Kreisā mala
Labā mala
Vasaras studiju posma skates zīmēšanā, gleznošanā, jaunradē un materiālu studijās notiks 23. augustā plkst. 11:00 akadēmijas 2.,3. un 4. stāva gaiteņos un apakšnozaru telpās

 Ja studējošais bez attaisnojoša iemesla vēlēsies kārtot vasaras posma studiju priekšmetus pēc šī datuma, tas būs maksas pakalpojums un nebūs iespēja piedalīties valsts stipendiju konkursā.

Parādu kārtošana - līdz 30.08.2018. 20,- eiro (par vienu studiju priekšmetu);

Parādu kārtošana no 01.09.2018. - 30,- eiro (par vienu studiju priekšmetu);

Ja studiju parāds netiek nokārtots viena studiju gada laikā, tad summa sasniegs 100,-eiro par vienu kredītpunktu.