Kreisā mala
Labā mala
Iesniegtos dokumentus un iestājpārbaudījumu darbus varēs saņemt atpakaļ
REFLEKTANTI, pēc iestājpārbaudījumu rezultātu izziņošanas iesniegtos dokumentus un iestājpārbaudījumu darbus ir jāizņem
26. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 18.00
27. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 16.00
Akadēmijas aulā.
Neizņemtie iestājpārbaudījumu darbi un iesniegtie dokumenti netiks saglabāti!