Kreisā mala
Labā mala
Divpusējās sadarbības ietvaros Latvijas Mākslas akadēmijā viesojas Hunanas universitātes (Ķīnā) Dizaina augstskolas dekāns, profesors Renke He
Lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas un pieredzes pārņemšanu divpusējās sadarbības ietvaros Latvijas Mākslas akadēmijā viesojas Hunanas universitātes Dizaina augstskolas dekāns, profesors Renke He. Profesors ir labi zināms starptautiskā dizaineru sabiedrībā, jo ir Ķīnas Rūpnieciskā dizaina izglītības komitejas direktors un Ķīnas Industriālās dizaina izglītības asociācijas (CIDA) priekšsēdētāja vietnieks. Kopš 2008. gada viņš ir arī žūrijas loceklis dizaina konkursā Red Dot. Profesora Renke He vizīte notiek LMA mācību apmaiņas programma „Erasmus Plus" ietvaros. 

Vizītes mērķis ir sekmēt jaunu LMA partnerību dibināšanu ar augstskolām Ķīnā, starptautiskas vides attīstīšanu un studiju programmu internacionalizācijas veicināšanu, kā arī mācību metožu pilnveidošanu. Jaunājā 2018./2019. studiju gadā LMA apmaiņas programmā „Erasmus Plus" sadarbības projekts ar Hunanas universitātes Dizaina augstskolu veicinās jaunu akadēmiskās apmaiņas projektu izstrādi, kas tādējādi ļaus ilgtermiņā nodrošināt studiju mobilitāti studentiem, veicinās akadēmiskā personāla pieredzes apmaiņu, sadarbību pētniecības jomā, kā arī jaunu mācību metožu attīstīšanu. Tikšanās laikā ar LMA rektoru pārrunāti būtiski nākotnes plāni par sadarbības iespējām, gan bakalaura un maģistra programmu līmenī, mākslas izstāžu savstarpēju apmaiņu un sadarbību starp jauniem māksliniekiem un dizaineriem, lai veicinātu jaunu dizainparaugu komercializāciju. Profesors Renke He dalījās pieredzē un praksē darbā ar docētāju motivēšanu un iesaisti starptautiskos projektos.