Kreisā mala
Labā mala
FOTO: Maģistra programmas izlaidums 2018. gada 28. jūnijā
2018. gada 28. jūnijā Latvijas Mākslas akadēmijā norisinājās maģistra programmas studentu izlaidums. Sirsnīgi sveicam jaunos diplomandus!
Izlaiduma neformālā daļa.