Kreisā mala
Labā mala
Šogad 1. septembris Latvijas Mākslas akadēmijā iekrīt 27. augustā!
Studējošo imatrikulācijas svinīgais akts notiks LMA aulā, sāksim plkst. 10.00 ar bakalaura programmas jauno studentu sveikšanu pēc kuras, plkst. 11.00 sveiksim arī maģistra un doktora programmas studentus. Vakarā plkst. 18:00 LMA dārzā notiks "Pirmā septembra" ballīte, uz tikšanos!