Piedaloties konkursā, dalībnieki piekrīt, ka konkursa rīkotāji var iesniegtos darbus reproducēt un izmantot publicitātes nolūkos. Pretendentu iesniegtie darbi tiks izlikti izstādē “Latvijas valsts mežu stipendija mākslā 2018”, kura būs apskatāma LVM klientu centrā Rīgā, Vaiņodes ielā 1, no 2018. gada 1. – 30. novembrim. Konkursa uzvarētājs – stipendijas ieguvējs tiks paziņots konkursa izstādes noslēgumā 2018. gada 30. novembrī.

Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem žūrijas komisija, vērtējot pretendentu māksliniecisko profesionalitāti un darbu atbilstību konkursa radošajam uzdevumam. Stipendijas konkursa darbus vērtēs trīs LMA un trīs LVM pārstāvji. Papildu informācija un nolikums ir pieejams vietnē www.lvm.lv/maksla un www.lma.lv.

Konkursa kontaktpersona: LMA Ārlietu un izstāžu daļas koordinatore Inese Bauģe, e-pasts: inese.bauge@lma.lv