Kreisā mala
Labā mala
Jauni studiju kursi Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistrantūrā!
Līdz ar jauno studiju gadu Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas un Glezniecības apakšnozarēs tiks integrēti jauni mācību priekšmeti un radīta iespēja izvēlēties jaunus studiju virzienus.  
Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē, līdzās līdzšinējai Mākslas vēstures un teorijas specializācijai, varēs izvēlēties jauno Kuratoru studiju specializāciju, kurā būs iespēja apgūt dažādas kuratoru prakses un to metodoloģiju, kā arī padziļināti studēt mūsdienu mākslas aktualitātes un izzināt daudzveidīgos modernisma un modernitātes aspektus. Līdz ar Mākslas akadēmijas mācībspēkiem, kuru lekciju kursi apskata 20.gs. otrās puses vai 21. gs. mākslas un kultūras vides jautājumus, Kuratoru specializācijā pieaicināti un savu līdzdalību apstiprinājuši vairāki vieslektori, kā arī atzīti ārvalstu speciālisti, kas mācību procesu padarīs aizraujošu. Teorētisko priekšmetu studijas būs apvienotas ar praksi – tiks apmeklētas mākslinieku studijas un Latvijas mākslas un kultūras institūcijas, iepazīta Latvijas un ārvalstu kuratoru darbība un praksē realizēti izstāžu projekti.
 
Savukārt Glezniecības apakšnozares studentiem līdz ar tradicionālo specializāciju būs iespēja izvēlēties jauno zīmēšanas specializāciju. Studijas ļaus sadarboties ar pieredzējušiem Zīmēšanas katedras pasniedzējiem un citu apakšnozaru mācībspēkiem.Vieslektoru vidū būs Latvijā pazīstami mākslinieki, kā arī pasniedzēji no prestižām mākslas augstskolām ārvalstīs. Studenti maģistra darba izstrādi varēs realizēt sev interesējošā zīmēšanas virzienā: padziļināti izkopjot akadēmiskā zīmējuma prasmes kā individuālās jaunrades sastāvdaļu vai reflektējot par mūsdienu tendencēm vai problemātiku, tādā veidā atrodot alternatīvus šī medija izteiksmes veidus.
 
Dokumenti un maģistra darba projekta pieteikumi iesniedzami no šī gada 16. līdz 19. jūlijam.
Sīkāka informācija:
E-pasts: antra.priede@lma.lv
Mob. tel.: +371 28350287

Fotogrāfija no LMA arhīva. 
Akadēmiskais zīmējums. Krīstīne Graudule - Putniece. 2013.